“Met Festina Finance kan APG een enorme stap voorwaarts maken”

Gepubliceerd op: 21 juni 2022

APG gaat samen met het Deense Festina Finance een nieuw systeem voor de polis- en kapitaaladministratie ontwikkelen. Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur van APG, licht toe waarom is gekozen voor het relatief kleine FinTech-bedrijf en wat ze verwacht van de samenwerking.

Het te ontwikkelen systeem is nodig vanwege de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. In plaats van een zogenoemd Defined Benefit-stelsel, waarbij de uitkering vaststaat, krijgen we in Nederland een collectief Defined Contribution-stelsel. Dat wil zeggen dat de hoogte van het pensioen afhangt van de betaalde premie en de beleggingsopbrengsten die daarmee zijn behaald. “We hebben besloten om te investeren in een nieuw systeem omdat dat een enorme stap voorwaarts betekent als het gaat om technologie, snelheid en flexibiliteit,” zegt Van Dierendonck. 

Festina Finance behoort niet tot de grote IT-systeemhuizen, maar is een klein, gespecialiseerd FinTech-bedrijf. Brengt dat geen risico met zich mee?
“Aan elk scenario zit een risico, ook als we het nieuwe systeem intern hadden ontwikkeld. De risico’s die bestaan, zijn onder controle. Wij hebben gezien dat Festina Finance een enorm succesvolle implementatie heeft uitgevoerd bij PensionDanmark (groot Deens pensioenfonds, red.). Het Deense pensioenstelsel is al wat verder op weg richting een Defined Contribution-stelsel dan Nederland, dus PensionDanmark vormt een goed voorbeeld. Op basis van het proof of concept en de samenwerking met Festina Finance in het afgelopen half jaar, zijn we ervan overtuigd dat ze samen met ons hun systeem op superieure wijze kunnen implementeren. Het is bovendien zo dat we de software die Festina Finance levert zelf in huis nemen. We ontwikkelen het nieuwe systeem onder begeleiding van hun experts, maar uiteindelijk doen we het zelf. We zijn dus niet oneindig afhankelijk van Festina Finance en hebben veel in eigen hand.”

Kan een kleine partij als Festina Finance wel tegengas geven aan een grote speler als APG, indien de Denen dat nodig vinden?
“Jazeker, maar het goede nieuws is dat het merendeel van de software-componenten die wij nodig hebben, al gebouwd is voor de implementatie bij PensionDanmark. Ik heb zelf bij een sessie gezeten waarbij specialisten van APG en Festina Finance enthousiast samenwerkten op het snijvlak van de pensioenregeling en IT. En ik heb daar niemand gezien die stil in een hoekje zit.”

Is dat ook een voorbeeld van de cultural fit tussen beide organisaties, wat een van de redenen was om voor Festina Finance te kiezen?
“Zeker, ik denk dat de medewerkers van beide organisaties elkaar heel goed vinden en we ook kunnen stellen dat de Deense en Nederlandse cultuur niet zo ver uit elkaar liggen. Bovendien behoren de pensioenstelsels van beide landen tot de absolute top.” 

Je kunt het systeem van Festina Finance vergelijken met Lego-steentjes

De keuze viel ook op Festina Finance doordat zij ‘state of the art’ technologie zouden bieden. Wat zijn enkele voorbeelden daarvan?
“Het systeem dat zij bieden is helemaal modulair opgebouwd. Je kunt het vergelijken met Lego-steentjes. Een Lego-steentje kan bijvoorbeeld zijn dat een kind van een overleden deelnemer tot zijn of haar 18e een wezenpensioen ontvangt. Een ander steentje kan ervoor zorgen dat wanneer het kind aantoonbaar studeert, het wezenpensioen doorgaat tot zijn of haar 21e. Dat zijn al twee Lego-steentjes. Zo bouwen we de pensioenreglementen helemaal op met steentjes in een modulair systeem. De software van Festina Finance is zo gebouwd dat het low-code is. Je hoeft de Java-code erachter, dat eigenlijk de steentjes zijn, meestal niet aan te raken. Het enige dat moet gebeuren is de steentjes in de juiste volgorde programmeren. En die steentjes bestaan al, want de regelingen in Denemarken en Nederland lijken in grote mate op elkaar. Dat geeft ons de mogelijkheid om de aanpassingen op basis van wetgeving, die vanaf 2023 wordt verwacht, nog vrij laat gecontroleerd door te voeren. Wij denken dat we daardoor tijd winnen. Het systeem is bovendien flexibel en snel en dat biedt ons onder meer de kans om de audit trail, dat belangrijk is voor compliance, goed bij te houden.”

Heeft het feit dat het een low-code en flexibel systeem is nog gevolgen voor de werkgelegenheid bij APG?
“Voorlopig in ieder geval niet, want we moeten nog heel veel doen met elkaar. We hebben onze huidige systemen GPS en Lifetime nog een hele tijd nodig. Naar verwachting maken we tot zeker 2030 gebruik van de drie systemen naast elkaar, en misschien nog wel langer. Voor het systeem van Festina Finance zijn andere vaardigheden nodig, meer configuratie, minder code schrijven. We hebben met de ondernemingsraad afgesproken dat we iedereen de kans bieden zich om te laten scholen. Maar de komende jaren hebben we in de pensioenadministratie eerder meer mensen nodig dan minder.”

Ten slotte, wat zijn je verwachtingen en hoop voor de samenwerking met Festina Finance vanuit jouw positie als rvb-lid?
Ik verwacht dat we met Festina Finance een enorme stap voorwaarts maken, vooral in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en in de snelheid van die transitie. Daarnaast heb ik hoge verwachtingen rondom het verder automatiseren van onze processen. Dat is van belang voor de kwaliteit die wij leveren en die deelnemers ervaren in bijvoorbeeld de snelheid van onze dienstverlening. Door verdere automatisering kunnen we onze basisdienstverlening qua kosten op orde houden en tegelijkertijd tijd en ruimte scheppen om het verschil te maken richting deelnemers en werkgevers. We maken nu langzamerhand die draai en ik hoop dat we over zo’n 2,5 jaar voor het eerst kunnen laten zien hoe onze nieuwe dienstverlening eruitziet: kwalitatief sneller en met meer aandacht en budgettaire ruimte voor persoonlijke service richting deelnemers en werkgevers.”

Lees hier het persbericht van APG en Festina Finance.