Pensioenweek

Pensioenweek

Gepubliceerd op: 10 mei 2021

Nieuwsoverzicht week 18

 

Maandag3 mei

ABP publiceert het jaarverslag 2020, samen met het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen.

Menno Snel, voorzitter van de investeringscommissie van ABP, tegen NU.nl: “Ik hoop dat we vanaf dit jaar voor het eerst meer investeren in duurzame energie en technologie dan in fossiele brandstoffen.”

 

Het vertrouwen in financiële instellingen heeft het afgelopen jaar niet geleden onder de coronacrisis, aldus DNB op basis van eigen onderzoek.

 

Dinsdag 4 mei

 CPB publiceert het rapportSturen naar vermogen: De vermogensopbouw bezien vanuit de levensloop’. In het hoofdstuk ‘Flexibelere pensioenen’ staan beleidsopties die op pensioen betrekking hebben. Genoemde opties zijn om huishoudens met veel overwaarde in de eigen woning minder verplicht pensioen te laten opbouwen, om jongeren een lager premiepercentage te laten betalen dan ouderen en om de verplichte pensioenopbouw af te toppen. CPB onderkent wel het risico dat sommige huishoudens onvoldoende pensioen gaan opbouwen. Een alternatieve optie is om de hypothecaire aflossingseis te verlagen tot bijvoorbeeld de helft van de totale woningwaarde. Hierdoor hebben huishoudens meer ruimte om te consumeren of om vermogen op te bouwen in liquide vorm.

 

De Pensioenfederatie reageert: “Theoretisch zijn de lange balansen een probleem. Maar praktisch gezien is de uitruil tussen vermogens nu en straks beperkt, willen mensen niet op een veel lager pensioen uitkomen.”

 

Woensdag5 mei

Vicepresident van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis meldt in een presentatie over Europees industriebeleid dat de Europese Commissie het ratificatieproces voor de investeringsovereenkomst EU-China opschort. Dit vanwege de gerezen politieke spanningen tussen EU en China, onder andere over de Oeigoeren.

 

Vakbonden CNV en VCP spreken in PensioenPro hun ondubbelzinnige voorkeur uit voor het nieuwe pensioencontract. FNV heeft dat bij monde van Leonne Jansen eerder in de week ook al gedaan.

 

Donderdag 6 mei

50PLUS verdwijnt uit de Kamer. Kamerlid Den Haan stapt op bij 50PLUS en neemt haar zetel mee.

 

DNB komt met een update over de belangrijkste ontwikkelingen rondom Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

 

Vrijdag7 mei

 Op vrijdag en zaterdag vindt in Porto een Europese Social Summit plaats, waarin onder meer wordt gesproken over de uitvoering van de European Pillar of Social Rights. De PensioenFederatie bracht op donderdag 6 mei een position paper uit over de onderwerpen op deze Social