Pensioenweek

Pensioenweek

Gepubliceerd op: 23 november 2020

Nieuwsoverzicht week 47

 

Maandag16 november 

  

Het kabinet stuurt het evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht  Wet Werken na de AOW, inclusief kabinetsreactie aan de Kamer. 

 

De gemiddelde pensioenleeftijd lag vorig jaar voor het eerst boven de 65, blijkt uit cijfers van het CBS. Van het begin van deze eeuw tot en met 2006 lag de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers rond 61 jaar. 

 

Werknemers van 45 tot 65 jaar willen gemiddeld tot een leeftijd van 64,5 jaar blijven werken. De helft van de werknemers in deze leeftijdsgroep geeft aan langer te willen doorwerken, als dat kan met minder uren of dagen per week. 

 

Hongarije en Polen blokkeren goedkeuring van het zogenaamde ‘Eigen Middelen besluit’. Dit besluit regelt de inkomstenkant van het Meerjarig Financieel Kader, de 7-jaren begroting van de EU. Het EM besluit vergt unanimiteit in de Raad en parlementaire ratificatie in alle lidstaten. Hongarije en Polen doen dit omdat het nieuwe rechtstaatmechanisme uitbetaling uit Europese (herstel)fondsen kan blokkeren wanneer een lidstaat op ernstige wijze inbreuk op de rechtstaat maakt. Over dat laatste besluit kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid beslissen. Gevolg is dat het EM besluit nu besproken moet worden in de Raad van Ministers, en naar verwachting daarna ook op de Europese Raad. 

 

De Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) roept 36 van Europa's grootste bedrijven op om de implicaties van wereldwijde toezeggingen om temperatuurstijgingen tot ruim onder 2°C en idealiter tot 1,5°C te beperken, goed weer te geven in hun jaarrekening. 

 

Dinsdag17 november 

  

Minister Koolmees stuurt de tweede nota van wijziging over de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen naar de Kamer, inclusief begeleidende brief. 

 

De Tweede Kamer stemt in met het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. 

De Pensioenfederatie komt meteen met kritische reacties: 'Nota van wijziging maakt bedrag ineens onnodig complex' en 'AOW-overbrugging niet mogelijk in combinatie met bedrag ineens'.

 

In de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van SZW roept Van Kent (SP) de minister op om de Wet normering topinkomens van toepassing te verklaren op de pensioensector. De minister vindt dit niet passend. “Pensioenfondsen zijn geen publieke instellingen”. 

 

Erik Lutjens (hoogleraar Pensioenrecht) beargumenteert in een opinie op PensioenPro dat een pensioenfonds een rvu-regeling mag uitvoeren.

  

PFZW verkoopt alle grondstoffenbeleggingen. Van Brenk (50PLUS) stelt vragen aan minister Koolmees naar aanleiding hiervan. 

 

Woensdag18 november 

  

 De Europese Commissie komt met het najaarspakket met macro-economische voorspellingen en een beoordeling van de ontwerpbegrotingen van de lidstaten. Dankzij het tijdelijk vanwege de Covid-crisis buiten werking stellen van het Stabiliteits- en Groeipact, is er dit jaar minder detail. De Commissie waarschuwt wel dat Frankrijk, België, Griekenland, Italië, Portugal en Spanje moeten oppassen dat zij na de crisis hun hoge en oplopende staatsschulden onder controle  houden.

  

Donderdag19 november   

  

In het vervolg van de begrotingsbehandeling SZW gaat het vooral over het (verlengen van het) covid-19 steun- en herstelpakket. Minister Koolmees staat (zeer) kort stil bij het onderwerp pensioen. 

 

Van Brenk (50PLUS) vraagt naar aanleiding van de tegengestelde bijdragen van Lutjens en Van Meerten in het rondetafelgesprek van 4 november hoe de minister ervoor gaat zorgen dat pensioenfondsen bij het invaren niet met juridische procedures te maken krijgen. Koolmees geeft aan dat invaren transparant en zorgvuldig moet plaatsvinden, dat er geen sprake is van onteigening (wat Van Brenk wel zo ziet) en dat er een Europeesrechtelijke juridische toets komt. 

 

Daarnaast spoort Van Brenk de minister aan om te kijken of ABP de (her)berekeningen rondom samenvallende diensttijd kan versnellen.  

 

De Jong (PVV) komt met een motie over “het voorkomen van onnodige pensioenkortingen”.

 

In oktober waren 406.000 mensen werkloos, oftewel 4,3 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld vierduizend per maand. 

 

Pieter Hasekamp (directeur CPB) gaat in een column in op de toekomst van de arbeidsmarkt.

 

Op de videoconferentie van de Europese Raad wordt slechts vastgesteld dat Hongarije en Polen, inmiddels gesteund door Slovenië vanwege het rechtstaatmechanisme niet willen instemmen met het EM besluit en dat hierover wordt doorgesproken, zie ook bericht maandag.

In de pers wordt de vraag gesteld of deze blokkade ook zal leiden tot uitstel van besluitvorming over nieuwe Europese CO2 doelstellingen. 

 

Team Barnier gaat in quarantaine omdat één lid positief testte op Covid. Brexit onderhandelingen kunnen hierdoor zolang slechts per videoconferentie plaatsvinden. President Von der Leyen meldt dat desondanks de laatste dagen goede vooruitgang geboekt zou zijn. Brexit blijft kennelijk een ‘cliffhanger’. 

  

Vrijdag20 november   

  

De aanvullende position papers van Lutjens en Van Meerten verschijnen naar aanleiding van het rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel II) op 4 november 2020.  

 

 

Gepubliceerd in deze collectie(s)

Pensioen

Collectie in Inkomen

Marketing & Communicatie

Collectie in Innovatie