Pensioenweek

Pensioenweek

Gepubliceerd op: 1 maart 2021

 

Nieuwsoverzicht week 8 

    

Hetverkiezingsrecesvan de Tweede Kamer is gaande. Dat betekent dat er weinig op de Kameragenda verschijnt tot de verkiezingen van 17 maart.  

 

Maandag22 februari 

  

De denktank van het Europees Parlement komt met een briefing rondom Invest-EU, de opvolger van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI). Dit loopt tot en met 2027, met als doel 650 miljard aan extra investeringen te mobiliseren. 

 

Dinsdag23 februari 

  

FossielvrijNL komt met het discussiestuk ‘Aanjager of Obstakel? Een analyse van ABP’s rol in de energietransitie’.  (publicatie, PensioenPro artikel, IPE artikel

 

Drie economen trekken zich terug uit Herstel-NL - de club van prominente wetenschappers en ondernemers - die pleit voor een snelle heropening van de Nederlandse samenleving. 

Het gaat om Barbara Baarsma (Rabo-directeur), Coen Teulings (voormalig CPB-directeur) en Bas Jacobs (hoogleraar EUR) 

Herstel-NL werd vorige week gelanceerd en stuitte onmiddellijk op felle kritiek van virologen, epidemiologen, politici en opiniemakers, die de plannen voor een vergaande versoepeling van de coronamaatregelen als ‘onverantwoord’ en ‘slecht onderbouwd’ van de hand wezen.

Er zou zelfs sprake zijn geweest van druk uit ’kringen rond het kabinet’ om de actie te staken, beweert Herstel-NL voorzitter Robin Fransman. De ministers Hoekstra (FIN) en Van ’t Wout (EZK) verklaren zich ’niet te herkennen’ in de aantijgingen van Fransman.  (verklaring voorzitter Fransman) 

 

Woensdag24 februari 

  

Follow the Money publiceert het artikel ‘Waarom we touwtrekken om pensioenpotten’. 

 

Eerlijke Pensioenwijzer komt met het artikel ‘Pensioenfondsen laten slachtoffers landroof in de steek’. “Negen van de tien onderzochte pensioenfondsen scoren slecht: Bpf Bouw (score 3),  ABP, PfZW  en BPL Pensioen (score 2). PME, PMT, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Horeca en Catering en StiPP (score 1).”

 

In 2021 viert EIOPA haar 10-jarig jubileum als verzekerings- en pensioentoezichtautoriteit in Europa. Ter gelegenheid hiervan publiceren ze een podcast-reeks. De aftrap wordt gedaan door afscheidnemend voorzitter Gabriel Bernardino.

 

De Europese Commissie komt met een consultatiedocument voor sociale partners over platformwerk. Het document belicht niet alleen nadelen van platformwerk, maar ook kansen door innovatie. Het gaat de Commissie niet om afschaffen van platformwerk, maar wel om betere bescherming van platformwerkers, waarvan een groot deel ten onrechte niet als werknemer wordt geclassificeerd. De Commissie vraagt sociale partners onder andere of zij hierover met voorstellen moet komen. Daarnaast zijn veilige werkomstandigheden en toegang tot sociale bescherming belangrijke onderwerpen. 

 

Donderdag 25 februari 

  

Het eindrapport van het parlementaire onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties ‘Klem tussen balie en beleid’ wordt gepubliceerd. Conclusie (niet heel verassend): de gebrekkige samenwerking tussen Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties veroorzaakt problemen. In het onderzoek staan ook zeven aanbevelingen voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties met als doel een betere overheidsdienstverlening waarin de burger weer centraal staat.  

  

Invest-NL steekt €10 mln in het Innovations Industries fonds II, dat belegt in Nederlandse techbedrijven. Het fonds is mede op initiatief van PMT en PME van de grond gekomen. Victor van Will (senior consultant investment solutions bij MN): “Het is goed dat Invest-NL ook betrokken is bij een fonds dat risicokapitaal ter beschikking stelt aan Nederlandse hoogtechnologische ondernemingen.” (PensioenPRo-artikel

 

De wereldwijde handel is volledig hersteld van de gevolgen van de coronacrisis en ligt zelfs hoger dan voor de corona-uitbraak. Met een stijging van 0,6% in december 2020 (ten opzichte van november) overtreft de wereldhandel het niveau van begin 2020, aldus CPB.

 

De Europese Toezichthouders (ESAs) publiceren een Supervisory Statement over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de nog ontbrekende secundaire wetgeving (RTS). In deze verklaring adviseren de ESAs aan financiële marktpartijen en nationale toezichthouders om de conceptversie van de RTS als leidraad te gebruiken voor de implementatie van de SFDR, ook al is die nog niet officieel van kracht. De deadline voor implementatie van de SFDR is 10 maart 2021, terwijl de RTS naar verwachting pas per 1 januari 2022 in werking treedt. 

De Pensioenfederatie is teleurgesteld dat de verklaring niet aanstuurt op terughoudendheid bij het toezicht op de SFDR. (EIOPA en (bericht Pensioenfederatie

  

De EU Raad van ministers voor concurrentievermogen bereikt een politiek akkoord over het voorstel voor ‘public country-by-country reporting’. Het Portugese voorzitterschap zal nu mandaat krijgen voor het beginnen van de triloog met het Europees Parlement en de Europese Commissie. Totstandkoming van deze richtlijn zal veel beter inzicht geven in waar ondernemingen winst maken en voor belastingen aangeven. Dit kan ook helpen bij het nieuwe fiscaal beleid van ABP. 

 

De Tweede Kamer neemt met een brede meerderheid een motie Sjoerdsma (D66) aan, waarin wordt uitgesproken dat de behandeling van Oeigoeren in China onder het begrip genocide valt. De Nederlandse regering neemt dit oordeel vooralsnog niet over.

 

Vrijdag26 februari 

  

De Volkskrant pakt uit met een onderzoek naar de beleggingen van Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH) en de Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Zo zou worden belegd in wapens en andere (voor sommigen onder ons) controversiële producten (zoals drank en (recreatief) cannabis). 

 

Zaterdag27 & zondag 28 februari 

 

De eerste grote verkiezingsdebatten vinden plaats voor de Kamerverkiezingen op 17 maart:

  • live op Radio 1 bij de NOS gingen dertien lijsttrekkers met elkaar in debat
  • live op RTL4 gingen de lijsttrekkers van de zes grootste partijen met elkaar in debat