Pensioenweek

Pensioenweek

Gepubliceerd op: 3 mei 2021

Nieuwsoverzicht week 17

 

Maandag26 april

  

Een minderheidskabinet, een extraparlementaire aanpak en zelfs een zakenkabinet: het zijn drie alternatieven om uit de impasse rond de vorming van een nieuw kabinet te komen. Het Montesquieu Instituut heeft verschillende oplossingen in kaart gebracht. 

 

Dinsdag 27 april

  

Koningsdag

 

Woensdag28 april 

  

Minister Van 't Wout (EZK) zendt het rapport IBO financiering energietransitie samen met een essay over de geraamde kosten tot 205o naar de Tweede Kamer. Hierin wordt vermeld dat de drie grootste netbeheerders voor elektriciteit tot 2030 een gezamenlijke kapitaalbehoefte van zo’n 5 miljard hebben. Als mogelijke oplossingen worden kapitaalverstrekking door of via het Rijk en door huidige en eventueel nieuwe decentrale aandeelhouders genoemd. Daarnaast bevat het rapport een pleidooi voor meer regie en coördinatie op de benodigde toekomstige energie-infrastructuur.

 

Het kabinet publiceert ook het eindrapport van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050. Hierin is bekeken hoe de energievoorziening in 2050 eruit kan zien als Nederland geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Het belangrijkste is, zeggen de netbeheerders, dat voor noodzakelijke grote aanpassingen “de schop nú op de goede plaats de grond in moet”.

 

De verhoging van het jeugdminimumloon in 2017 heeft de arbeidsmarktuitkomsten van laagbetaalde jonge werkenden verbeterd, aldus het CPB. Het gemiddelde loon van deze groep is met 4% toegenomen zonder negatieve effecten op werkgelegenheid of gewerkte uren.

 

Het Europees Parlement stemt met grote meerderheid in met de overeenkomst tussen de EU en het VK over de toekomstige relatie tussen beiden.

 

Donderdag 29 april

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over het onderwerp één mondiaal minimumtarief voor winstbelasting.

 

Het Duitse Bundesverfassungsgericht doet een klimaatuitspraak die vergelijkbaar is met de Nederlandse Urgenda-uitspraak. Het constitutionele hof stelt de Duitse politiek een termijn tot eind 2022 om passende maatregelen te nemen, zodat huidige generaties meer doen aan uitstootreductie. De uitspraak wordt gezien als een tegenslag voor bondskanselier Merkel. Haar partij (CDU) staat in de peilingen voor de verkiezingen in september achter op de Duitse milieupartij de Groenen.

 

Vrijdag30 april

  

Informateur Tjeenk Willink presenteert zijn eindverslag.