Pensioenweek

Gepubliceerd op: 26 september 2022

Politieke actualiteiten week 38

 

Maandag 19 september

   

FNV gaat bij de cao-onderhandelingen voor komend jaar inzetten op een algemene prijscompensatie voor de inflatie. Naar verwachting van de vakbond gaat die dit jaar zo'n 12 procent bedragen. De afgelopen maanden was de gemiddelde loonstijging in nieuwe cao’s circa 4 procent. VNO-NCW en MKB-Nederland noemen algemene prijscompensatie “onwenselijk en niet effectief”.

 

Dinsdag 20 september

   

Prinsjesdag. Het kabinetsbeleid leidt in de Miljoenennota, exclusief het op het laatste moment overeengekomen extra energiepakket van circa 15 miljard (onder andere prijsplafond), in doorsnee tot 3,9 procent meer koopkracht in 2023, ten opzichte van een daling van 6,8 procent in 2022. Dit gaat ten koste van een daling van het overheidssaldo naar -2,5 procent bbp. Door inflatie daalt de schuldquote desalniettemin naar 48,8 procent bbp in 2023. Het bbp groeit komend jaar met 1,5 procent.

 

Voor pensioengerechtigden is het belangrijk dat de verhoging van het minimumloon (ruim 10 procent per 1 januari 2023) ook doorwerkt in de AOW. Het is nog onduidelijk in hoeverre de hogere AOW doorwerkt in de franchise en dus in toekomstige pensioenopbouw. 

 

De reactie van het kabinet op het IBO-rapport Vermogensverdeling (Interdepartementaal beleidsonderzoek) bevat geen beleidsvoornemens wat betreft tweede pijlerpensioenen, ondanks de ambtelijke voorstellen op dit punt.

 

GroenLinks-senator Kees Vendrik vertrekt uit de Eerste Kamer. Hij is beoogd voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid en gaat daar vanaf 3 november aan de slag en het Voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord vervangen. Vanaf dat moment legt Ed Nijpels (VVD), de voorzitter van het Voortgangsoverleg, na tien jaar betrokkenheid bij het Energieakkoord en Klimaatakkoord zijn taken neer.

 

Volgens economen van de Rabobank pakt het kabinet de koopkrachtdaling (te) voortvarend aan, in tegenstelling tot de uitdagingen op beleidsterreinen als de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het belastingstelsel en energie en klimaat.

 

Het vertrouwen in de Nederlandse politiek was de laatste jaren nog nooit zo laag, blijkt uit een traditiegetrouw onderzoek in opdracht van de NOS. Alleen VVD-stemmers (69 procent) en D66-stemmers (55 procent) vertrouwen het huidige kabinet in meerderheid. Bij de achterban van oppositiepartijen loopt het wantrouwen op van 71 procent onder GroenLinks en Denk naar 96 procent bij de BoerBurgerBeweging. Kosten van levensonderhoud/inflatie, woningmarkt en de energielevering vormen de top-3 waarmee het kabinet aan de slag moet.

 

Woensdag 21 september

   

De Commissie Parameters informeert minister Carola Schouten (Pensioenen) dat zij naar verwachting uiterlijk 30 november advies uitbrengen.

 

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie, publiceert de column Pensioen op Prinsjesdag.

 

De Fed verhoogt de rente met 75 basispunten. De Fed verwacht dat de inflatie in 2025 terug is op 2,1 procent, net boven de doelstelling. Verwacht wordt dat de rente eind volgend jaar is opgetrokken naar 4,6 procent.

 

Donderdag 22 september

   

De vaste Tweede Kamercommissie SZW beslist in een extra procedurevergadering over de volgende wetgevingsoverleggen (nummer III t/m V) van de Wet toekomst pensioenen (WTP):

  • op 10 oktober van 14.30 uur tot 22.00 uur;
  • op 12 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur;
  • op 19 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Na afronding van de wetgevingsoverleggen volgt de plenaire behandeling van de WTP. Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer voor 1 januari 2023 zal zijn afgerond. 

 

Na twee dagen Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer werden deze moties aangenomen:

36200-18: Verzoekt de regering om een versnellingsplan rond kernenergie op te stellen (CDA/ VVD);

36200-24: Verzoekt de regering leeftijdsontslag binnen het Rijk onder de loep te nemen en het makkelijker te maken voor mensen die met pensioen zijn om tijdelijk terug te keren (D66/VVD);

36200-26: Verzoekt de regering huurders van woningen met slechte isolatie een afdwingbaar recht te geven op stevige huurverlaging bijvoorbeeld door woningen met energielabels lager dan C aan te merken als een gebrek (PvdA, GL, PvdD);

36200-28: Verzoekt de regering een burgerberaad in te stellen om de samenleving te betrekken bij de vraagstukken van vergrijzing en de Kamer daarover te informeren voor 1 januari 2023 (CDA, Den Haan);

36200-50: Verzoekt de regering te onderzoeken of het mogelijk is om doorwerken na AOW-leeftijd te vergemakkelijken en in kaart te brengen welke drempels er zijn en wat dan zou moeten worden aangepast (Den Haan, D66).

 

Het Economisch Bulletin nr. 6 van De Nederlandsche Bank verschijnt, evenals het magazine van de Pensioenfederatie.

 

Ger Jaarsma, voorzitter Pensioenfederatie, publiceert de column ‘Pensioen voor alle werkenden blijft de missie. Voor een oplossing kan in verschillende richtingen worden gedacht’.

 

Frits van Bruggen (directievoorzitter MN) geeft een interview aan Pensioenpro.

 

Bij monde van Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken Josep Borrell neemt de Europese Unie sterk afstand van de nieuwe escalatie door Poetin in de Russische oorlog tegen Oekraïne met een partiële mobilisatie en illegale referenda.

 

Vrijdag 23 september

   

Kwasi Kwarteng, de nieuwe minister van Financiën van het Verenigd Koninkrijk, presenteert een nieuw minibudget voor het VK met zeer forse belastingverlagingen. Het toptarief wordt met 5 procent en het basistarief met 1 procent verlaagd.