Werkgeversdiensten

Bovenwettelijke regelingen, wachtgeldregelingen, de uitvoering van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA), Nederland kent een aantal bijzondere uitkeringsregelingen die werkgevers relatief erg veel werk kosten. Het uitvoeren van deze pensioen- en wachtgeldregelingen heeft nou eenmaal juridische, financiële, administratieve en beleidsmatige consequenties. Dat vergt van u als werkgever het nodige uitzoek- en regelwerk, aanpassing van administratieve systemen en hele specifieke communicatie richting uw (voormalige) werknemers. Dat is al met al een zware belasting voor uw organisatie.

 

Ontzorgen in de volle breedte

 

APG neemt u dit graag uit handen. We hebben jarenlange ervaring met alles wat bij een zorgvuldige uitvoering van deze bijzondere pensioen- en wachtgeldregelingen komt kijken. Met onze ‘Werkgeversdiensten’ ontzorgen we een groeiend aantal werkgevers in de publieke sector. Ook voor u kunnen wij de volledige uitvoering van deze regelingen verzorgen én maatwerk bieden waar u als werkgever of uw medewerker dat wenst. Want juist bij dit soort regelingen is - naast onze sectorspecifieke expertise van alle bovenwettelijke regelingen - maatwerk echt cruciaal, is onze ervaring.

 

APG biedt u met deze werkgeversdiensten dan ook de zekerheid van deskundig advies en een stipte uitvoering. Zowel voor werkgevers als (voormalige) werknemers. Zo houdt u meer tijd, mankracht, geld en energie over voor uw eigen kerntaken. En bent u verzekerd van een vlekkeloze uitvoering. Daarbij zorgen wij ook voor een effectieve communicatie naar alle betrokkenen.

 

 

Onze diensten

  • Administratie
   APG heeft jarenlange ervaring met de administratie van bovenwettelijke, wachtgeld, Individuele Naast Wettelijke en APPA-regelingen. Voor meerdere werkgevers in de publieke sector, denk aan provincies, waterschappen, gemeenten; en aan ambtsdragers als ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden. Wij verzorgen de uitvoering van deze bijzondere uitkeringsregelingen én bieden maatwerk waar u of uw medewerker dat wenst.

   Zo bent u als werkgever verzekerd van een vlekkeloze administratie met oog voor innovatie. Met onze self-service-faciliteiten regelt de uitkeringsgerechtigde zelf de aanvraag van A tot Z online. Wij zorgen voor het controleren en correct administreren van de rechten, het tijdig incasseren van de premies en het betalen van de uitkeringen. Ook voert APG maatwerkregelingen uit, als deze passen binnen de uitvoeringskaders.
  • Controle en handhaving
   Bij APG staat rechtmatigheid voorop bij het bepalen en uitvoeren van de diverse uitkeringen. Zorgvuldigheid, controle en het verduidelijken (en handhaven) van rechten en plichten zijn een integraal onderdeel van onze processen. Zo verifiëren wij bij een uitkeringsaanvraag het recht op uitkering, plus de duur en de hoogte daarvan. En wijzen we bij toekenning de uitkeringsgerechtigden op hun rechten en plichten, zoals sollicitatieplicht en inschrijving bij het UWV Werkbedrijf. We monitoren actief - denk aan een maandelijks ‘verslag werk en inkomen’ en handhaving van de sollicitatieplicht - en grijpen direct in waar nodig.
  • Communicatie
   Veranderingen in wet- en regelgeving hebben directe consequenties op collectief en individueel niveau. Voor werkgevers is het belangrijk deze informatie tijdig, compleet en correct te delen met de medewerkers.

   Graag ontzorgen we werkgevers ook op dit gebied. Voor deze specialistische communicatie bieden we advies en uitvoering op maat. Passend bij de sector en de eigen bedrijfscultuur. Zodat werkgevers hun medewerkers altijd op de juiste en vertrouwde wijze informeren.

   Hoe persoonlijker de communicatie, hoe groter de slagkracht. Daarom past APG de informatie altijd aan de persoonlijke situatie van de ontvanger aan. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van pensioenen, wachtgelden en re-integratie zijn wij in staat om ons goed in die ontvanger in te leven. En weten we welke specifieke communicatie-benadering past bij de verschillende doelgroepen en onderwerpen. We ontwikkelen een goed afgestemde en uitgebalanceerde mix van communicatiemiddelen voor uw label, gebaseerd op uw communicatiestrategie. Onze ervaren communicatiespecialisten zijn zowel strategisch als creatief onderlegd en hebben kennis van zowel offline als online communicatie.

Met APG Werkgeversdiensten kiest u voor:

  • Expertise - APG is een optelsom van specialisten. Op het gebied van administratie, beleidsadvies en uitvoering hebben we betrokken en hoogopgeleide mensen in huis. Op het gebied van wachtgeld en bovenwettelijke regelingen zijn we dé specialist - we verzorgen gespecialiseerd advies en uitvoering voor meerdere opdrachtgevers in diverse sectoren.
  • Efficiëntie - De gedigitaliseerde en grotendeels geautomatiseerde klantprocessen van APG bieden gemak, snelheid en zekerheid. Voor werkgevers én werknemers. APG ontlast de werkgeversorganisatie zodat er meer tijd, geld en energie op de eigen kerntaken ingezet kan worden.
  • Zekerheid - APG staat garant voor een betrouwbare en solide uitvoering: juridisch sluitend, veilig dataverkeer, tijdige betaling en/of inning, professioneel advies en heldere voortgangsoverzichten.
  • Persoonlijke aandacht - Alle communicatie richting de (ex)werknemer kan uit naam en met het logo van de werkgever uitgevoerd worden. Daarnaast zorgt APG namens u voor persoonlijke begeleiding daar waar nodig.

 

 

Hebt u nog vragen?

Neem contact met ons op.