Profiel

 

Mr. R.H.L.M. (Roger) van Boxtel

 

Roger van Boxtel (1954) is lid van de raad van commissarissen en lid van corporate governance commissie. Hij is sinds 16 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. .

 

De heer Van Boxtel was onder andere Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, Eerste Kamer fractievoorzitter voor D66 en voorzitter van de raad van bestuur van Menzis. Van 1 augustus 2015 tot 1 oktober 2020 was hij (interim) president-directeur van de NS.

 

De heer Van Boxtel studeerde Nederlands Recht in Amsterdam.

 

Nevenfuncties

  • Voorzitter raad van toezicht van Museum de Fundatie
  • Lid Raad van Advies ECP
  • Lid van de algemene ledenvergadering Ajax
  • Lid dagelijks bestuur VNO-NCW
  • Voorzitter JC Bloem Prijs
  • Voorzitter Amsterdam Sinfonietta
  • Lid management committee of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
  • Voorzitter klankbordgroep werkgroep Werk aan Uitvoering voor MR