Profiel

 

Drs. C.J.G. (Claudia) Zuiderwijk


Claudia Zuiderwijk is sinds 27 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. Zij is lid van de remuneratiecommissie en de audit en riskcommissie.

 

Mevrouw Zuiderwijk is sinds 1 oktober 2020 algemeen directeur bij het GVB. Voorheen heeft zij gewerkt als voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe Kamer van Koophandel, die is ontstaan uit de fusie van 14 organisaties sinds januari 2014, (interim) president-directeur van ProRail, bestuursvoorzitter Tergooiziekenhuizen en lid hoofddirectie van Pink Roccade.

 

Mevrouw Zuiderwijk studeerde Andragologie in Amsterdam.

 

Nevenfuncties

  • Lid van de raad van commissarissen van KPN N.V.
  • Lid Deskundigenpanel Herbeoordeling Rentederivaten Rabobank
  • Ambassadeur NEMO Science Museum
  • Vanuit haar functie bij de Kamer van Koophandel is zij bestuurslid en jurylid bij Koning Willem I Stichting en lid van Forum Smart Industry landelijk