Profiel

Drs. C.J.G. (Claudia) Zuiderwijk


Claudia Zuiderwijk is sinds 27 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG Groep N.V. Sinds januari 2020 is zij voorzitter van de audit- en riskcommissie.

 

Mevrouw Zuiderwijk is sinds 1 oktober 2020 algemeen directeur bij het GVB. Voorheen heeft zij gewerkt als voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe Kamer van Koophandel, die is ontstaan uit de fusie van 14 organisaties sinds januari 2014, (interim) president-directeur van ProRail, bestuursvoorzitter Tergooiziekenhuizen en lid hoofddirectie van Pink Roccade.

 

Mevrouw Zuiderwijk studeerde andragologie in Amsterdam.

Nevenfuncties

 

  • Ambassadeur NEMO Science Museum Center Amsterdam
  • Lid Policy Board International Association of Public Transport (UITP)
  • ​​​​​​​Bestuurder Railforum Nederland
  • Bestuurder Stichting railAlert
  • Mentor NL Groeit