Verantwoord beleggen

APG wil ervoor zorgen dat onze pensioenfondsen hun deelnemers van een goed pensioen kunnen voorzien. Tegelijk willen wij bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld. Voor huidige en toekomstige generaties. Die twee uitgangspunten gaan uitstekend samen, is onze ervaring. Om een aantrekkelijk pensioen te kunnen bieden – nu en later – beleggen we de pensioenpremies van de deelnemers op een verantwoorde manier. Verantwoord beleggen hoeft zeker niet ten koste te gaan van het rendement op onze beleggingen.

 

Bij iedere belegging, in iedere beleggingscategorie wegen we ESG-criteria - dus criteria op basis van milieu (environment), maatschappij (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) - integraal af. Ze zijn voor ons even belangrijk als rendement, kosten en risico. Zo kunnen we betere beleggingsbeslissingen nemen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn. 

 

In gesprek of uitsluiten

Onze beleggingsspecialisten beoordelen bedrijven de laatste jaren consequent op duurzaamheid en verantwoord gedrag. Dat helpt ons om bewuste beleggingskeuzes te kunnen maken. We beleggen alleen in bedrijven die voldoen aan onze criteria van duurzaam en verantwoord te werk gaan. En bedrijven die dat niet doen? Die plaatsen we op onze uitsluitingslijst; in 2019 gold dat voor 159 bedrijven. Of we gaan met ze in dialoog; zo spraken we in 2019 met 716 bedrijven om ze te stimuleren duurzamer te werk te gaan. Dit laatste heeft onze voorkeur. Dat kan een positiever effect hebben dan het afstoten van een bepaalde belegging. Want dan verdwijnt immers onze invloed.

 

Vertel wat je doet

Binnen APG hebben we duurzaamheidscriteria volledig geïntegreerd in al onze beleggingsbeslissingen. Informatie hierover delen we zowel met onze klanten als met de buitenwereld. Daarnaast laten we ons in ons vermogensbeheer leiden door de wijze waarop onze klanten, de pensioenfondsen, verantwoord willen beleggen. Zijn er bepaalde thema’s (zoals hernieuwbare energiebronnen als zon, wind en water), waar het fonds de nadruk op wil leggen? Welke sectoren sluit het uit? We helpen pensioenfondsen in hun communicatie met bijvoorbeeld hun deelnemers, wetgevers en media over hoe zij verantwoord beleggen.

Lees meer nieuws en verhalen over verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen

Collectie - Duurzaamheid, Lange termijn beleggen

Milieu

Collectie - Duurzaamheid

Maatschappij

Collectie - Duurzaamheid

Goed bestuur

Collectie - Duurzaamheid

Verantwoord beleggen: onze acht principes

  • We nemen aandeelhoudersrechten, milieu- en sociale aspecten mee in al onze investeringsbeslissingen.
  • We gaan in gesprek met ondernemingen over duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur, vaak samen met andere beleggers.
  • We beleggen alleen in ondernemingen die handelen volgens de uitgangspunten van de VN Global Compact; en niet in (fabrikanten van) producten die verboden zijn volgens Nederlandse of internationale regelgeving.
  • We beleggen niet in staatsobligaties van landen waarvoor een wapenembargo van de VN-veiligheidsraad geldt.
  • We stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin we beleggen en publiceren daarover.
  • We maken ons wereldwijd sterk voor betrouwbare regelgeving om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur stevig te verankeren.
  • We zoeken naar en investeren in aantrekkelijke beleggingen die duurzaamheid bevorderen, zoals alternatieve energie, schone technologieën en microkredieten.
  • We werken wereldwijd waar mogelijk samen met andere vermogensbeheerders en pensioenfondsen om zo voor onze opdrachtgevers de effecten van verantwoord beleggen te vergroten.