Personalia
Sluiten

Navigeer snel in deze serie:

Sluiten

Deel deze serie:

Personalia

De juiste persoon op de juiste plek. Lees hier meer over de mensen bij APG.

Thema
Over APG
Collectie inhoud
44 Publicaties

Ronald Wuijster herbenoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 31 maart 2022

Ronald Wuijster (55) is voor een tweede termijn benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Hij blijft verantwoordelijk voor de portefeuille Asset Management en daarmee eindverantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen die door APG worden bediend. De benoeming van Ronald Wuijster geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de aandeelhouders. Naast zijn rol als lid raad van bestuur is hij ook directievoorzitter van APG Asset Management. APG Groep beheert ruim 600 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Ronald Wuijster heeft ruim dertig jaar ervaring in de beleggingswereld, waarvan twintig jaar als bestuurder en directeur. Sinds 2006 bekleedde hij bij APG diverse topposities, onder meer als managing director Strategic Portfolio Management en als Chief Investment Officer. Voor hij APG kwam versterken, vervulde hij diverse directeursrollen bij Robeco, onder meer op het gebied van corporate strategie, ontwikkeling en onderzoek. Wuijster studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Annette Mosman, voorzitter raad van bestuur APG: “Ik ben bijzonder blij dat Ronald zich weer voor vier jaar aan ons heeft verbonden. We staan aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming ooit en daarmee ook voor een belangrijke transformatie van APG. In het nieuwe stelsel zullen vermogensbeheer en pensioenadministratie veel dichter bij elkaar komen. Dan is Ronalds inhoudelijke kennis en ervaring essentieel. Maar minstens zo belangrijk is het dat hij als professional en persoon bijdraagt aan de stabiliteit en teamgeest in de raad van bestuur. Dat zullen we als raad van bestuur in de komende overgangsjaren goed kunnen gebruiken.”

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen: “Met ruim €600 miljard aan pensioenvermogen onder beheer behoort APG tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, met duurzaamheid als belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn we blij dat we Ronald Wuijster weer voor vier jaar aan ons hebben kunnen binden. Hij beschikt over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van langetermijn verantwoord en duurzaam beleggen. Namens de RvC wens ik hem veel succes voor deze nieuwe termijn.”

Volgende publicatie:
Maarten Blacquière benoemd tot CFRO bij APG

Maarten Blacquière benoemd tot CFRO bij APG

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Maarten Blacquière treedt op 1 april 2022 als Chief Finance & Risk Officer toe tot de raad van bestuur van APG Groep NV (APG). In deze rol is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het financiële beleid en risicomanagement binnen APG. Daarnaast behoort APG’s IT-strategie tot zijn mandaat. Maarten Blacquière volgt Jan Nijland op. Nijland gaf tijdelijk invulling aan de positie van CFRO, nadat Annette Mosman op 1 maart 2021 vanuit die positie werd benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van APG. 

 

Blacquière heeft brede bestuurlijke ervaring en kennis van alle aspecten van de financiële bedrijfsvoering. De afgelopen dertig jaar vervulde hij verschillende managementrollen, operationele en staffuncties binnen de energiesector. Zo maakte hij als Chief Financial Officer acht jaar onderdeel uit van de raad van bestuur van netbeheerder Enexis. Als Chief Financial Officer was hij binnen de directie van GasTerra ruim zeven jaar het centrale aanspreekpunt voor financiën en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG: “Maarten is een geroutineerd financieel bestuurder. Hoewel hij niet uit de financiële sector zelf komt, heeft hij veel ervaring met transities en semi-private organisaties en is hij sterk op IT-gebied. Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van het pensioenstelsel ooit, waarin APG vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt. We kunnen de brede visie en competenties van Maarten goed gebruiken om deze transitie, samen met onze pensioenfondsklanten, in goede banen te leiden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.” 

 

“Wij zijn Jan Nijland veel dank verschuldigd voor de tijdelijke invulling van de positie van CFRO. Zijn inzet, deskundigheid en humor hebben wij zeer gewaardeerd. Wij wensen Jan veel succes bij de terugkeer naar zijn oorspronkelijke positie van directeur Group Risk & Compliance (GRC) en zijn blij dat we hem in die hoedanigheid nog vaak tegen zullen komen.” 

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG: “We zijn verheugd met de aanstelling van Maarten Blacquière. Al eerder, bij Enexis, maakte hij als CFO onderdeel uit van een raad van bestuur. Hij heeft deze periode succesvol en met een uitstekende reputatie afgesloten. Hij is zowel strategisch als resultaatgericht en straalt rust en betrouwbaarheid uit. Daarnaast heeft hij veel affiniteit met belangrijke thema’s zoals de energietransitie en duurzaamheid. Namens de rvc wens ik Maarten veel succes in zijn nieuwe rol bij APG.” 

 

Volgende publicatie:
Heleen Kuijten benoemd tot managing director human resources APG

Heleen Kuijten benoemd tot managing director human resources APG

Gepubliceerd op: 8 maart 2022

Heleen Kuijten start per 1 april 2022 als managing director human resources bij APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol zal zij verantwoordelijk zijn voor het HR-beleid en -strategie en de HR-transformatie van APG. Heleen rapporteert rechtstreeks aan Ronald Wuijster, lid van de raad van bestuur en onder meer portefeuillehouder HR.

 

Heleen Kuijten behaalde een bachelor aan Nijenrode Business University en werkte daarna onder meer in leidinggevende HR-functies bij Vedior, MCI Worldcom, Bruna en Royal Schiphol Group. De afgelopen acht jaar was zij werkzaam als director human resources bij Royal Schiphol Group. Zij is lid van de raad van commissarissen van BDO en Otto Workforce.

 

Ronald Wuijster, lid raad van bestuur APG: “Ik ben zeer verheugd dat Heleen met haar gevarieerde en rijke ervaring leiding zal gaan geven aan de HR-discipline van APG. We staan in Nederland en als APG voor de grootste pensioenhervorming ooit. In deze transitie zijn de kennis en kunde van onze mensen cruciaal. Zij maken in de manier waarop ze werken en samenwerken absoluut het verschil. Een sociaal, mens- en ontwikkelgericht HR-beleid is daarvoor niet alleen voorwaardenscheppend, maar ook inspirerend. Daarom ben ik blij dat we iemand van het kaliber van Heleen aan ons kunnen binden. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

 

Volgende publicatie:
Ronald Wuijster nieuwe voorzitter DUFAS

Ronald Wuijster nieuwe voorzitter DUFAS

Gepubliceerd op: 3 maart 2022

Vanaf 1 maart is Ronald Wuijster de nieuwe voorzitter van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association). Hij zet de koers van DUFAS voort, waarbij het accent ligt op het vergroten van het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van de sector.

"Niet iedereen is zich ervan bewust maar meer dan 75% van de huishoudens in Nederland heeft een exposure naar de kapitaalmarkten via het pensioen, verzekeringen of directe beleggingen. Dat is een unieke situatie die in bijna geen van de andere EU-lidstaten voorkomt. Het is belangrijk dat we hiervoor een goede belangenbehartiging doen richting stakeholders in Nederland én daarbuiten", aldus Wuijster op de website van DUFAS.


Hij vormt samen met vice-voorzitter Jaap Westerling het nieuwe dagelijks DUFAS-bestuur. DUFAS  heeft onder meer als doel het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen te vergroten. Ook ondersteunt de organisatie de ontwikkeling van sectorstandaarden en vertegenwoordigt ze de vermogensbeheersector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.

Volgende publicatie:
Dina Aleman benoemd tot Managing Director Corporate Affairs & Communicatie APG Groep

Dina Aleman benoemd tot Managing Director Corporate Affairs & Communicatie APG Groep

Gepubliceerd op: 15 februari 2022

Dina Aleman start op 15 April 2022 als Managing Director Corporate Affairs & Communicatie bij APG Groep. In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, gaat Aleman leiding geven aan de afdelingen Group Legal & Governance en Communicatie. Recent is besloten deze afdelingen onder éénhoofdige leiding te brengen. Het doel hiervan is een optimale en integrale bediening van relevante corporate en maatschappelijke stakeholders. Aleman zal in deze functie rechtstreeks aan bestuursvoorzitter Annette Mosman rapporteren.

 

Dina Aleman studeerde rechten in Leiden en werkte daarna als jurist en in diverse strategische
adviesfuncties met focus op financiële dienstverlening. Bij KPMG was zij zeventien jaar partner en verantwoordelijk voor de adviesdienstverlening voor financiële instellingen waaronder verzekeraars en pensioenfondsen. Recentelijk was zij werkzaam als directeur legal, tax en strategie bij pensioenuitvoerder PGGM.

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG Groep: “Ik ben zeer verheugd dat Dina aan deze
afdelingen leiding zal gaan geven. We staan in Nederland en als APG voor de grootste
pensioenhervorming ooit. Deze transitie kunnen we alleen goed doen als we in goede verbinding
staan met onze stakeholders. Natuurlijk de fondsen en deelnemers maar ook de samenleving.
Behouden en vergroten van het vertrouwen in het pensioenstelsel is cruciaal. Daarom ben ik blij dat we iemand van de statuur van Dina aan ons kunnen binden om dit mede vorm te geven en uit te voeren. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

Volgende publicatie:
“We zoeken digitaal talent dat ook maatschappelijk relevant wil zijn”

“We zoeken digitaal talent dat ook maatschappelijk relevant wil zijn”

Gepubliceerd op: 23 december 2021

Om klaar te zijn voor het nieuwe pensioenstelsel, zet APG de komende jaren volop in op digitalisering. Een nieuwe tijd dus, die vraagt om nieuwe medewerkers. Goede en gekwalificeerde mensen met een specialisatie in digitalisering. En dat valt op een krappe arbeidsmarkt niet mee. Weten ook Peter Strikwerda, Head of Digitalization & Innovation AM, en Rein Heddema, directeur HR, die zijn gestart met een nieuwe wervingscampagne.

 

Die krappe arbeidsmarkt, de zogeheten war on talent, is één van de uitdagingen waar APG voor staat. De lage (naams)bekendheid is een extra uitdaging. Binnen de sector is APG erg bekend, maar daarbuiten (en zeker op het gebied van Digital en Data) veel minder. Daarom moet voor het werkgeversmerk APG ‘extra inspanning geleverd worden’. Daarbij veranderen het zoekgedrag, de wensen en behoeftes bij kandidaten ook nog eens snel.

Al die uitdagingen samen worden nu met de nieuwe wervingscampagne te lijf gegaan. Peter Strikwerda, Head of Digitalization & Innovation AM legt uit: “Dit is een strategische verandering. De grootste make or brake voor APG is de komende vijf jaar – minstens – om talent te binden en te boeien. Mensen zijn immers de kern van onze strategie executie. Deze campagne geeft ons de kans om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt en die mensen te vinden. Om te laten zien dat we geen stoffig pensioenbedrijf zijn. Hier gebeuren dingen waar high tech bedrijven hun vingers bij af kunnen likken. Maar wel met het signatuur van het pensioenbedrijf dat we zijn.”

 

Nog even terug naar de uitdagingen en de krapte op de arbeidsmarkt. Staat APG er heel slecht voor?
Strikwerda: “Het begint allemaal met laten zien dat we een inspirerend bedrijf zijn. Want als je niet gezien wordt, gebeurt er niks. Daarbij komt nog eens dat een digitaal talent van rond de dertig jaar wereldwijd uit minstens zeven banen kan kiezen. En slechts 6 procent is actief op zoek naar ander werk. Dan moet je wel met iets goeds komen, wil je de aandacht trekken.”

Bij APG gebeuren dingen waar high tech bedrijven hun vingers bij af kunnen likken

En wat wil APG exact bereiken?  
Heddema: “Dat talenten zien dat we bezig zijn met de financiële toekomst van de helft van het aantal huishoudens van Nederland. Ik weet zeker dat het mensen aanspreekt dat we bezig zijn met een pensioenrevolutie die in slow motion wordt uitgevoerd. Dat ze denken: ik kan overal wel coderen, maar ik wil maatschappelijk relevant zijn in een omgeving waar ik mezelf kan zijn en niet struikel over de regels. APG moet ook een plek zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen. We worden een great place to learn. Daar doen we de medewerker een plezier mee, maar zeker ook onszelf. Wij hebben hun ontwikkeling nodig.”  

Wie is de concurrent?
Strikwerda: “Het punt is dat je die niet kunt aanwijzen, ze zitten overal. We concurreren met de hele financiële sector en met alle bedrijven die meer datagedreven willen worden. Talent heeft dus een grote vijver om uit te vissen.”

 

Hoe steken we dan uit boven alle anderen die digitaal talent zoeken?
Strikwerda: “Wij zoeken mensen die met data kunnen werken, die impact willen maken, die zich willen ontwikkelen en die een balans zoeken tussen werk en privé. Mensen die zien dat wat op onze gevel staat een maatschappelijk verschil maakt. En wij bieden hen een fijne werkomgeving, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling. Voor snel of groot geld moet je niet bij ons zijn.”

 

Bij digitaal denken we al gauw aan IT. Is dat ook de hoek waarin jullie zoeken?
Peter: “Ook IT, maar zeker niet alleen. De digitale bekwaamheid die bij deze digitale transformatie van APG hoort, zit straks in het hele bedrijf. Van een dataspecialist tot een medewerker van het klantcontactcentrum of een portfoliomanager. De klassieke scheiding tussen business en IT verdwijnt. We hebben verbindingsofficieren nodig. Een goede dataspecialist die de techniek van de data snapt, maar ook kan praten met een HR-specialist of een portfoliomanager. Dus je krijgt straks binnen APG hyperspecialisten en mensen met een T-profiel die over van alles kunnen praten. Uiteindelijk werken we nu of over een paar jaar allemaal met data. Daar ontkomen we niet aan.”

Volgende publicatie:
Open Universiteit vierde aandeelhouder Brightlands Smart Services Campus

Open Universiteit vierde aandeelhouder Brightlands Smart Services Campus

Gepubliceerd op: 24 november 2021

De Open Universiteit wordt per 1 januari 2022 aandeelhouder van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Daarmee krijgt de campus naast de founding fathers APG, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg een vierde aandeelhouder. De overeenkomst tussen de Open Universiteit en Brightlands Smart Services Campus is op 23 november ondertekend.

 

Brightlands Smart Services Campus staat voor een community van 80 grote en kleine bedrijven, startups, (kennis) instellingen en organisaties. Naast APG zijn onder andere CBS, Accenture, Conclusion, Nationale Politie, TNO en a.s.r aangesloten bij de campus. Samen innoveren zij op het gebied van de inzet van Data Science en Artificial Intelligence in onder meer de publieke en financiële dienstverlening, duurzaamheid, zorg en onderwijs.


Versnellen
‘Dit is een fantastische ontwikkeling voor onze campus’, aldus Astrid Boeijen, CEO van de campus. ‘De Open Universiteit heeft digitalisering in het hart van de organisatie, is dé expert in Nederland in het digitaliseren van onderwijs en maakt het mogelijk om ambities van bijvoorbeeld de AI-hub Brightlands te versnellen. We zijn hiermee in staat om samen te investeren in de majeure uitdagingen op het gebied van digitalisering in onder meer publieke dienstverlening, financiële dienstverlening, gezondheid en duurzaamheid, op weg naar brede welvaart voor deze regio en Nederland.’

 

Lees hier het persbericht van Brightlands Smart Services Campus.

Volgende publicatie:
Rob Schormans benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering

Rob Schormans benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering

Gepubliceerd op: 2 november 2021

Rob Schormans (42) is per 1 december 2021 benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering. In deze rol geeft hij sturing en leiding aan het bedrijfsonderdeel dat zorgt voor de pensioenadministratie en -dienstverlening, premie incasso en uitbetaling van de pensioenen. Hij rapporteert hierbij aan lid van de raad van bestuur Francine van Dierendonck. Rob Schormans volgt Harry Vossebeld op, die deze functie in het afgelopen jaar op ad-interim basis vervulde.

 

Schormans vervulde in de afgelopen 19 jaar diverse (senior) managementposities in de financiële sector. Bij ABN-AMRO Bank bekleedde hij diverse directiefuncties. In 2018 maakte hij de overstap naar APG, waar hij sindsdien de rol van Managing Director Marketing Operations invult. Hier is hij eindverantwoordelijk voor deelnemer- en werkgeverscommunicatie en -bediening namens de pensioenfondsklanten. Rob Schormans ziet bij zijn overstap naar Pensioenuitvoering vooral een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om de transitie naar het nieuwe pensioencontract in goede banen te leiden.

 

Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG en verantwoordelijk voor Deelnemers- en Werkgeversservices en Fondsenbedrijf: “Onze pensioenfondsklanten, werkgevers en deelnemers rekenen op een vlekkeloze pensioenadministratie en -dienstverlening, incasso en uitbetaling van pensioenen door APG. Ook het zorgen dat data en systemen klaar zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is daarbij een topprioriteit. Met de aanstelling van Rob Schormans als Managing Director Pensioenuitvoering heb ik er het volste vertrouwen in dat we deze opdracht goed en zorgvuldig kunnen realiseren. Met zijn bewezen succes en ervaring in grote transformaties heeft hij alles in huis om APG de komende jaren nog verder te brengen.”

Volgende publicatie:
APG start flexibel werken in volledig vernieuwde kantoorgebouwen

APG start flexibel werken in volledig vernieuwde kantoorgebouwen

Gepubliceerd op: 3 september 2021

Na ruim anderhalf jaar van lockdowns en thuiswerken, zet Nederland langzaam de eerste stappen richting kantoor. Maar is ‘op de zaak’ werken nog wel hetzelfde als voor de pandemie? APG zet volledig in op flexibel werken. Mét flink vernieuwde kantoren in Heerlen en Amsterdam. Maar zo’n andere manier van werken in een nieuwe omgeving: gaat dat wel meteen goed? En hoe gaat die nieuwe werkplek er eigenlijk uitzien?

Het lijkt bijna zo gepland: de grondige renovatie van het APG-pand aan de Amsterdamse Basisweg die grotendeels parallel loopt aan de periode van thuiswerken door de coronapandemie. Toch is het louter toeval. Het project Workspace, waarin APG-medewerkers begeleid worden flexibel te gaan werken in een volledig vernieuwd – en verduurzaamd – pand, startte ver voor corona.

De crisis zorgde wel voor een aanvulling op het oorspronkelijke concept. Paul Donners, programmadirecteur Realisatie Edge West: “Thuiswerken was wel onderdeel van flexibel werken, maar in de praktijk nog zeker niet gangbaar. De lockdowns hebben wel bewezen dat thuiswerken, zeker als je je moet focussen, ideaal kan zijn. Op de nieuwe werkvloeren ligt daar, mede door die ervaring, minder nadruk op.”

Handdoekje leggen

Het moet voor menig medewerker een flinke stap zijn, van een meer klassieke werkomgeving met vaste tijden en werkplekken naar thuiswerken en flexibel werken in een nieuw pand. En dat in krap twee jaar tijd. Een geslaagde uitwerking zie je pas in de praktijk, voorspelt Paul. En die komt met de nodige uitdagingen. “Collega’s zitten straks niet meer heel de dag op dezelfde stoel. Het is zoeken naar de juiste combi tussen activiteit en werkplek. We gaan in elk geval geen handdoek neerleggen. Ga je naar een vergadering? Dan neem je al je spullen mee.”

Zoveel generaties, zoveel wensen
De inrichting van het vernieuwde pand, Edge West (waarin APG één van de huurders is), zal volledig zijn gemodelleerd op dit meer ‘nomadische’ bestaan van de werknemer. Dat geldt overigens ook voor het kantoor in Heerlen. Architectenbureau Fokkema & Partners nam de opdracht aan. Uitdagingen genoeg, vertelt architect Rick Rijkse. Vooral omdat er in een grote organisatie als APG ook veel verschillende stemmen zijn. Rijkse: “APG is een organisatie waarin verschillende generaties werken. Dat leidde tot uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige wensen. Juist door de gebruiker te spreken en centraal te stellen, hebben we een passend ontwerp kunnen maken.”

Toekomstbestendig

Een ontwerp met meer diversiteit aan werkplekken én meer ruimte voor videocalls, zegt architect Noëlle Huijgen. “Door corona nam de behoefte toe aan zowel digitale ontmoetings- en overlegmogelijkheden, als aan voorzieningen hiervoor op kantoor. Videoconferencing is een belangrijk communicatiemiddel geworden. Dat wordt gefaciliteerd met clusters op de werkvloer waar teams digitaal kunnen vergaderen. Die combinatie zat gelukkig al in het Workspace-concept. Dat blijkt toekomstbestendig.”

 

Maar hoe gaat dat nu allemaal uitzien? De video hieronder geeft al een mooi beeld.

Volgende publicatie:
APG benoemt Wim Koeleman tot directeur Nieuw Pensioenstelsel

APG benoemt Wim Koeleman tot directeur Nieuw Pensioenstelsel

Gepubliceerd op: 5 juli 2021

Wim Koeleman (55) treedt per 1 oktober 2021 in dienst bij APG als Managing Director Nieuw Pensioenstelsel. In deze rol rapporteert hij direct aan bestuursvoorzitter Annette Mosman. Hij gaat leidinggeven aan het programma om pensioenfondsklanten en aangesloten sociale partners te begeleiden bij het opstellen en vormgeven van de nieuwe pensioenregelingen. Ook het aanpassen van de pensioenketen binnen APG, zodat deze tijdig gereed is voor uitvoering en communicatie, valt onder zijn verantwoordelijkheid. Wim Koeleman volgt Wim Henk Steenpoorte op die APG na de zomer verlaat.

 

Koeleman heeft ruim dertig jaar ervaring in senior managementrollen op het gebied van pensioen. In de afgelopen twintig jaar gaf hij leiding aan de honderd professionals tellende pensioenpraktijk van PwC. Voordat hij bij PwC aantrad, was hij jarenlang Hoofd Pensioenen bij KLM/ Blue Sky Group en daarvoor secretaris Pensioenbeleid bij VNO-NCW. Koeleman studeerde rechten in Groningen en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG Groep: “Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van het pensioenstelsel ooit, waarin APG vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt. Ik ben verheugd dat we met de aanstelling van Wim Koeleman een zeer ervaren pensioenmanager in huis halen om deze transitie, samen met onze pensioenfondsklanten, in goede banen te leiden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.”

 

“Wij zijn Wim Henk Steenpoorte zeer veel dank verschuldigd. In de eerste jaren van zijn tijd bij APG heeft hij als rvb-lid succesvol het Fondsenbedrijf geleid. En in de afgelopen periode heeft hij de grote lijnen uitgezet voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Zijn enorme kennis, ervaring en passie op het gebied van pensioenregelingen, uitvoeringsaspecten en deelnemersgerichtheid hebben wij zeer gewaardeerd. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Volgende publicatie:
Roger van Boxtel verlaat raad van commissarissen APG

Roger van Boxtel verlaat raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 26 maart 2021

Roger van Boxtel verlaat per 1 april 2021 de raad van commissarissen van APG Groep NV (APG). Na de beëindiging van zijn rol als CEO bij NS in het najaar van 2020, heeft Roger besloten zich te beraden op het samenstel van zijn nevenfuncties. Na zes jaar commissaris te zijn geweest bij APG, is de vaststelling van de nieuwe strategie een gepast moment voor vertrek bij APG. Roger heeft er het volste vertrouwen in dat APG de implementatie van de strategie tot een succes zal maken.

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG Groep: “Met het vertrek van Roger van Boxtel verliezen wij een gewaardeerde collega in de raad van commissarissen. Met zijn kennis en ervaring heeft hij mede bijgedragen aan de ontwikkeling van APG tot toonaangevende pensioenuitvoerder. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.”

 

Roger was sinds 16 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. Zijn werkzaamheden worden na zijn vertrek voorlopig verdeeld tussen de andere leden van de raad van commissarissen.

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 april 2021 zal als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter) Claudia Zuiderwijk, José Meijer en Maes van Lanschot.

Volgende publicatie:
Annette Mosman benoemd tot bestuursvoorzitter van APG

Annette Mosman benoemd tot bestuursvoorzitter van APG

Gepubliceerd op: 15 februari 2021

Annette Mosman is per 1 maart 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van APG Groep. Zij volgt Gerard van Olphen op, die per 1 april dit jaar terugtreedt. Annette is als CFRO al sinds februari 2018 lid van de raad van bestuur van APG. Door te kiezen voor Annette, heeft APG voor het eerst een vrouwelijke bestuursvoorzitter.

 

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de benoeming van Annette: “Voor de pensioensector breekt met het Nieuwe Pensioencontract een belangrijke en uitdagende periode aan waarin ook een groot beroep op pensioenuitvoerders als APG wordt gedaan. Ik ben blij dat een ervaren en verbindende kracht als Annette in deze periode aan het roer staat. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.”

En ook is er dank voor Gerard: “Wij en APG zijn Gerard van Olphen veel dank verschuldigd. Gerard leidde vanaf het begin van zijn aantreden een intensief proces waarin hij aan de wieg heeft gestaan van een duidelijke strategie voor APG. Hierin is het deelnemersbelang tot in alle vezels van onze organisatie doorgedrongen. Hij heeft mede vorm gegeven aan die nieuwe strategie, waarmee de raad van bestuur en het hele team van APG voort kan op de ingeslagen weg. Wij wensen hem en zijn thuisfront het allerbeste voor de toekomst.”

 

De raad van bestuur van APG Groep is per 1 maart 2021 als volgt samengesteld:
Annette Mosman (Voorzitter),
Ronald Wuijster (Voorzitter Asset Management),
Francine van Dierendonck (Voorzitter Deelnemers- en werkgeversservices, Voorzitter Fondsenbedrijf a.i.),

vacature (Chief Finance and Risk Officer).

 

Benieuwd naar Annette en haar plannen in haar nieuwe functie? Bekijk deze video

Volgende publicatie:
Sarah Russell nieuwe commissaris bij APG en APG Asset Management

Sarah Russell nieuwe commissaris bij APG en APG Asset Management

Gepubliceerd op: 12 januari 2021

Sarah Russell (1962) is per 15 mei 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van zowel APG Groep NV als van APG Asset Management NV.

Zij volgt Maes van Lanschot op, die op dezelfde datum afscheid neemt na twee termijnen van vier jaar.

 

Sarah Russell is al meer dan 25 jaar werkzaam in de internationale financiële sector en het wereldwijde vermogensbeheer, zowel in Europa als in haar geboorteland Australië. Inmiddels woont ze al meer dan 20 jaar in Nederland.

Zij is afgestudeerd in de toegepaste financiën aan de Macquarie University in Sydney. Sarah Russell was CEO van Aegon Asset Management van 2010 tot 2019, en lid van de raad van bestuur van Aegon NV van 2016 tot 2019. Momenteel is zij niet-uitvoerend bestuurder van Nordea Bank (sinds 2010) en commissaris bij The Currency Exchange Fund (sinds 2019).

 

Pieter Jongstra, voorzitter rvc APG Groep: “Met Sarah Russell verwelkomen we een zeer ervaren en deskundig lid binnen de rvc. Zij heeft in haar loopbaan uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van financiële dienstverlening, vermogensbeheer en risk management. Het is bijzonder belangrijk dat zij ook toetreedt tot de rvc van APG AM en als verbindingspersoon tussen beide rvc’s kan optreden. We kijken uit naar een plezierige samenwerking. Tegelijkertijd maak ik van de gelegenheid gebruik om Maes van Lanschot zeer hartelijk te danken voor zijn waardevolle inzet en gewaardeerde bijdrage gedurende de afgelopen acht jaar.”

 

Samenstelling rvb APG en AM

Met de komst van Sarah Russell zal de rvc van APG Groep uit 3 vrouwen en 3 mannen bestaan. De rvc van APG AM bestaat na de start van Sarah Russell uit 1 vrouw en 2 mannen. Dit betekent dat APG dan voldoet aan het streefcijfer waarbij ten minste 30% van de rvc uit vrouwen bestaat.

De rvc van APG Groep is per 15 mei 2021 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Claudia Zuiderwijk, José Meijer en Sarah Russell.
Die van APG AM is per 15 mei 2021 als volgt samengesteld: Bart Le Blanc (voorzitter), Knut Kjaer en Sarah Russell.

Volgende publicatie:
Gerard van Olphen treedt in voorjaar 2021 terug als bestuursvoorzitter APG

Gerard van Olphen treedt in voorjaar 2021 terug als bestuursvoorzitter APG

Gepubliceerd op: 7 september 2020

De raad van commissarissen van APG Groep maakt bekend dat Gerard van Olphen zal terugtreden als bestuursvoorzitter van APG. Naast privéredenen voor deze beslissing, ziet hij de nieuwe strategie die is ontwikkeld als een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Gerard van Olphen blijft tot het voorjaar 2021 aan zodat een soepele overdracht mogelijk is. De raad van commissarissen is de procedure voor het zoeken naar een opvolger inmiddels gestart.

 

Gerard van Olphen begon in maart 2016 als bestuursvoorzitter bij APG. In de afgelopen jaren gaf hij sturing aan een transformatieproces om de pensioenwaarde van de deelnemers van de pensioenfondsen waarvoor APG werkt te maximaliseren. Onder zijn leiding is de uitvoering van de pensioenadministratie verbeterd, is de positie van APG als wereldwijd leidende beleggingsorganisatie versterkt en zijn niet-kernactiviteiten verkocht.  

 

Gerard van Olphen: “Met de ontwikkeling van de inspirerende toekomststrategie 2025 is er voor mij een natuurlijk moment voor persoonlijke verandering ontstaan. De afgelopen maanden hebben mij tot de conclusie gebracht dat ik meer aandacht wil geven aan privé. Dat is een weloverwogen besluit, waarbij ik mij de impact op APG realiseer. Tegelijkertijd kan ik deze beslissing met een gerust hart nemen omdat ik weet dat APG in handen is van een team uiterst gemotiveerde en deskundige mensen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat APG de uitdagingen waarvoor de pensioensector staat volop aankan. Voor de komende maanden kijk ik uit naar de verdere samenwerking met mijn team en een goede overdracht aan mijn opvolger.”

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG Groep: “Graag hadden wij langer gebruik willen maken van de betrokken bestuursvoorzitter die Gerard voor APG is, maar uiteraard respecteren wij de overwegingen en het besluit van Gerard. Gerard leidt vanaf het begin van zijn aantreden een intensief proces waarin het deelnemersbelang tot in alle vezels van onze organisatie is doorgedrongen. Hij geeft mede vorm aan de nieuwe strategie 2025, waarmee de raad van bestuur en het hele team van APG voort kan op de ingeslagen weg. Het is te vroeg om Gerard nu al te bedanken voor zijn enorme bijdrage aan APG, want hij is de komende maanden nog onze bestuursvoorzitter, ook om een zorgvuldig opvolgingsproces zeker te stellen.”

Volgende publicatie:
“Wie wil er nou niet de toekomst voorspellen?”

“Wie wil er nou niet de toekomst voorspellen?”

Gepubliceerd op: 29 juli 2020

Wie zijn de mensen die jou telefonisch te woord staan als je een pensioenvraag hebt? En wie zorgen ervoor dat je jouw pensioenoverzicht ieder jaar krijgt? Wat komt erbij kijken om ervoor te zorgen dat er straks voldoende geld is voor jouw pensioenuitkering? We nemen je even mee achter de schermen.

 

Caroline Bruls (30) is actuaris, ofwel de toekomstvoorspeller van het pensioenfonds.

 

Wat doet een actuaris in hemelsnaam?

“Als verzekeringswiskundigen houden mijn collega’s en ik ons onder meer bezig met de uitkeringen die een pensioenfonds moet doen. Zo berekenen we de premie die nodig is voor volgend jaar. We bekijken bijvoorbeeld hoeveel mensen pensioen gaan opbouwen. En we gaan na hoeveel er met pensioen gaan, hoeveel pensioen ze krijgen en of ze partners als potentiële nabestaanden hebben. De uitkomsten hiervan zetten we af tegen hoeveel geld het fonds beschikbaar heeft. Zo komen we uit op de dekkingsgraad. Zolang die tenminste honderd procent is, kan een pensioenfonds tot in de verre toekomst de pensioenen blijven betalen.”

 

Heb je er altijd van gedroomd om actuaris te worden?

“Nee, ik ben er een beetje ingerold. Ik wist eerst niet eens precies wat het was. Pas tijdens een tweejarig starterstraject bij APG liep ik er tegenaan. Het beviel me meteen goed. Inmiddels doe ik dit werk al vijf jaar. Hiervoor studeerde ik. Eerst economie, vervolgens econometrie. Daarna heb ik een post-doctorale opleiding actuariaat gedaan.”

 

Waar ben je vooral druk mee?

“We ontwikkelen rekenmodellen voor toekomstige uitkeringen. Dat doen we aan de hand van veronderstellingen voor de risico’s die het pensioenfonds loopt. Hoe lang leven mensen doorgaans, is er een partner en zijn er jonge kinderen? Verder gebruiken we statistieken om de kans op overlijden en arbeidsongeschiktheid in te schatten. En we checken achteraf ook of onze aannames correct waren.”

 

Is dat niet saai?

“Nee, dat is het allesbehalve. Wij proberen de toekomst te voorspellen in een steeds veranderende wereld, en wie wil dat nu niet? Mensen denken misschien dat we nog steeds zitten te zwoegen met papier en rekenmachine. Maar door de technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van alsmaar méér data, kunnen we steeds snellere en geavanceerdere rekenmodellen maken. Hierdoor kunnen we veel uitgebreidere risicoanalyses doen en onze opdrachtgevers meer inzicht geven. Maar als actuaris moet je natuurlijk wel van cijfers houden.”

 

En jij bent dol op cijfers?

“Ik vind rekenen, het bedenken van oplossingen en het overbrengen van informatie heel leuk. En dat we pensioenfondsen direct informatie leveren waarmee zij hun beleid kunnen bepalen.”

 

Wat merkt de deelnemer van het actuarissenwerk?

“Wij rekenen uit hoe hoog de pensioenpremie moet zijn. En we calculeren de dekkingsgraad. Die geeft aan of er ruimte is voor indexatie, of dat pensioenen juist moeten worden verlaagd, en met hoeveel. Voor verlaging en de maximale compensatie voor inflatie zijn er overigens wettelijke regels.”

 

Hoe ver kijk je in de toekomst?

“De pensioenfondsen moeten een levenslange uitkering garanderen. Ook als mensen meer dan honderd jaar oud worden. Daarom proberen we tot wel honderd jaar in de toekomst te kijken.”

 

Hoe weten jullie hoe oud deelnemers worden?

“We gebruiken de voorspelling van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Op dit moment leeft de Nederlander die nu met pensioen gaat nog zo’n twintig jaar. Maar wij passen die informatie specifiek aan per pensioenfonds op basis van gegevens in onze eigen administratie. Want de ambtenaren van het ABP blijken zo’n drie jaar langer te leven dan het landelijk gemiddelde als ze met pensioen gaan. Bouwvakkers bij pensioenfonds BpfBouw zitten ongeveer op het gemiddelde.”

 

Rekenen jullie ook de individuele pensioenuitkeringen uit?

“Nee, maar wij calculeren wel de basis voor de afzonderlijke uitkeringen. Het computersysteem berekent de individuele pensioenen.”

 

Wat is de grootste uitdaging in je werk?

“Om de verre toekomst te voorspellen, met behulp van veel wiskunde en statistiek. En om de uitkomsten vervolgens uit te leggen aan het bestuur van een pensioenfonds. Dat geldt ook voor de effecten op de dekkingsgraad en de pensioenpremie als een bestuur zijn beleid wil aanpassen. Of als werkgevers en werknemers een pensioenregeling willen veranderen.

Het leukste vind ik het als het lukt om die informatie goed over te brengen. Als zij hun beslissingen kunnen nemen met behulp van onze gegevens. Het maakt me ook blij als ik het gezicht van collega’s zie oplichten, en ze zeggen: ‘Nu snap ik het.’”

 

 

Volgende publicatie:
José Meijer benoemd tot lid raad van commissarissen APG Groep NV

José Meijer benoemd tot lid raad van commissarissen APG Groep NV

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

José Meijer (65) is per 5 september 2020 benoemd tot lid raad van commissarissen van APG Groep NV (APG), de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. De aandeelhouders hebben ingestemd met de voordracht van José Meijer door de raad van commissarissen van APG. De ondernemingsraad van APG heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor deze voordracht en is nauw betrokken geweest bij het zoekproces. José Meijer volgt Edith Snoeij op, die na acht jaar afscheid heeft genomen van de raad van commissarissen.

 

José Meijer heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs)functies vervuld bij de vakbond, overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Sinds 2013 is José Meijer vicevoorzitter van pensioenfonds ABP, een rol die ze tot begin juni 2020 zal vervullen. Vanaf 2014 is zij lid van het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie. Sinds april 2020 vervult zij het waarnemend voorzitterschap van de Pensioenfederatie. Verder is ze lid van het pensioenteam van FNV. José Meijer studeerde organisatiesociologie en -kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

 

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen van APG: “Met José Meijer verwelkomen we een zeer gedreven en deskundig lid binnen de raad van commissarissen. Zij heeft in haar loopbaan uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van pensioen en heeft brede ervaring als bestuurder en toezichthouder. Haar uitgebreide netwerk en goede reputatie bij sociale partners en vakbonden zullen zeker van pas komen in de komende jaren, waarin APG naar verwachting een grote rol zal spelen bij het verder uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel en -contract. We kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

 

Martijn Kleijer, voorzitter van de ondernemingsraad van APG: “De afgelopen jaren is gebleken dat de ondernemingsraad de belangen van de achterban beter kan behartigen als er gebruik wordt gemaakt van de relaties met diverse stakeholders, waaronder de raad van commissarissen. De ondernemingsraad is verheugd een kandidaat te hebben gevonden die ruime ervaring heeft in de sector en qua signatuur perfect past bij de rol van een commissaris, waarbij de ondernemingsraad zijn versterkt aanbevelingsrecht kan toepassen. José Meijer erkent het belang van regelmatig klankborden met de ondernemingsraad en heeft aangegeven het commissariaat samen met de ondernemingsraad te willen invullen. De ondernemingsraad kijkt uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

De raad van commissarissen van APG is per 5 september 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Claudia Zuiderwijk en José Meijer.

Volgende publicatie:
René Steenhart Managing Director Business Improvement and Change

René Steenhart Managing Director Business Improvement and Change

Gepubliceerd op: 30 april 2020

René Steenhart (56) is per 1 mei 2020 benoemd tot Managing Director Business Improvement and Change bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol wordt hij verantwoordelijk voor het aansturen van de totale en geïntegreerde Change organisatie voor APG ten behoeve van Deelnemer & Werkgever Services, Fondsenbedrijf en Staven. René zal zich onder meer gaan bezighouden met de verdere implementatie van Value Streams binnen APG. Verder zal hij leiding geven aan de transformatie naar het nieuwe werken.

 

René heeft in een periode van meer dan 20 jaar diverse senior directiefuncties bij Rabobank vervuld in complexe, internationale omgevingen. In deze rollen heeft hij ruime ervaring opgedaan met het leiden van grootschalige veranderprogramma’s op het snijvlak van Operations, IT, Finance en Risk.  Rene werd in 2008 benoemd tot Directeur Operations Wholesale & International, CIOO Asia & North America. Tussen 2015 en 2018 was hij tevens CEO van RaboHypotheekBank. Zijn laatste functies voor zijn benoeming bij APG waren Directeur Operations Financieren Particulieren en Bedrijven en CFRO/COO bij RaboGroenBank. René volgde diverse opleidingen op het vlak van ICT en management en behaalde in 2006 een Executive MBA aan Nijenrode University. René is getrouwd en heeft vier kinderen.

Volgende publicatie:
Anne-Marie Le Doux start 1 mei als hoofd GroeiFabriek APG

Anne-Marie Le Doux start 1 mei als hoofd GroeiFabriek APG

Gepubliceerd op: 15 april 2020

Anne-Marie Le Doux-Janssen (40) start op 1 mei aanstaande als hoofd van APG’s GroeiFabriek. Le Doux is nu nog werkzaam als hoofd Agile Center for Enablement bij APG en werkte daarvoor bij APG in IT-, change- en HR-functies. Zij studeerde International Business en Change Management aan Maastricht Universtity. Zij volgt Inge Murrer op.

 

De GroeiFabriek is in 2015 opgestart om innovatie binnen APG en binnen de pensioensector te vergroten. Nu vijf jaar later verschuift de focus van technologische en exploratieve experimenten met een langere termijn horizon, naar experimenten die op middellange termijn businesswaarde opleveren voor APG en haar fondsklanten en focussen o.a. op het nieuwe pensioencontract en  innovaties rondom behoeften van deelnemers, werkgevers en fondsen.


Francine van Dierendonck, lid van de rvb en verantwoordelijk voor Deelnemer- en Werkgeversservices (DWS), Strategie en Communicatie: “APG transformeert van een administratiegerichte organisatie naar een deelnemergerichte organisatie: een beheerste pensioenuitvoerder waarbij vanuit de behoeftes van de deelnemer continu wordt verbeterd en geïnnoveerd. Wij willen ons opstellen als een vertrouwde gids, die mensen laagdrempelig inzicht biedt in hun inkomen van nu, straks en later. Door meer focus aan te brengen zal de GroeiFabriek concreter bijdragen aan onze strategie en strategische thema’s. Daarbij zijn executiekracht en co-creatie in partnerships belangrijke speerpunten. Op deze wijze zijn wij voorbereid op de toekomst die gekenmerkt zal worden door de wijzigingen in het pensioencontract en pensioenstelsel. Ik ben erg blij dat Anne-Marie DWS en de GroeiFabriek komt versterken. Met haar kennis en kunde, drive en aandacht voor mensen is zij de juiste persoon om voort te bouwen op het succes van de GroeiFabriek en deze met hernieuwde focus naar de volgende fase te brengen”

Anne-Marie Le Doux-Janssen: “Ik wil graag een concrete bijdrage leveren die direct wordt gevoeld door onze klanten. En dat kan bij de GroeiFabriek, waar we met nieuwe producten, processen en diensten experimenteren om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te blijven voor onze deelnemers, werkgevers en fondsen”.

Volgende publicatie:
Pieter Jongstra nieuwe voorzitter raad van commissarissen APG

Pieter Jongstra nieuwe voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 27 januari 2020

Pieter Jongstra RA (63) is door de raad van commissarissen van APG Groep NV (APG) unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jaap van Manen op, die per 1 januari 2020 terugtrad als voorzitter. Jongstra was in de afgelopen weken al plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. APG beheert 534 miljard euro aan pensioenvermogen voor verscheidene pensioenfondsen en zorgt ervoor dat 4,6 miljoen deelnemers erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Pieter Jongstra is sinds februari 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. Hij heeft een groot gedeelte van zijn loopbaan bij EY gewerkt, waarvan meer dan 14 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties. Van medio 2015 tot medio 2018 was Jongstra voorzitter van de beroepsorganisatie van accountants (NBA) Hij bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur en penningmeester van Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging en lid van de raad van commissarissen Mazars NV en van CZ.

 

Dick van Well, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van APG: “Met Pieter Jongstra krijgen we een zeer ervaren en deskundige voorzitter van de raad van commissarissen. Hij is al geruime tijd commissaris en heeft veel kennis van APG en de sterk veranderende omgeving. Bovendien heeft hij een goede verstandhouding met de raad van bestuur. We kijken uit naar een plezierige continuering van de samenwerking.”

 

De raad van commissarissen van APG Groep is nu als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Marjolein de Jongh nieuwe Managing Director Strategy & Change

Marjolein de Jongh nieuwe Managing Director Strategy & Change

Gepubliceerd op: 20 januari 2020

Marjolein de Jongh (46) is per 20 januari 2020 benoemd tot Managing Director Strategy & Change bij APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de visie, strategie en lange termijn doelen van de onderneming. Daarnaast gaat zij de veranderstrategie verder vormgeven en uitvoeren, in lijn met de nieuwe positionering van APG. Marjolein rapporteert rechtstreeks aan lid van de raad van bestuur Francine van Dierendonck.

Marjolein heeft ruime ervaring op het gebied van grootschalige strategieprojecten en transformaties in de bancaire sector. Zij vervulde in de afgelopen 15 jaar diverse internationale managementposities bij onder meer Royal Bank of Scotland, ING en Standard Chartered Bank. Daarvoor werkte ze bij de Rijksoverheid in diverse strategische beleidsfuncties. Haar laatste rol was Global Head of Trade Transformation bij HSBC. Marjolein studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is getrouwd en heeft twee dochters.

 

Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG Groep, verantwoordelijk voor Strategie & Change, Corporate Communicatie, Innovatie en DWS: “Onze sector is in verandering en APG wil als grootste pensioenuitvoerder deze verandering mede vormgeven. Pensioen gaat immers over mensen, over leven en over samen leven.

 

Wij willen ervoor zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze ouders en kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. Als autoriteit op het gebied van pensioen en deelnemers, kunnen wij verschil maken, mits we heldere strategische keuzes maken en de organisatie wendbaarder wordt. Ik heb er vertrouwen in dat Marjolein, met haar ervaring op het gebied van strategie en verandermanagement, een belangrijke bijdrage zal leveren om deze doelen te realiseren. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Volgende publicatie:
Jaap van Manen treedt terug als lid en voorzitter raad van commissarissen APG

Jaap van Manen treedt terug als lid en voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 7 januari 2020

Jaap van Manen heeft besloten om zich terug te trekken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van APG per 1 januari 2020. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn rol als voorzitter wordt waargenomen door Pieter Jongstra, de huidige vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

 

Van Manen was voorzitter sinds 1 januari 2019. De raad van commissarissen beraadt zich over de permanente invulling van de rol van voorzitter.

 

Namens APG dankt de raad van commissarissen Jaap van Manen voor zijn inzet voor APG.

 

De raad van commissarissen van APG is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (waarnemend voorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Francine van Dierendonck in NRC: ‘Óveral zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.’

Francine van Dierendonck in NRC: ‘Óveral zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.’

Gepubliceerd op: 8 november 2019

Vrouwen krijgen in de regel nog altijd niet dezelfde kansen als mannen met gelijke kwaliteiten, stelt Francine van Dierendonck in het NRC. In een interview met de krant spreekt ze over ‘de hardnekkige ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, wetenschap en politiek, die weer het gevolg zou zijn van het ontbreken van een gelijk speelveld’.

APG is anders, met twee vrouwen en een ‘diversity officer’ (een man) in de vijfkoppige raad van bestuur en twee vrouwen in de raad van commissarissen, en het aanpassen van de loonkloof afgelopen zomer. „Voor ons heeft dit prioriteit. Daarin zijn we een stuk verder dan de commerciële wereld.” 

Francine, lid van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor bedrijfsonderdeel Deelnemers en Werkgevers Service en recent voorgedragen als commissaris bij ingenieursbedrijf Royal Haskoning vertelt in het NRC ook over haar carrièrestap, van Marktplaats, Miss Etam en Xenos naar APG, over diversiteit en over de seksistische en ‘niet gepaste’ opmerkingen waar ze binnen en buiten bestuurskamers nog steeds mee te maken krijgt. 

En pratende over het nut van een vrouwenquotum voor topfuncties, maakt ze korte metten met het tegenargument dat vrouwen die door een quotum komen bovendrijven gezien worden als excuustruus. “Wat een onzin. Dan mis je de essentie van waarom je zo’n maatregel tijdelijk - want het moet wel tijdelijk zijn, een jaar of 8 bijvoorbeeld, twee termijnen - zou doorvoeren. Namelijk om een gelijk speelveld te creëren en een patroon te doorbreken, door versneld kansen te creëren voor een groep die nu onvoldoende doorstroomt en ondervertegenwoordigd is in de top. Die excuustruus, daar moeten we echt vanaf.” 

 

Lees hier het hele interview met Francine van Dierendonck in het NRC. 
 

  • „Ik ben van het motto: richt je energie op wat je wél kunt veranderen, waarmee je impact kunt hebben. Iedere keer zeggen dat je iets niet zo leuk vond, valt daar niet onder.”

Volgende publicatie:
Wendela van Uchelen benoemd tot General Counsel APG

Wendela van Uchelen benoemd tot General Counsel APG

Gepubliceerd op: 17 mei 2019

Wendela van Uchelen is per 1 mei 2019 benoemd tot General Counsel bij APG Groep. In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, gaat Van Uchelen leiding geven aan de afdeling APG Legal. Hierin zullen de afdelingen Group Legal en Bestuurszaken opgaan. Er zal een sterke en samenhangende APG Legal afdeling inclusief bestuurssecretarisfunctie worden gecreëerd.

 

Wendela van Uchelen (1966) was hiervoor General Counsel bij de Nederlandse Spoorwegen. Daarvoor bekleedde ze vergelijkbare functies bij Danone, Numico en BP, in zowel binnen en buitenland. Zij studeerde rechten in Amsterdam en Cambridge, Engeland. Na haar studie startte ze bij Nauta Dutilh als advocaat. Zij is commissaris bij PZEM en bestuurslid bij Kids Rights.

 

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG: “Gezien de complexiteit van de toezichthoudende gremia binnen en buiten APG, hebben we een grote behoefte aan een sterke en samenhangende Legal functie die interne en externe governance borgt. We zijn zeer verheugd dat Wendela aan deze nieuwe afdeling leiding wil gaan geven en ook verantwoordelijkheid wil dragen voor een optimale inrichting ervan. Met haar opleiding en brede ervaring heeft zij alles in huis om dat hier bij APG tot een succes te maken. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

Volgende publicatie:
a.s.r. rondt overname Loyalis af

a.s.r. rondt overname Loyalis af

Gepubliceerd op: 1 mei 2019

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft de overname van Loyalis afgerond. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld zijn is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt. De ondernemingsraden van a.s.r. en APG hebben advies uitgebracht.

 

a.s.r., Loyalis en APG kondigden december vorig jaar de overname van Loyalis aan. Het schadeverzekeringsbedrijf van Loyalis blijft gevestigd in Heerlen en blijft onder de naam Loyalis actief. a.s.r. wil Loyalis verder laten groeien als inkomensverzekeraar. Daarnaast krijgen klanten van Loyalis toegang tot aanvullende diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, door de kennis en samenwerkingsverbanden die a.s.r. heeft op het gebied van vitaliteit, preventie en re-integratiebegeleiding. Ook zal a.s.r. in de toekomst blijven samenwerken met APG op het gebied van kennisdeling, productontwikkeling en klantbediening. Inmiddels is a.s.r. gestart met de voorbereidingen van de integratie van de leven- activiteiten van Loyalis. De volledige integratie zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 zijn afgerond.

 

Jos Baeten, CEO a.s.r.: “Deze overname past in de kern van onze strategie. a.s.r. speelt met het merk De Amersfoortse een leidende rol op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met een focus op duurzame inzetbaarheid. De overname van de complementaire portfolio van Loyalis versterkt de marktpositie van a.s.r. en biedt ons kansen om in nieuwe segmenten verder te groeien. Klanten van Loyalis kunnen er op vertrouwen dat de dienstverlening en de solide bedrijfsvoering onverminderd zullen worden voortgezet en ik heet de Loyalis-collega’s van harte welkom bij a.s.r.”

 

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG Groep: “Met de afronding van de overname van Loyalis door a.s.r. breekt een nieuwe fase aan. Zowel voor iedereen bij Loyalis als voor ons. We nemen met een dubbel gevoel afscheid. Enerzijds omdat we jaren goed en prettig hebben samengewerkt, anderzijds omdat het een bewuste strategische keuze is om Loyalis te verkopen. APG kan zich daardoor meer richten op haar primaire taken zoals pensioenuitvoering en het vermogensbeheer voor onze pensioenfondsen. Met de overgang naar a.s.r. is de continuïteit en zekerheid voor klanten van Loyalis geborgd. Via een samenwerkingsovereenkomst blijven we met a.s.r. en Loyalis verbonden en we zien uit naar deze samenwerking. We bedanken iedereen bij Loyalis voor de inzet in de afgelopen jaren en wensen hen vanzelfsprekend veel succes voor de toekomst.”

Volgende publicatie:
Jaap van Manen benoemd tot voorzitter raad van commissarissen APG

Jaap van Manen benoemd tot voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Prof. dr. Jaap van Manen is door de aandeelhouders van APG Groep per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Hij volgt Bart Le Blanc op, die in juli jl. aan het einde van zijn termijn, terugtrad als voorzitter van de raad van commissarissen. Pieter Jongstra, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, nam de taken van Le Blanc in de tussenliggende periode waar. De benoeming van de heer Van Manen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door toezichthouder DNB. APG beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Jaap van Manen (1950) is als partner verbonden aan het Strategic Management Centre, dat zich bezighoudt met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom. Hij richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Zijn senioriteit en expertise op de genoemde gebieden maakten hem de ideale voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die zich in de afgelopen jaren bezighield met een herziening van de code voor goed ondernemingsbestuur. 

 

Van Manen is verder onder meer voorzitter van de Commissie Code Goed Bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam BV, bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen en emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jaap van Manen was tot 1 oktober vicevoorzitter van de raad van commissarissen van DNB.

 

Hij is afgestudeerd als registeraccountant aan de universiteit van Groningen en gepromoveerd in de economische wetenschappen aan diezelfde universiteit. Jaap van Manen werkte vrijwel zijn gehele loopbaan voor PwC (en haar rechtsvoorgangers). Voordat Coopers & Lybrand fuseerde met Pricewaterhouse, was hij voorzitter van Coopers & Lybrand Accountants Nederland. Na de fusie werd hij onder meer voorzitter van de sectie Financial Services.

 

Pieter Jongstra vicevoorzitter raad van commissarissen APG: “Ik ben bijzonder blij dat wij zo’n ervaren en deskundige voorzitter van onze raad van commissarissen krijgen. Jaap van Manen heeft uitgebreide kennis en een uitmuntende reputatie op het gebied van corporate governance, vennootschapsrecht en financieel toezicht. Ook heeft hij een brede ervaring als bestuurder en commissaris. Vanuit de raad van commissarissen kijken wij uit naar de samenwerking met hem.”

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld: Jaap van Manen (voorzitter), Pieter Jongstra (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 1 november 2018

Francine van Dierendonck (42) is per 1 november 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor de ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’, een nieuwe portefeuille binnen de raad van bestuur van APG, die daarmee wordt uitgebreid van vier naar vijf leden. Met ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ wordt ingespeeld op de verwachte veranderende rol van deelnemers en werkgevers in het pensioenstelsel. Kernelementen daarbij zijn informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, wordt zij ook verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Innovatie & Ventures’, die deel uitmaakt van ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. APG Groep beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Francine van Dierendonck was van 2016 tot mei 2018 CEO van Xenos. Na haar studie startte ze in 2000 als strategieconsultant bij Boston Consulting Group. Daarna werkte ze onder meer bij eBay en Marktplaats als directeur marketing, Philips als Senior Director, verantwoordelijk voor het direct to consumer-kanaal en digitale strategie en bij Etam Groep als Chief Commercial Officer en CIO. Van Dierendonck studeerde biotechnologie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen en de Technische Universiteit van Delft. Samen met haar partner heeft ze drie zoons.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen en daarover helder te communiceren. Welke vorm het nieuwe pensioenstelsel ook zal krijgen, zeker is dat er op dit laatste aspect, helder communiceren, nog meer nadruk dan voorheen zal komen te liggen. Ook omdat het de verwachting is dat deelnemers en werkgevers zelfstandig meer keuzes zullen moeten maken over inkomen voor later. Daarom is het goed dat Francine deze belangrijke nieuwe portefeuille gaat invullen. We voegen zo andersoortige kennis en ervaring toe aan onze Raad van Bestuur die zo ook diverser en jonger van samenstelling wordt. Ik zie er naar uit om met Francine samen te werken.”

 

Pieter Jongstra, waarnemend voorzitter raad van commissarissen van APG: “APG behoort tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, maar meer en meer ook aan de communicatie over pensioenen. Kernelementen zijn daarbij het informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, maakt ook Innovatie & Ventures onderdeel uit van deze portefeuille, waarbij de focus ligt op experimenteren en innovatie. Juist daarom zijn we blij dat we Francine van Dierendonck hebben kunnen benoemen. Ze beschikt over uitgebreide ervaring in de consumentenmarkt en de relevante digitale ontwikkelingen. Dat zij van buiten onze branche komt beschouwen wij in combinatie met haar retail en digitale ervaring als een enorme pré.”

 

Francine stelt zich voor...

Volgende publicatie:
APG'er wint prijs beste klantcontactcentrum manager

APG'er wint prijs beste klantcontactcentrum manager

Gepubliceerd op: 4 oktober 2018

Rob Krijgsman, manager van het klantcontactcentrum van APG, mag zich Contact Center Manager of the Year 2018’ noemen. Tijdens een spannende finale op 3 oktober waarin vier genomineerden zich aan de zaal en een zevenkoppige jury presenteerden, viel de keuze unaniem op Krijgsman. Volgens de jury is hij ‘een inspiratie voor de sector die innovatie in de dagelijkse praktijk weet toe te passen’.

 

De CCMA Awards – Manager of the Year is een jaarlijks terugkerend event met als doel de beste en meest vooruitstrevende customer contact manager in de spotlight te zetten. Aan de verkiezing van Krijgsman ging een uitgebreide selectie en presentatieronde vooraf. Een jury van zeven experts selecteerde het klantcentrum van APG uit een longlist van 85 nominaties.  Na een telefonisch intakegesprek en het invullen van een vragenlijst, kwam hier uiteindelijk een top 10 uit. Deze 10 kandidaten namen deel aan de halve finale, waarna de jury de 4 finalisten bekend maakte. Tijdens de finale-avond presenteerden 4 finalisten zich voor de laatste maal tegenover de jury en de 130 aanwezige klantcontactspecialisten.

 

De winnaar roemde in zijn dankwoord vooral zijn team. ‘De afgelopen tijd heb ik het vaker gezegd, maar zonder goed team ben je nergens. Ik ben dan ook enorm trots op de collectieve prestatie die wij als team hebben geleverd en hoe wij de afgelopen periode hebben doorlopen’.

 

Lees meer over de CCMA Awards

Volgende publicatie:
Peter Branner benoemd tot CIO van APG Asset Management

Peter Branner benoemd tot CIO van APG Asset Management

Gepubliceerd op: 31 juli 2018

APG Asset Management heeft Peter Branner (54) met ingang van 1 september 2018 aangesteld als Chief Investment Officer (CIO). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de algehele investeringsactiviteiten en het verder optimaliseren van duurzame en lange termijn rendementen, in overeenstemming met de strategie van APG. Branner rapporteert aan Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van APG Asset Management, verantwoordelijk voor asset management. De aanstelling van Peter Branner, per 1 september 2018, is goedgekeurd door de AFM. APG Asset Management is onderdeel van APG Groep NV, de grootste pensioenbelegger- en uitvoerder van Nederland. APG Groep beheert €479 miljard aan pensioenvermogen en zorgt dat 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden geïnvesteerd, beheerd en uitbetaald.

 

Peter Branner heeft meer dan 25 jaar ervaring als vermogensbeheerder. Voordat hij bij APG in dienst trad, was hij CEO/CIO van het Zweedse SEB Investment Management in Stockholm. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het algehele investeringsproces van het bedrijf met een beheerd vermogen van meer dan €100 miljard in alle belangrijke beleggingscategorieën. Eerder werkte Peter als CIO bij de Multi Management Division van Fortis Investments in London. Daarvoor was hij Managing Director van IKANO Fund Management in Luxemburg en bekleedde hij investeringsfuncties binnen de IKANO Group. Peter Branner studeerde aan de Copenhagen Business School en behaalde daar een BSc in economie en een Msc in bedrijfskunde.

 

Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management en lid van de raad van bestuur van APG Groep, verantwoordelijk voor asset management: “Bij APG geloven wij in een goed pensioen in een duurzame wereld. In de afgelopen jaren hebben wij zeer goede rendementen behaald. Deze resultaten zijn van cruciaal belang voor het uitbetalen van pensioenen van deelnemers, vandaag en in de toekomst. Tenslotte wordt van iedere uitbetaalde pensioeneuro, ongeveer 80 cent met rendement uit investeringen betaald. Tegelijkertijd werken wij nauw samen met pensioenfondsen om onze investeringen steeds duurzamer te maken. Ik ben erg blij dat Peter Branner ons team versterkt als CIO en ik kijk ernaar uit om samen onze ambitieuze doelen te realiseren.”

 

Bart Le Blanc, Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij APG Asset Management “APG is één van de beste investeerders ter wereld met meer dan €479 miljard aan beheerd pensioenvermogen. Onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers verwachten dat onze investeringsactiviteiten van de hoogste kwaliteit zijn. Daarom zijn we blij met de indiensttreding van Peter Branner, een ervaren manager in onze branche. Hij heeft een brede internationale ervaring op het gebied van lange termijn investeringen. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het verschil te maken voor onze fondsen en hun deelnemers, waar het om vermogensbeheer gaat.”

Volgende publicatie:
Bart Le Blanc treedt terug als voorzitter raad van commissarissen APG Groep

Bart Le Blanc treedt terug als voorzitter raad van commissarissen APG Groep

Gepubliceerd op: 20 juli 2018

Bart Le Blanc (71) treedt per 22 juli terug als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van APG Groep. Hij was sinds 2014 lid van de rvc en rondt zijn termijn nu volgens planning af. Tot het moment dat een opvolger wordt aangesteld neemt Pieter Jongstra, vicevoorzitter van de rvc, zijn taken in de tussenliggende periode waar. Bart Le Blanc blijft lid van de rvc van APG Asset Management en wordt per 22 juli benoemd tot voorzitter van die raad.

 

De raad van commissarissen van APG Groep is dan als volgt samengesteld: Pieter Jongstra, waarnemend voorzitter, Dick van Well, waarnemend vicevoorzitter, Edith Snoeij, Maes van Lanschot, Claudia Zuiderwijk en Roger van Boxtel.

De raad van commissarissen van APG Asset Management bestaat uit: Bart Le Blanc, voorzitter, Maes van Lanschot, vicevoorzitter en Knut Kjaer.

Volgende publicatie:
Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Gepubliceerd op: 16 april 2018

De algemene vergadering van aandeelhouders van APG Asset Management N.V. heeft de heer Knut Kjær (1956, Noorse nationaliteit) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van APG Asset Management voor een termijn van vier jaar. Zijn commissariaat gaat in op 11 april 2018.

 

APG Asset Management is zeer verheugd dat zij Knut Kjær bereid heeft gevonden zitting te nemen in haar Raad van Commissarissen. APG Asset Management beheert zo’n € 475 miljard voor Nederlandse Pensioenfondsen.
APG Asset Management is een onder toezicht staande beleggingsinstelling en heeft een AIFMD vergunning en een eigen Raad van Commissarissen.

De heer Kjær kan bogen op ruime internationale ervaring in de financiële wereld en in asset management in het bijzonder. Hij behaalde zijn Master Degree Economie aan de Universiteit van Oslo. Van 1997 tot 2008 was hij oprichter en CEO bij Norges Bank Investment Management. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het management van het grootste deel van de Noorse buitenlandse (olie)reserves.
Voor zijn bijdrage aan het management van het Overheidspensioenfonds, de Noorse economie en de toekomstige financiering van pensioenen, werd hij in 2008 geridderd door koning Harald van Noorwegen.

Sinds 2011 is hij Chairman en partner bij FSN Capital Partners, een Noorse Private Equity firma. Sinds 2017 is hij voorzitter van Sector Asset Management. Momenteel bekleedt de heer Kjær adviesfuncties bij onder andere de Government of China Investment Corporation en de Monetary Authority of Singapore. Van 2008 tot 2016 was de heer Kjær lid van het Investment Committee van ABP.

De Raad van Commissarissen en de Directie van APG Asset Management zeggen over de benoeming:
“Wij zijn erg blij dat Knut toetreedt tot onze Raad van Commissarissen gezien zijn grote kennis en ervaring op het gebied van top class investment management. Wij zijn ervan overtuigd dat Knut een zeer waardevolle bijdrage kan leveren aan de governance van APG Asset Management. Daarnaast is het plezierig dat hij ons bedrijf al goed kent door zijn voormalig lidmaatschap van het Investment Committee van ABP. Wij zien uit naar de samenwerking met hem.”

 

De Raad van Commissarissen van APG Asset Management bestaat na de benoeming van de heer Kjær uit 3 leden:Maes van Lanschot, voorzitter, Bart Le Blanc, vice voorzitter, Knut Kjær, lid.

Volgende publicatie:
Ronald Wuijster benoemd tot lid raad van bestuur APG

Ronald Wuijster benoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 5 april 2018

Ronald Wuijster (51) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Asset Management en is daarmee eindverantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen die door APG worden bediend. De benoeming van Ronald Wuijster geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. Naast zijn rol als lid raad van bestuur is hij ook directievoorzitter van APG Asset Management. APG Groep beheert 475 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Ronald Wuijster heeft zo’n dertig jaar ervaring in de beleggingswereld, waarvan twintig jaar als bestuurder en directeur. Sinds 2006 bekleedde hij bij APG diverse topposities, onder meer als managing director Strategic Portfolio Management en als Chief Investment Officer. Hij was sinds medio 2017 waarnemend lid van de raad van bestuur van APG Groep met als portefeuille Asset Management. Voor hij APG kwam versterken, vervulde hij diverse directeursrollen bij Robeco, onder meer op het gebied van corporate strategie, ontwikkeling en onderzoek. Wuijster studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald Wuijster is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen. De afgelopen jaren hebben we met onze beleggingen goede rendementen kunnen realiseren. Dat is nodig om de pensioenen van deelnemers nu en straks te kunnen betalen. Intussen werken we met de fondsen hard aan het verder verduurzamen van onze beleggingsactiviteiten. En juist daarom ben ik blij dat Ronald onze raad van bestuur komt versterken. Ik ben echt onder de indruk van zijn kennis op het gebied van duurzaam beleggen en vermogensbeheer. Ik ben er ook trots op dat we iemand uit onze eigen organisatie in de raad van bestuur mogen verwelkomen.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen: “Met €475 miljard aan pensioenvermogen onder beheer behoort APG tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, met duurzaamheid als kernthema. Daarom zijn we blij dat we Ronald Wuijster hebben kunnen benoemen. Hij beschikt over unieke kennis op het gebied van lange termijn beleggen en heeft aandacht voor kwaliteit van het beleggingsproces. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om met Asset Management voor onze fondsen en hun deelnemers het verschil te maken.”

 

Met de benoeming van Ronald Wuijster als lid van de raad van bestuur van APG Groep is een vacature ontstaan voor de positie van CIO bij APG Asset Management. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Volgende publicatie:
APG verkoopt Inadmin aan RiskCo

APG verkoopt Inadmin aan RiskCo

Gepubliceerd op: 28 maart 2018

APG Groep zal Inadmin, de dochter voor ‘defined contribution’ pensioenadministratie, verkopen aan RiskCo. De activiteiten van Inadmin passen niet langer bij de strategische koers van APG. RiskCo zal alle activiteiten van Inadmin overnemen. Een overeenkomst voor deze transactie is op vrijdag 23 Maart getekend. Afronding wordt verwacht in Mei, na goedkeuring door de relevante instanties.

 

RiskCo, opgericht in 2005, ontwikkelt systemen voor het managen van lange termijn, complexe administraties zoals die van pensioenfondsen en levensverzekeraars. Aanvankelijk verkocht de onderneming deze oplossingen aan pensioenfondsen en verzekeringsadministratiekantoren.

Wim Henk Steenpoorte, lid van de Raad van Bestuur van APG: Wij zijn blij deze transactie te kunnen aankondigen want die zal leiden tot een solide en vooruitstrevende onderneming. Dit is goed voor de klanten en medewerkers van Inadmin. APG zal doorgaan met het bedienen van zijn grote pensioenfondsklanten met topklasse en innovatieve oplossingen voor investeringen en administratieve oplossingen. Als gevolg van deze transactie zullen geen ontslagen vallen. De standplaats blijft Amsterdam.

 

Over RiskCo

RiskCo ontwikkelt systemen voor het managen van complexe, lange-termijn administraties van pensioenfondsen en levensverzekeraars en positioneert zich als het ‘high-tech, low-cost’ alternatief voor eigen pensioenadministraties. RiskCo heeft de kosten voor het onderhouden van deze complexe, steeds veranderende administraties omlaag gebracht door het toepassen van zijn eigen software en architectuur en door 100% transparantie te realiseren. Dit zorgt voor snellere analyses, eenvoudigere compliance-verslaglegging en betere voorspellingen.

RiskCo heeft 90 medewerkers en heeft kantoren in Nederland, Canada en Portugal.

 

Kijk voor meer informatie op www.riskco.nl

Volgende publicatie:
APG benoemt Marloes Sengers tot directeur Human Resources

APG benoemt Marloes Sengers tot directeur Human Resources

Gepubliceerd op: 27 maart 2018

Marloes Sengers (36) is door de raad van bestuur van APG per 1 april 2018 benoemd tot directeur Human Resources. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het HR-beleid van heel APG en vervult ze een cruciale rol in het huidige veranderproces van pensioenuitvoerder APG.

 

APG heeft in 2017 een nieuwe missie en visie gepresenteerd en doorvertaald in een groepsbrede strategie. De ambitie van APG is dat (pensioen)fondsen en deelnemers in 2025 vanzelfsprekend naar APG gaan voor grip op hun financiële toekomst. Om deze ambitie te realiseren, is APG volop in ontwikkeling.

 

De motor van de verandering zijn de eigen medewerkers en om die reden kiest de raad van bestuur voor een HR-directeur die de eigen organisatie goed kent en een succesvolle bijdrage levert aan het veranderprogramma. Zo is Marloes Sengers de drijvende kracht achter The Making of You, het programma waarmee APG de kwaliteit van haar dienstverlening verbetert door de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te stimuleren. The Making of You is één van de resultaten  van de constructieve cao onderhandelingen die werden gevoerd en afgerond in 2017 en die vanuit APG onder leiding stonden van Marloes.

 

Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen: “We willen APG in de komende jaren nog wendbaarder maken om zo onze pensioenfondsen en hun deelnemers optimaal te kunnen bedienen. De rol van de HR-directeur is hierbij van groot belang en ik ben dan ook bijzonder verheugd, dat wij Marloes Sengers in deze cruciale positie kunnen benoemen. Ook ben ik trots dat we met eigen talent dit soort topposities kunnen vervullen. Marloes heeft al een belangrijke bijdrage aan ons veranderproces geleverd en ik zie uit naar de voortzetting van onze samenwerking met haar in deze nieuwe rol.”

 

Marloes Sengers, momenteel Manager Human Resources, werkt sinds 2014 voor APG. Voor haar komst naar APG werkte zij onder meer bij Delta Lloyd. Zij studeerde Fiscaal Recht en Psychologie aan de Universiteit van Utrecht.

Volgende publicatie:
Annette Mosman nieuwe CFRO van APG

Annette Mosman nieuwe CFRO van APG

Gepubliceerd op: 23 oktober 2017

APG maakt vandaag bekend dat Annette Mosman na afronding van de transactie van Generali Nederland wordt benoemd tot de nieuwe Chief Finance and Risk Officer (CFRO) in de raad van bestuur van APG Groep (APG). Zij is sinds 2011 lid van de raad van bestuur van Generali Nederland, vanaf 2015 in de functie van CEO. Zij volgt Angelien Kemna op, die vanaf 2014 CFRO van APG Group was. Haar tweede benoemingstermijn liep af op 1 november 2017. De aanstelling van Annette Mosman is goedgekeurd door de toezichthouder.

 

Annette Mosman (1967) heeft ruime bestuurservaring in de financiële sector. Sinds 2011 maakte zij deel uit van de raad van bestuur van verzekeraar Generali Nederland; eerst als CFRO, sinds 2015 als CEO. Van 2006 tot 2009 was zij verantwoordelijk, als associate partner bij KPMG Advisory, voor de CFO advisory services aan grote banken en verzekeraars. Tussen 1997 en 2006 adviseerde zij vanuit KPMG Consulting (later Atos Consulting) bedrijven in de financiële sector over het inrichten van een efficiënte en effectieve finance functie. Van 1992 tot 1997 controleerde Annette als auditor bij KPMG Accountants grote Nederlandse bedrijven in verschillende industrieën. Annette is bestuurslid en penningmeester van NOC*NSF, lid van de raad van toezicht op het Jeroen Bosch Ziekenhuis en lid van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

De raad van bestuur van APG Groep wordt na de start van Annette Mosman gevorms door Gerard van Olpen (voorzitter), Annette Mosman (Chief Finance and Risk Officer), Ronald Wuijster (waarnemend Voorzitter Asset Management) en Wim Henk Steenpoorte (Voorzitter Fondsenbedrijf).

 

Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep: 'We zijn zeer verheugd met de aanstelling van Annette Mosman. Haar grote deskundigheid en ervaring op zowel financieel als risk management gebied zullen van grote waarde zijn voor APG. Ik heb met Angelien de afgelopen periode meer dan plezierig samengewerkt. Ik heb haar niet alleen als een professionele bestuurder, maar ook als een fijne collega leren kennen. Ik dank haar voor haar ondersteuning het afgelopen jaar.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep: 'APG en de Raad van Commissarissen zijn Angelien veel dank verschuldigd. Zij heeft als CEO van Asset Management een grote bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de organisatie van APG’s vermogensbeheer en aan het beleggingsbeleid in lijn met de lange termijn doelstellingen van onze pensioenfonds-klanten. Als CFRO heeft zij in de afgelopen jaren de Finance & Risk functie van APG Groep verder ontwikkeld en toekomstvast gemaakt. De raad van commissarissen is ook veel dank verschuldigd voor haar bereidheid en leiderschap gedurende de periode dat zij het voorzitterschap van de raad van bestuur tijdelijk heeft waargenomen in begin 2016.  Wij zijn enthousiast met de komst van Annette en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.”

Volgende publicatie:
APG benoemt Wim Henk Steenpoorte tot lid RvB

APG benoemt Wim Henk Steenpoorte tot lid RvB

Gepubliceerd op: 21 september 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers

In de rol van lid van de RvB met portefeuille Fondsenbedrijf is Wim Henk Steenpoorte verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en draagt hij zorg voor de ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers. Verder is hij eindverantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenadministratie en deelnemerscommunicatie in de tweede pijler. Ook het verder reduceren van complexiteit en vergroten van de efficiëntie van de operatie behoort tot zijn aandachtsgebieden.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Sinds maart 2017 is hij Chief Operations Officer (COO) a.i. bij APG. Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk Steenpoorte is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Maximale pensioenwaarde

Gerard van Olphen, voorzitter RvB van APG: “Wij willen deelnemers van pensioenfondsen maximale pensioenwaarde geven. Daarom richten we onze pensioenuitvoering- en communicatie de komende jaren nog effectiever en efficiënter in. Wim Henk Steenpoorte is als geen ander in staat om deze belangrijke taak op zich te nemen en het belang van de deelnemer voorop te stellen.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: “APG haalt met Wim Henk Steenpoorte een zeer ervaren en kundig bestuurder binnen. Na een zorgvuldige procedure kwam Wim Henk Steenpoorte als beste kandidaat naar voren. We hechten zeer aan de stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en deelnemerscommunicatie. Bovendien zijn verdere efficiencyslagen noodzakelijk, zonder in te boeten op kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat Wim Henk Steenpoorte de juiste bestuurder is om deze uitdagingen op te pakken.”

Volgende publicatie:
APG’s Marta Jankovic nieuwe voorzitter Invest Europe

APG’s Marta Jankovic nieuwe voorzitter Invest Europe

Gepubliceerd op: 23 juni 2017

Helaas is dit artikel niet in het Nederlands beschikbaar.

Volgende publicatie:
Eduard van Gelderen verlaat APG

Eduard van Gelderen verlaat APG

Gepubliceerd op: 19 mei 2017

APG maakt bekend dat Eduard van Gelderen per 1 augustus 2017 zal aftreden als Chief Executive Officer (CEO) van APG Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van APG Groep, om in dienst te treden bij het investeringsfonds van de University of California.

 

Eduard begon in 2010 bij APG AM als hoofdverantwoordelijke voor de beursgenoteerde beleggingen (Chief Investment Officer Capital Markets), waarna hij in september 2014 de rol van CEO van APG AM overnam van Angelien Kemna en daarmee in de Raad van Bestuur van APG Groep kwam.

 

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur APG Groep: "Met het vertrek van Eduard verliezen wij een topbelegger en een goede collega. Onder zijn leiding heeft APG Asset Management € 100 miljard aan rendement behaald voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers. Wij hebben begrip voor de uitdagingen in deze nieuwe rol in de VS en wij wensen hem veel succes."

 

Bart Le Blanc, voorzitter Raad van Commissarissen APG Groep: “De Raad van Commissarissen dankt Eduard voor zijn inspanningen voor APG in de afgelopen jaren. Van de internationale samenwerkingsverbanden en innovatieprogramma’s die hij heeft opgezet, zal APG nog lang voordeel hebben.”

 

In de periode tot aan 1 augustus zal Eduard van Gelderen samen met de directie van APG Asset Management zorgdragen voor een zorgvuldige transitie.

Volgende publicatie:
De grootste belegger van Nederland, een interview met Eduard van Gelderen

De grootste belegger van Nederland

Gepubliceerd op: 15 april 2017

Een interview met Eduard van Gelderen, door Camil Driessen.

 

'Dat is natuurlijk niet het verhaal'

‘Het pensioen wordt al jaren niet geïndexeerd, dus het zullen wel de beleggers zijn die de boel verkloot of vergokt hebben.” Eduard van Gelderen heeft er zichtbaar moeite mee dat de pensioensector maar niet krijgt uitgelegd dat ‘het’ niet hun schuld is. De krantenkoppen over pensioenen die niet geïndexeerd worden, de tv-items over pensioenkortingen. „Voor de buitenwereld is het dan makkelijk om tot de conclusie te komen dat de pensioenfondsen er een zootje van maken, maar dat is natuurlijk niet het verhaal.”

 

Van Gelderen heeft als topman van APG Asset Management 450 miljard euro onder zijn hoede. Het maakt hem de grootste belegger van Nederland. APG belegt het pensioengeld van 4,5 miljoen Nederlanders, onder wie bijna alle (oud-)ambtenaren en leraren. 

 

Hoog in een toren aan de Amsterdamse Zuidas houdt Van Gelderen kantoor. Aan de muur hangt een grote foto van fotograaf Hans Wilschut. „In deze kille omgeving mag er wel wat warmte bij”, grapt Van Gelderen over de keus voor een foto van de skyline van zijn geboortestad Rotterdam.

 

Terwijl pensioenfondsen het al jaren zwaar hebben, gaat het bij APG Asset Management crescendo. Uit het deze maand gepresenteerde jaarverslag blijkt dat het in 2016 een rendement van 9,9 procent behaalde en het vermogen van de pensioenfondsen waarvoor het belegt met meer dan 40 miljard lieten groeien.

 

Voor dat opmerkelijke contrast met het negatieve pensioennieuws heeft Van Gelderen twee verklaringen. Enerzijds moeten pensioenfondsen van de wet toekomstige uitkeringen berekenen met de huidige historisch lage rente. Anderzijds worden mensen steeds ouder waardoor de pensioenuitkeringen langer doorlopen. „Daar is zelfs met deze resultaten niet tegenop te beleggen.”

 

Lage rente

„De gedachte was: als we de geldkraan maar wijd genoeg open zetten, dan stroomt dat geld via de kapitaalmarkten naar de reële economie. Geld lenen wordt zo goedkoop dat bedrijven en consumenten wel weer meer gaan lenen en spenderen. Nou dat laatste is de facto eigenlijk niet gebeurd.”

 

Van Gelderen legt uit dat al die miljarden in de kapitaalmarkten bleven rondcirkelen, waardoor beurskoersen recordhoogtes bereikten. Of die huidige hoge koersen nog wel gerelateerd zijn aan de economische activiteiten van de bedrijven noemt hij „twijfelachtig”.

 

Verantwoord beleggen

„We komen uit een tijd waarin het allemaal heel goed is gegaan. De afgelopen vijf jaar hadden we een rendement van gemiddeld 9,4 procent per jaar. Maar als je nu kijkt naar de markt met een hele lage rente en hoge aandelenkoersen, dan is het de vraag of je het rendement in de toekomst op hetzelfde niveau kunt houden.”

 

En dus is de topman „nadrukkelijk” bezig met het uitstippelen van een nieuwe beleggingsstrategie voor APG. Als het rendement niet in obligaties en westerse aandelen zit, moet het ergens anders vandaan komen. De toekomst ligt volgens Van Gelderen meer in „direct beleggen in projecten in de reële economie, ver weg van het handelen op de beurs”. Recent kocht APG nog Belfast City Airport en voegde het Scandinavische waterkrachtcentrales samen. Ook wil APG veel meer in China gaan beleggen.

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds, dat zo ongeveer in ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld belegt, kiest APG bewust voor ‘maar’ een paar duizend bedrijven. Met die bedrijven heeft het veel contact en voert het een ‘dialoog’ over kwesties als arbeidsomstandigheden, milieu en beloningsbeleid. 

 

Op de kantoren van APG in Amsterdam, New York en Hongkong werken mensen die niets anders doen dan praten met bedrijven waarin APG belegt „om ze te beïnvloeden en aandacht te vragen voor onze kijk op dingen”, legt Van Gelderen uit. Zo werd Shell door APG gemaand niet bij de Noordpool te gaan boren naar olie, H&M geattendeerd op een foute fabriek in Birma en Volkswagen met klem verzocht om de cultuur te veranderen. APG kreeg Samsung zover dat het voortaan de financiële cijfers voor de jaarvergadering in het Engels publiceert en het bestuur aanpast. 

 

U heeft ook het Chinese conglomeraat Dalian Wanda aangesproken op corruptie. Denkt u dat ze zich daar echt iets van aantrekken? Is dat niet naïef? „Nou dat is misschien naïef, maar dat denken we wel. In dialoog gaan is niet altijd effectief, laten we daar duidelijk over zijn. Zeker in Azië hebben bedrijven nog veel meer de neiging om te zeggen: voor jou tien anderen. Als je het niet met ons eens bent, verkoop je de aandelen toch. Nou dat doen we dus niet, we blijven als aandeelhouder zitten en we blijven die dialoog volhouden. We merken dat er steeds meer naar ons geluisterd wordt in China omdat ze daar langzaam de deuren opengooien en er meer bewustzijn is dat de westerse beleggers en investeerders die daardoor binnenkomen andere standaarden hanteren.”

 

U heeft de APG-aandelen in de Amerikaanse farmaceut Mylan verkocht omdat die een spierverslapper maakt die gebruikt wordt bij voltrekking van de doodstraf in de VS. Waarom stapte u wél uit Mylan, maar niet uit bedrijven die ondanks uw appèl doorgaan met steenkool? „Daar hebben we echt veel discussies over gehad, want die spierverslapper is ook gewoon een regulier geneesmiddel. De moeilijkheid zat erin dat het geleverd werd aan gevangenissen in de VS waar het gebruikt wordt om de doodstraf ten uitvoer te brengen. Dat gaan wij niet ondersteunen, dat willen onze klanten ook pertinent niet. Wij hebben Mylan gevraagd: willen jullie stoppen met het leveren van dat middel aan de gevangenissen, zodat wij geen aandeelhouder zijn van een bedrijf dat actief meehelpt aan het uitvoeren van de doodstraf? Dat gebeurde niet, dus was het voor ons heel duidelijk.”

 

Waarom investeert u eigenlijk in tabaksbedrijven zoals Philip Morris? Van Gelderen neemt een slok water. „Dat zal vanwege het rendement zijn.” U kijkt er ongemakkelijk bij. Is rendement een vies woord? „Nee, nee, absoluut niet. De belangrijkste drijfveer is gewoon het rendement. Ik zat moeilijk te kijken, want tabak is typisch een van die paar thema’s waar je ontzettende bomen over kunt opzetten. Bij ons is het minder een discussie, maar ik kan me goed voorstellen waarom het dat bij PGGM wel is, want die beleggen het geld van de hele gezondheidszorg.”

 

Beloning

Uit het deze maand gepresenteerde jaarverslag blijkt dat APG Asset Management in 2016 31,5 miljoen euro aan bonussen uitkeerde: een stijging van 15 procent. Het aantal werknemers dat meer dan een miljoen euro verdiende, verdubbelde naar zes. 

 

Vrijwel jaarlijks laait de discussie over de beloning binnen APG en andere grote pensioenbeleggers op. U verdient ruim zes ton. Hoe staat u in die discussie? „Ik vind het een hele lastige discussie. We zouden die discussie kunnen ontlopen door alle beleggingen uit te besteden aan externe partijen, maar dat is niet in het belang van de pensioendeelnemers, want dan zijn zij vijf tot tien keer meer kwijt aan kosten dan wij nu aan salarissen betalen." „Als je inzoomt kom je misschien tot de conclusie dat wat sommige mensen bij ons verdienen best fors is ten opzichte van de Balkenende-norm, maar het is economisch gezien wel een hele logische keuze om zo iemand in te huren. Wij moeten concurreren op een extreem competitieve markt. Wij opereren wereldwijd, ons vermogen zit wereldwijd verspreid over allerlei mogelijke belegging categorieën.

 

„U raakt nu mijn salaris, maar volgens mij verdienen de bestuursvoorzitters van financiële instellingen binnen Nederland fors meer dan ik. En ik geloof ook niet dat ik in de top-10 sta van de grootverdieners in corporate Nederland, die zitten met aanzienlijk andere pakketten.”

 

Lees het hele artikel op NRC (account nodig). 

Volgende publicatie:
APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als COO a.i.

APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als COO a.i.

Gepubliceerd op: 17 februari 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We zijn verheugd dat we op deze korte termijn een kundige bestuurder hebben kunnen vinden om deze positie ad interim in te vullen. Ik ken hem als een krachtige en menselijke teamspeler. Zijn ruime kennis van operatie, ICT, customer care en changemanagement in de financiële dienstverlening zullen ons helpen om de volgende stap te zetten richting een nog meer deelnemer- en consumentgerichte organisatie.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “De procedure voor waarneming van de positie van de COO hebben we snel en zorgvuldig doorlopen omdat we zeer hechten aan stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en IT. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de aanstelling van de zeer ervaren Wim Henk Steenpoorte hieraan invulling wordt gegeven.”

Volgende publicatie:
Hans Rademaker beoogd Chief Fiduciary Officer bij APG Asset Management

Hans Rademaker beoogd Chief Fiduciary Officer bij APG Asset Management

Gepubliceerd op: 9 februari 2017

APG Asset Management is voornemens om Hans Rademaker te benoemen als Chief Fiduciary Officer (CFi). In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, wordt Rademaker lid van de directie van APG Asset Management en gaat hij leidinggeven aan de nieuwe Fiduciaire afdeling.

 

Met de inrichting van deze afdeling krijgt APG Asset Management de beschikking over een functie die de klantopdracht vertaalt in concrete voorstellen voor de strategische allocatie en mandaten, tactisch en operationeel vermogensbeheer inclusief de bijbehorende monitoring en feedback. In het licht van nieuwe uitdagingen uit het pensioenstelsel en internationale financiële markten acht APG Asset Management deze wijziging in de organisatiestructuur noodzakelijk. De definitieve benoeming van Hans Rademaker is in afwachting van goedkeuring door de AFM.

 

Hans Rademaker (1962) heeft ruime internationale bestuurservaring op het gebied van asset management en pensioenen. Hiervoor was hij zes jaar Global CIO bij Robeco Group. Daarvoor bekleedde hij de rol van Managing Director Fiduciary Management bij Kempen Capital Management. Verder werkte hij ruim dertien jaar tijd bij de pensioenuitvoerder MN Services onder meer als Directeur Beleggingen. Rademaker studeerde bedrijfseconometrie in Tilburg en volgde later een postdoctorale opleiding op het gebied van Investment Management aan de VU in Amsterdam. Hans Rademaker is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Eduard van Gelderen, CIO APG Groep: “We zijn zeer verheugd over de beoogde aanstelling van Hans Rademaker als CFi. Hij brengt een schat aan internationale ervaring mee. Bovendien heeft hij in het recente verleden Fiduciary Management bij een grote vermogensbeheerder opgezet. Daarmee heeft hij alles in huis om dat ook bij APG Asset Management tot een succes te maken.”

Volgende publicatie:
Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 8 februari 2017

APG maakt vandaag bekend dat Mark Boerekamp, Chief Operating Officer (COO), vertrekt als lid van de raad van bestuur van APG Groep (APG).

 

Grote veranderprojecten op het gebied van Communicatie, Pensioenadministratie en ICT naderen hun afronding, waarmee een nieuwe fase aanbreekt binnen APG. Mark Boerekamp heeft besloten dit moment aan te grijpen om zich te oriënteren op een volgende stap in zijn carrière met de nadrukkelijke focus op digitale transformatie processen, technologische ontwikkelingen en andere innovaties, al dan niet in combinatie met ondernemerschap.

 

Er zijn mede door Mark Boerekamp de laatste jaren aansprekende resultaten behaald, waarmee het fundament is gelegd voor een verlaging van de uitvoeringskosten per deelnemer, een ‘agile’ manier van werken, technologische vernieuwingen en andere innovaties zoals de Brightlands Smart Services Campus. Dit is een unieke samenwerking tussen APG, de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Mark zal APG de komende periode blijven ondersteunen op het gebied van innovatie en de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Service Campus. APG zal Mark voordragen als haar vertegenwoordiger in de raad van commissarissen van deze Campus.

 

De taken van Mark Boerekamp in de raad van bestuur zullen ad interim worden waargenomen door Gerard van Olphen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen respecteren het besluit van Mark Boerekamp en zijn hem erkentelijk voor zijn grote inzet in de achterliggende jaren en de resultaten die onder zijn leiding zijn behaald.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de organisatie nog deelnemergerichter te maken. Marks kennis op het terrein van innovatie en technologie hebben tot een efficiëntere uitvoering en effectievere deelnemercommunicatie geleid. Wij danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “Sinds 2012 heeft Mark op bezielende en succesvolle wijze leiding gegeven aan het proces van vernieuwing in de operaties van APG’s pensioenfondsklanten. Wij zijn erg blij met zijn voortdurende betrokkenheid bij de Brightlands Smart Services Campus en wensen hem veel succes bij zijn volgende carrièrestap.”

Volgende publicatie:
Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Gepubliceerd op: 21 november 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Dick van Well (1948) benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. Zijn aanstelling is goedgekeurd door DNB. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is op 14 november 2016 ingegaan. Dick van Well heeft ruim 35 jaar ervaring in diverse management en bestuurlijke posities bij Dura Vermeer. Hij was daar geruime tijd voorzitter van de hoofddirectie en later voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 2012 is hij lid van de RvC bij Dura Vermeergroep N.V. Verder is hij onder meer lid van de RvC bij Stedin Netbeheer BV en Multi Corporation BV.

 

Dick van Well heeft zeer veel ervaring in het bedrijfsleven en in het bijzonder in de bouwsector. Zijn kennis op het gebied van strategisch kostenmanagement, productontwikkeling en marketing dragen verder bij aan de nagestreefde diversiteit in de samenstelling van de RvC van APG Groep.

 

Het benoemen van een commissaris die inhoudelijk affiniteit met de bouw(wereld) heeft, is belangrijk voor APG. BpfBOUW is immers een grote opdrachtgever van APG.De RvC is zeer verheugd met zijn komst en verwacht dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het toezicht op en advies aan de raad van bestuur van APG Groep NV.

 

Met deze benoeming bestaat de RvC van APG Groep uit de volgende leden: Bart Le Blanc (voorzitter), Pieter Jongstra (vice-voorzitter), Edith Snoeij, Maes van Lanschot, Roger van Boxtel, Claudia Zuiderwijk en Dick van Well.

Volgende publicatie:
Over lage rente, het pensioenstelsel en de ambitie van Gerard van Olphen

Over lage rente, het pensioenstelsel en de ambitie van Gerard van Olphen

Gepubliceerd op: 30 juni 2016

In een interview in het Financieele Dagblad gaat Gerard van Olphen onder meer in op de lage rente, veranderingen in het pensioenstelsel en zijn doelstellingen bij APG.

 

Gerard van Olphen: 'Pensioenfondsen kunnen de Europese Centrale Bank niet de schuld geven van hun problemen. Ook zonder het stimuleringsbeleid van de ECB zou de rente laag zijn, wat funest is voor pensioenfondsen. Doordat de beroepsbevolking krimpt en de economische groei laag is in Europa, is de rente structureel laag. Het ECB-beleid helpt natuurlijk niet, maar is niet bepalend.'

 

Met betrekking tot het toekomstige pensioenstelsel merkt Gerard het volgende op: ‘Ik ga er niet over. Net als bij voetbal heeft Nederland bij pensioenen 15 miljoen bondscoaches. Het is echter aan de pensioenfondsen, sociale partners en de politiek om te beslissen hoe het stelsel eruit moet zien’.

 

Over wat hij met APG wil bereiken, zegt hij: ‘Op hoofdlijnen drie dingen: we moeten ernaartoe dat deelnemers op dagbasis hun pensioen kunnen volgen. Daarnaast moet het vermogensbeheer worden aangepast aan de situatie en eisen van deze tijd. De afgelopen dertig jaar zijn er ondanks de crisis mooie beleggingsresultaten gehaald, maar het is de vraag of we dat op dezelfde manier kunnen blijven doen. Ik verwacht dat we meer rechtstreeks in de economie moeten gaan investeren, bijvoorbeeld in infrastructuur, om dezelfde rendementen te kunnen blijven halen, op een verantwoorde manier. Tot slot moet het verandervermogen van APG omhoog, om mee te kunnen gaan met de veranderingen die ons te wachten staan.’

 

Lees hier het volledige interview.

Volgende publicatie:
Gerard van Olphen nieuwe bestuursvoorzitter APG

Gerard van Olphen nieuwe bestuursvoorzitter APG

Gepubliceerd op: 27 januari 2016

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. deelt mee dat Gerard van Olphen per medio maart 2016 wordt aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. (APG).

 

In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van APG, dat in opdracht van een aantal grote pensioenfondsen de pensioenregelingen voor 4,5 miljoen mensen in Nederland uitvoert. De benoeming van Gerard van Olphen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en door de aandeelhouders van APG.

 

Gerard van Olphen (1962) vervulde in de afgelopen 25 jaar diverse bestuurs- en managementfuncties in de financiële sector. In 2002 werd hij benoemd tot Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook als vicevoorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld. In 2013 werd Gerard Van Olphen door het Ministerie van Financiën gevraagd om voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal te worden. Hij voltooide succesvol de herstructurering van dat bedrijf. Zijn laatste functie was voorzitter van de raad van bestuur van Vivat verzekeringen, tot september 2015.

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: "APG haalt met Gerard van Olphen een uiterst deskundige en ervaren bestuurder binnen. Gerard zal samen met zijn collega’s van de raad van bestuur leiding geven aan APG in de komende jaren, waarin mogelijk vergaande veranderingen zullen optreden in het pensioenstelsel. Dit zal nieuwe eisen stellen aan de aard van de dienstverlening van APG en de kwaliteit van de pensioenuitvoering. Met zijn uitgebreide ervaring in de financiële wereld zal Gerard daarbij van grote waarde zijn voor APG, onze klanten en hun deelnemers. Wij heten Gerard van harte welkom en vertrouwen op een inspirerende samenwerking.”

 

Beloning

APG beoogt een goed salaris te bieden, teneinde kwalitatief sterke bestuurders aan te kunnen trekken. Om dit salarisniveau te bepalen, geldt niet uitsluitend de beloning in de financiële dienstverlening als maatstaf, maar de beloning in een bredere, zorgvuldig samengestelde, referentiegroep van sectoren, waarbij ook organisaties uit de semipublieke dienstverlening significant meewegen. De nieuwe bestuursvoorzitter zal een vast salaris en een pensioenbijdrage ontvangen, maar geen variabele beloning of bonus. Het bruto salaris zal € 500.000 bedragen; de pensioenbijdrage zal € 66.000 bedragen. Ten opzichte van het salarisniveau van de voorganger is sprake van een daling met circa 10%.