Personalia
Sluiten

Navigeer snel in deze serie:

Sluiten

Deel deze serie:

Personalia

De juiste persoon op de juiste plek. Lees hier meer over de mensen bij APG.

Thema
Onze organisatie
Collectie inhoud
66 Publicaties

Navigeer snel in deze serie:

Alineke van den Berge benoemd tot Chief Operating Officer bij APG Asset Management

Gepubliceerd op: 20 december 2022

APG Asset Management heeft Alineke van den Berge (51) benoemd tot Chief Operating Officer. In deze functie is zij verantwoordelijk voor Operations en voor de ontwikkeling en uitvoering van de innovatie-, IT- en digitaliseringsstrategie van het bedrijf. Ze rapporteert aan Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van APG, verantwoordelijk voor vermogensbeheer. De aanstelling van Alineke van den Berge, per 1 januari 2023, is goedgekeurd door de AFM.

  

Alineke van den Berge heeft ruime ervaring in het leiden van operations, technologie en digitale transformatieprocessen, die als pijlers voor de COO-functie worden beschouwd. Opgeleid als architect trad zij in 1998 in dienst van adviesbureau TwynstraGuddde. Daarna vervolgde ze haar carrière bij ABN AMRO. Daar heeft ze over een periode van 22 jaar verschillende functies vervuld. In haar laatste functie was ze Managing Director en Theme owner Products, Services & Process Digitization.

 

Ronald Wuijster: “Bij APG werken we aan een goed pensioen in een duurzame wereld. In de afgelopen jaren hebben we goede rendementen behaald voor onze klanten. Digitalisering is een belangrijk onderdeel van strategie om de best mogelijke prestaties te behalen. Ons doel is om onze

leidende positie op het gebied van digitalisering verder te versterken. Daarom zijn we zeer verheugd met de komst van Alineke, die veel relevante ervaring met zich meebrengt. Ik ben blij dat zij ons team versterkt als COO en ik kijk ernaar uit om samen onze ambitieuze doelen te realiseren”.

Volgende publicatie:
“220.000 euro pensioen minder, willen vrouwen dat echt?”

“220.000 euro pensioen minder, willen vrouwen dat echt?”

Gepubliceerd op: 16 december 2022

SER Topvrouwen interviewt APG-CEO Annette Mosman

De uitvoering van de op handen zijnde nieuwe Pensioenwet leidt tot de grootste operatie in de pensioensector ooit. Dat zegt APG-CEO Annette Mosman in een interview met SER Topvrouwen, onderdeel van de Sociaal-Economische Raad (SER).

 

En ook als Topvrouw van het Jaar 2022 werkt Annette aan een haast niet te overschatten transformatie: het financiële bewustzijn en de financiële onafhankelijkheid van Nederlandse vrouwen vergroten. “Vrouwen nemen te vaak besluiten op basis van onvolledige informatie, dat moet écht anders.”

In het interview geeft Annette antwoord op de vraag hoe een leider het vertrouwen krijgt dat nodig is om een zeer complexe opdracht succesvol af te ronden. Hier draait het om authenticiteit en de mens achter een mening. “Als leider is het je taak om een cultuur te creëren waarin medewerkers niet schromen om hun stem te laten horen. … Ik ben resultaatgericht, maar ik kan niet de juiste besluiten nemen zonder de kennis en kunde van de ruim 3.000 professionals die aan ons verbonden zijn.”

Competenties
Via de discussie over de nieuwe pensioenwet en het belang van de deelnemer komt het gesprek dan uit op diversiteit. APG zet in op brede targets en wil graag diversiteit en inclusie binnen de organisatie zichtbaar maken. “De zogenoemde zachte competenties zijn helemaal niet zacht. Nu we de uitkomsten van beleid niet langer overzien, kunnen we niet langer enkel beslissen op basis van ratio en harde cijfers. Er komt altijd intuïtie bij kijken, empathie, goed stakeholdermanagement, oog voor duurzaamheid. Oftewel, feminiene competenties.” En: “Als vrouwen er niet van overtuigd zijn dat ze in alle opzichten klaar zijn voor een topbaan, steken ze hun vinger niet op. En dus verdienen ze minder. Meer bewustwording is daarom nodig: zo moet HR er alles aan doen om vrouwen te stimuleren de stap wel te zetten.”

Papegaai
Dan vertelt Annette dat ze zelf ook niet meteen hapt als er zich een baan voordoet, waardoor het interview verder doorgaat over haar eigen schuchterheid en de noodzaak van jezelf kennen. “Ik kijk graag de kat uit de boom, ik heb een calvinistische achtergrond. Bij ons was het idee dat je hard moest werken en dan zou alles goed komen. Dat heb ik gedaan, en mijn geluk was dat ik bij KPMG begon. Daar werkten we met korte projecten, waarna je feedback kreeg die je op moest schrijven. En wat betreft minpunten was het: wat ga je eraan doen? Verschrikkelijk vond ik dat, maar het bleek een zegen – ik heb mijzelf daardoor zó goed leren kennen.”
Een manman-coach en een papagaai kunnen je daarbij helpen, onthult Annette vervolgens. “Ik heb een papegaai op mijn schouder, die heeft er altijd al gezeten. In het begin van mijn carrière schreeuwde hij af en toe in mijn oor dat ik het niet kon, of dat ik nog heel veel moest leren. Dat was toen ook eigenlijk wel waar.” 

Onafhankelijkheid
Het interview sluit af met Annettes titel van Topvrouw van het Jaar 2022 die ze eind september won en de missie die deze titel met zich meebrengt. “Ik wil streven naar meer financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, en daarbij hoort natuurlijk ook een goed pensioen... Nederlandse vrouwen die parttime werken bouwen op jaarbasis tot wel 10.000 euro minder pensioen op dan fulltimers. Na 40 jaar hebben zij gemiddeld 220.000 euro minder in hun pensioenpot dan een fulltime werkende man. De keuze voor parttime werk wordt te vaak gemaakt onder sociale druk: de maatschappij verwacht van vrouwen dat ze meer gaan zorgen. Ik ben er daarnaast van overtuigd dat vrouwen die keuze maken op basis van onvolledige informatie. Het lijkt een goede oplossing, maar heb je precies op een rij wat de impact is op het verloop van je verdere carrière? Je komt vaak niet meer terug in een fulltimebaan, je loopt promoties mis. En dat pensioen, hè. 220.000 euro minder dan mannen, willen vrouwen dat echt?”

Volgende publicatie:
“Leg je oor te luisteren in de eigen organisatie”

“Leg je oor te luisteren in de eigen organisatie”

Gepubliceerd op: 29 november 2022

Annette Mosman, ceo van APG én Topvrouw van het Jaar 2022, sprak vorige week op het eerste live evenement voor de ‘Top 50 Women in Sustainable Finance’. Op deze lijst prijken Nederlandse vrouwelijke rolmodellen die de beweging op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector laten zien. “Als ik denk aan wat nieuw leiderschap moet brengen, dan is dat oprecht luisteren naar alle belanghebbenden en dan een besluit nemen.”   

 

Voor een publiek van vrouwen werkzaam bij onder meer pensioenfondsen en -uitvoerders, banken en verzekeraars, én in een van de meest duurzame kantoorgebouw van Europa APG’s kantoor Edge West in Amsterdam, vertelde Annette onder meer over de waarde die APG aan verantwoord beleggen hecht. “Vanzelfsprekend is rendement heel erg belangrijk, maar wat heb je aan een goed pensioen in een onleefbare wereld? APG wil verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. Daarom dragen we ook bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dat doen we onder meer door met onze fondsen te investeren in energietransities.”

 

Nieuw leiderschap
Ook sprak de Topvrouw van 2022 over de waarde van nieuw leiderschap. “Ik sta voor een eigen leiderschapsstijl, een die niet vrouwelijk of mannelijk is. Als ik denk aan wat wij als vrouwen brengen, dan is dat oprecht luisteren naar alle belanghebbenden en dan een besluit nemen. In deze wereld waarin er heel veel onzekerheid is, bestaat er eigenlijk geen ceo meer die overal een pasklaar antwoord op heeft.” Het oor te luisteren leggen in de eigen organisatie, bij stakeholders of in de samenleving is daarom ontzettend belangrijk, aldus Annette.

 

Oprecht luisteren leidt onder meer tot brede kennis, wat belangrijk is in een gepolariseerde wereld die kampt met uitdagende vraagstukken, zoals klimaatverandering. “Het is niet altijd duidelijk welke investeringen een positieve impact hebben op het klimaat en welke niet. Het is niet altijd zwart of wit, er bestaat een groot grijs gebied. Daarom zijn we nu bezig met kennisontwikkeling om beter te kunnen bepalen in hoeverre beleggingen bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Het mooie is dat de samenleving aan pensioenfondsen vraagt meer te doen tegen klimaatverandering. Wij kunnen als APG de opgedane kennis en kunde daarover inzetten voor onze fondsklanten.”

 

Annette sprak verder over haar inzet om vrouwen financieel onafhankelijker te maken. “Nog altijd werkt in Nederland zo’n 70 procent van de vrouwen parttime. Daar beginnen ze meestal mee rond de komst van het eerste kind. Dat scheelt hun niet alleen salaris, het leidt ook tot een grote pensioenkloof tussen mannen en vrouwen. Zo is het pensioen van vrouwen per jaar gemiddeld 10.000 euro bruto lager dan dat van mannen.”

 

APG-tintje
Doel van de ‘Top 50 Women in Sustainable Finance’ is het zichtbaar maken van vrouwelijke rolmodellen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid in de financiële sector. Op de lijst zijn twee APG’ers vertegenwoordigd: Anna Pot (Hoofd Global Responsible Investment Capital Markets & RI Communications) en Claudia Kruse (Managing Director Global Responsible Investment & Governance). De avond kende verder een APG-tintje door een presentatie van Nina Peters (Adviseur Duurzaamheid), die een presentatie gaf over de acht ‘energiegevers’ van Edge West.

 

Lees ook CEO Annette Mosman over nieuw leiderschap in LOF Magazine

Volgende publicatie:
APG Facility Services deelt kennis op gebied van duurzaamheid

APG Facility Services deelt kennis op gebied van duurzaamheid

Gepubliceerd op: 8 november 2022

Andere facilitaire opdrachtgevers en dienstverleners inspireren om nog sneller met duurzame oplossingen te komen. Dat was het idee achter het Duurzaam FM Fundament-event dat Facility Services organiseerde en waar ruim 60 geïnteresseerde partijen uit de facilitaire sector bij aanwezig waren. Michiel Sluis (portfoliomanager Dienstverlening Facility Services) en Camiel Klein Tuente (Manager FS Support) vertellen wat deze dag heeft opgeleverd.


APG wil uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Vanuit deze ambitie heeft Facility Services (FS), met hulp van Hospitality Group en PHI Factory, duurzaamheidsspecificaties opgesteld die dienstverleners uitdagen om bij te dragen aan die ambitie. Denk hierbij aan catering en afvalscheiding. En om de opgedane kennis te delen vond in oktober het event Duurzaam FM Fundament plaats.

Wat hebben jullie precies georganiseerd?
Camiel: “Op dinsdag 11 oktober organiseerden APG Facility Services, PHI Factory en Hospitality Group een inspirerend en actief event genaamd Duurzaam FM fundament. Ruim 60 facilitaire opdrachtgevers hebben hieraan deelgenomen in ons Amsterdamse kantoor Edge West, waaronder Prorail, Nationale Nederlanden, ING, Saxion Hogeschool en PWC.”

En met welk doel deden jullie dit?
Michiel: “In je eentje verduurzamen is leuk, maar samen verduurzamen gaat mogelijk sneller. En APG is dan misschien nog niet helemaal ‘best in class’, we lopen binnen Nederland wel voorop als het gaat om het verduurzamen van onze dienstverlening. Die kennis, die we opgedaan hebben met de aanbestedingen voor de dienstverlening in Edge West, wilden we graag delen met onze facilitaire collega’s zodat we als werkveld een stap naar voren kunnen. Daarmee hopen we ook andere opdrachtgevers aan te sporen om meer volume aan de vraagzijde te creëren en aanbieders aan te sporen sneller werk te maken van verduurzaming.”
 
Hoe zag de dag eruit?
Michiel: “We gingen het gesprek met elkaar aan. Om zo samen op zoek te gaan naar handvatten om onze duurzame ambitie en specificaties te borgen binnen de eigen facilitaire organisatie en in de contracten en samenwerking met leveranciers. Dat gebeurde onder andere in break out sessies. Vragen die deze dag centraal stonden, waren: ‘Hoe kunnen we nog meer van elkaar leren?’, ‘Hoe kunnen we elkaar inspireren?’ en ‘Hoe kunnen we, ook samen ook met de dienstverleners, een collectief vormen om een duurzame bedrijfsvoering te versnellen?’.”

Was het een geslaagd event?
Camiel: “Zeker, we zijn heel positief en enthousiast! Samen met de facilitaire professionals hebben we namelijk een gezamenlijke ambitie bepaald: samen versnellen naar een volledig regeneratief FM in 2030. Dit gaat nog verder dan onze eigen ambities van ‘circulaire en klimaat neutrale bedrijfsvoering in 2030’. Dit geeft wel aan dat er bij de meeste opdrachtgevers een drive is om te versnellen met verduurzamen. Daarnaast hebben we onze eigen duurzaamheidsspecificaties gedeeld en besproken.”
Michiel: “Als organisatoren was het erg leuk om te ervaren hoe de deelnemers elkaar enthousiasmeerden om gezamenlijk deze stap te zetten. Ook zijn we best trots dat onze duurzaamheidspecificaties zo goed aansluiten, ook voor andere bedrijven.”

Klinkt allemaal positief. Hoe gaan jullie nu verder?
Camiel: “Alle input is samen met onze partners verrijkt en deze week weer gedeeld met het werkveld. Iedere facilitaire organisatie kan nu met onze basis zelf sneller verduurzamen en de markt uitdagen te versnellen op verduurzaming van dienstverlening. We hebben wel de term Duurzaam FM fundament losgelaten. We moeten namelijk blijven innoveren en versnellen, en een fundament kan suggereren dat we klaar zijn. We spreken dan ook liever van een springplank, waarmee we willen verbeelden dat je steeds verder kunt komen.”

Michiel: “De Springplank Duurzaam FM gaat door met een duurzaamheid-community die als doel heeft om opdrachtgevers samen te brengen en om inspiratie en kennisdeling te stimuleren. Thema’s als circulaire economie, biodiversiteit en klimaatpositieve dienstverlening gaan hier aan bod komen.”

Wat merken onze eigen APG-collega’s hiervan en wat kunnen zij zelf aan de ambities bijdragen?
Michiel: “We zijn er nog niet. Alleen onze huisvesting en contracten verduurzamen maakt nog niet dat we écht duurzaam zijn of worden. Als medewerker maken we misschien wel de grootste impact. Net als hierboven beschreven bepaalt de vraag vaak het aanbod. Probeer dan ook diensten zoals duurzame catering in Edge West eens uit. Wij kregen erg positieve reacties op de volledig plantaardige borrelhapjes! De collega’s die betrokken zijn bij het inkopen van nieuwe materialen of diensten zou ik willen zeggen: ga in gesprek met APG Procurement Services en potentiële leveranciers. Er is al veel kennis over verduurzaming aanwezig binnen APG, en de vraag erover stellen is de eerste stap!”

Volgende publicatie:
“Ik was zo onzeker dat ik de bevestiging die ik zocht, niet kon zien”

“Ik was zo onzeker dat ik de bevestiging die ik zocht, niet kon zien”

Gepubliceerd op: 17 oktober 2022

Uit de kast komen. Vier woorden die op papier zo gemakkelijk klinken, kunnen enorm moeilijk uit te voeren zijn als het jezelf betreft. Twee mensen die de stap naar buiten hebben gezet, zijn APG’er Evelien Starren en voormalig Wushu-topsporter Tim Sastrowiardjo. Op Coming-Outdag vertelden zij hun verhaal.

 

Op het eerste oog zijn ze zo verschillend. De Nederlandse transgendervrouw Evelien heeft een mooie carrière opgebouwd, is getrouwd en heeft twee kinderen. De homoseksuele en biculturele Tim studeert af aan de hogeschool Eindhoven en pakt langzaamaan zijn topsportcarrière weer op. En toch delen ze een heel persoonlijk, ingrijpend verhaal. Ze kwamen beiden uit de kast, hij als tiener, zij nadat ze de vijftig al gepasseerd was. En ze komen daar nog steeds bijna dagelijks uit. Want, zo vertellen ze in dit interview, uit de kast komen doe je niet maar één keer. Tim: “Mezelf kwetsbaar opstellen is een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven gedaan heb.”

APG’s Proud netwerk organiseerde samen met lhbti-organisatie COC Limburg dit gesprek tussen Evelien Starren en voormalig Wushu-topsporter Tim Sastrowiardjo. APG-directeur Shared IT Services Eric Helsloot interviewde het tweetal.

Tim Sastrowiardjo
De topsporter (26) uit Maastricht praat openlijk over zijn coming-out en zijn worsteling met zelfacceptatie. Maar dat is niet altijd zo geweest. Uit de kast komen had voor hem veel invloed op zijn dagelijks leven en in zijn sport. Zo vertelt hij dat hij zo onzeker was, dat hij de bevestiging die hij zocht van anderen, niet kon zien.

 

Een hoogtepunt uit zijn sportcarrière waren de Jeugd Olympische Spelen in China waar hij in 2014 een bronzen medaille won. Naast zijn studie Communicatie, houdt hij zich bezig met Psychologie en helpt hij anderen met hun persoonlijke ontwikkeling als mentale coach.

Evelien Starren
Zij is Expert Risk Manager Operational Due Diligence bij APG. Zij heeft onlangs samen met Erik van Dam het Proud netwerk binnen APG opgericht. Evelien gaat voor een belangrijk gedeelte van de tijd als vrouw door het leven en heeft daarover in een eerder interview al eens verteld.

Eric Helsloot 
De directeur Shared IT Services is groot aanhanger van diversiteit en inclusie en probeert dat bij SIS tot uitdrukking te brengen. Zo maakt hij in zijn team gebruik van de inzichten en ervaringen van unieke individuen. Over hoe hij dat doet en waarom sprak Eric al eerder.

Volgende publicatie:
APG ondertekent partnerschap met Workplace Pride

APG ondertekent partnerschap met Workplace Pride

Gepubliceerd op: 4 oktober 2022

APG is partner geworden van Workplace Pride, het internationale platform voor LHBTQIA+-inclusie op de werkvloer. Het partnerschap past bij APG als aantrekkelijke werkgever voor werknemers met diverse achtergronden.

 

Werknemers uit de LHBTQIA+-gemeenschap verliezen maar liefst 30 procent van hun plezier en productiviteit als ze niet zichzelf kunnen zijn op de werkvloer, stelt Workplace Pride. APG gelooft dat, wanneer een werknemer zich welkom en gewaardeerd voelt op de werkvloer, dit leidt tot meer werkplezier en betrokkenheid bij werknemers en tot betere resultaten voor onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers.

 

Afspiegeling
“Ons uitgangspunt is dat je bij ons kunt zijn wie je bent”, zegt Heleen Kuijten, Managing Director HR bij APG. “Wij streven ernaar een organisatie te zijn die een afspiegeling vormt van de samenleving waar wij  voor werken. Door partner te worden van Workplace Pride kunnen we gebruikmaken van hun kennis en netwerk, en zo verder werken aan een inclusieve werkomgeving. We zien het partnerschap als een ondersteuning en aanmoediging om onze ambities waar te maken en een voorbeeld te zijn op het gebied van diversiteit en inclusie, binnen en buiten onze sector.”

 

Over Workplace Pride
Workplace Pride is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor het verbeteren van het leven van leden van de LHBTQIA+-gemeenschappen op werkplekken over de hele wereld. De stichting streeft naar een wereld van inclusieve werkplekken waar LHBTQIA+’ers echt zichzelf kunnen zijn, gewaardeerd worden en, door hun bijdragen, kunnen helpen om het voortouw te nemen voor anderen. Naast APG zijn onder andere ABN AMRO, Unilever en PWC partners. Verder is o.a. de Rijksoverheid founder en zijn talloze bedrijven reguliere leden van het netwerk, waaronder ministeries en gemeentes en bedrijven als UWV, EY en De Nederlandsche Bank.Volgende publicatie:
Annette Mosman is Topvrouw van het Jaar 2022

Annette Mosman is Topvrouw van het Jaar 2022

Gepubliceerd op: 30 september 2022

APG-bestuursvoorzitter Annette Mosman is verkozen tot Topvrouw van het Jaar 2022. Dit werd donderdag bekendgemaakt in het bijzijn van 350 genodigden uit het bedrijfsleven, de overheids- en non-profitsector. De jury prijst Mosman om haar lef en authentieke leiderschapsstijl. Mosman: “Dit voelt als een enorme eer. De Topvrouw van het Jaar-titel is voor mij echt een stimulans om deze leiderschapsstijl voort te zetten."

 

Behalve Mosman waren ook Carina Hilders (directievoorzitter van Reinier de Graaf ziekenhuis) en Nadine Klokke (CEO van Knab) in de race voor de titel. De jury verkoos Annette onder meer om haar authentieke leiderschapsstijl. Het oordeel luidde verder: “De winnares is een vrouw met een missie. Ze is selfmade zou je kunnen zeggen, want zij heeft van huis uit nooit echt een rolmodel gehad en met vallen en opstaan is zij zo ver gekomen. Fouten maken mag in de cultuur die haar voor ogen staat. Haar leiderschap is authentiek. Ze heeft lef en dat zal ze nodig hebben bij de moeilijke opdracht die voor haar ligt.”

De jury bestond uit voorzitter Khadija Arib (voormalig Tweede Kamervoorzitter), Mariëlle Bartholomeus (Lid Raad van Bestuur Rivas Zorggroep en Topvrouw van het Jaar 2020),  Janine Vos (CHRO bij Rabobank en Topvrouw van het Jaar 2021),  Eelco Hoekstra (Lid Raad van Bestuur SHV) en Dolf van den Brink (CEO Heineken).

 

Authenticiteit
Annette is blij met de titel en voelt zich vereerd: 
“Hoe meer leiderschapservaring ik krijg, hoe meer ik overtuigd raak van het belang van authenticiteit. Door dicht bij mezelf te blijven, kan ik de meeste positieve impact maken – als vrouw en als leider. En bij APG kán ik ook volledig mezelf zijn. Dat maakt me ontzettend trots. Op de organisatie, maar vooral ook op de collega's."

 

Over haar leiderschapsstijl zegt ze: "Ik geloof in nieuw leiderschap, dat begint met het betrekken van alle stakeholders, waarbij oprecht en goed luisteren een basisvoorwaarde is. Om vervolgens alle belangen te wegen, tot een besluit te komen en dat succesvol uit te voeren. Het winnen van deze titel sterkt me in die overtuigingen. Het stimuleert me om ze in mijn rol binnen APG maar ook extern te blijven uitdragen.”

 

Rolmodel
De jaarlijkse verkiezing van de Topvrouw van het Jaar, die dit jaar voor de achttiende keer plaatsvond, heeft als doel een platform te creëren waarop vrouwelijke directieleden in Nederlandse bedrijven en organisaties aandacht krijgen, zichtbaar zijn en daarmee een functie als rolmodel kunnen vervullen. De beoordelingscriteria daarvoor zijn de zwaarte van de functie en de behaalde resultaten, maar ook de durf en ambitie in de carrière tot nu toe en het bevorderen van diversiteit in de eigen organisatie. De stichting Topvrouw van het jaar is verantwoordelijk voor de jaarlijkse verkiezing.

 

Annette was donderdag te gast bij Op1. Die uitzending kun je hier terugkijken.

Volgende publicatie:
Henriette Honée benoemd tot Manager Klantcluster ABP/PWRI bij APG

Henriette Honée benoemd tot Manager Klantcluster ABP/PWRI bij APG

Gepubliceerd op: 28 september 2022

Per 1 november gaat Henriette Honée leidinggeven aan het klantcluster ABP/PWRI binnen Fondsbediening. Zij volgt hiermee Raoul Willms op, die is benoemd tot directeur van de eenheid Diagnostiek & Advies bij Maastricht UMC.

 

Henriette werkt sinds 2019 bij APG als Business Owner FB/DWS en Head of Portfolio office. In deze functie heeft ze APG snel in de breedte leren kennen. De samenwerking met ABP is een belangrijk speerpunt in haar functie.

 

Henriette: “In de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is samenwerking belangrijker dan ooit. Dat betekent dat ik me wil richten op het verder professionaliseren van de samenwerking en verstevigen van de relatie met ABP. Zodat we samen een succesvolle transitie gaan realiseren.”

 

Sijmon Timmers, directeur Fondsbediening APG: “Henriette neemt veel ervaring mee. Ook maakt ze al sinds haar start bij APG deel uit van het klantteam ABP, waardoor ze ABP als klant al goed heeft leren kennen. Wij kijken uit naar haar komst en wensen Henriette veel succes en plezier.”

Volgende publicatie:
“Met ‘ik heb er geen tijd voor' kun je niet meer aankomen, die tijd krijg je gewoon cadeau”

“Met ‘ik heb er geen tijd voor' kun je niet meer aankomen, die tijd krijg je gewoon cadeau”

Gepubliceerd op: 27 september 2022

Iets goeds doen voor een ander. Een droom nastreven. Werken aan een betere, duurzame wereld. Als er iets is dat APG’ers verbindt, dan is het wel dat velen op hun eigen manier bijdragen aan een leefbare, vitale en inclusieve maatschappij.

 

Pieter Beckers, performance engineer,  is zo’n APG’er die zich inzet voor anderen. Elk jaar werkt hij als vrijwilliger mee aan de kindervakantieweek in Margraten. Hij gebruikt hiervoor de twee Toekomstdagen die elke APG'er jaarlijks kan inzetten voor zichzelf of voor een ander. “Die stralende gezichtjes als ze het terrein op komen rennen, daar doe ik het allemaal voor.”

 

“Elke zomer zijn we twee weken aan de slag om de kinderen een onvergetelijke tijd te bezorgen, daarvoor zijn we 24 uur per dag aan het werk. Ik ga hoogstens even naar huis om te douchen en schone kleren aan te trekken. Heel intensief dus. Maar uit de saamhorigheid tussen de leiders en de vreugde die het de kinderen brengt, haal ik genoeg energie om dat vol te houden. Als de kinderen ‘s ochtends uitgelaten het terrein op komen rennen en zich verheugen op weer een dag vol avonturen, dan is alle vermoeidheid direct weg.” 

Kindervakantiewerk is een avontuurlijk programma van een week voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Eerst worden door de organisatie stoere hutten en attributen gebouwd van houten palen. Een basis die de kinderen gedurende die week uitbouwen tot een heus dorp. Aan de hand van een centraal thema worden allerlei spannende activiteiten georganiseerd om de jonge dorpsgenoten bezig te houden en ze het een en ander te leren.

Koempels
Pieter: “Het thema van dit jaar was ‘Koempels’. Dat is de Limburgse term voor mijnwerkers. Al houdt het woord veel meer in dan dat. Het staat ook voor kameraadschap, koempels laten elkaar niet in de steek. Dat is ook wel wat we de kinderen wilden meegeven: samenwerken en er zijn voor elkaar. Tevens brachten we de kinderen door dit thema wat kennis bij over het mijnverleden van Zuid-Limburg.”

Activiteiten
De hele groep van 35 vrijwilligers is het hele jaar door in touw om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen. Voor elke dag is er een nieuw verhaal met opdrachten die moeten worden vervuld. Speurtochten, een verfgevecht, waterspellen en allerlei andere activiteiten waarbij moet worden samengewerkt. Met die opdrachten verdienen de kinderen materialen die nodig zijn om de hut af te maken. Aan het einde van de week is het dorp op die manier helemaal klaar en zijn de kinderen apetrots op wat ze bereikt hebben.

“Het is heel fijn om iets voor kinderen te doen, zij zijn immers onze toekomst. Naar mijn mening wordt er te weinig voor ze georganiseerd. Kinderen zitten veel binnen en vullen hun vrije tijd met gamen, filmpjes kijken op een tablet of tv kijken. Eens lekker ouderwets buiten ravotten is er niet meer altijd bij. Voor een kleine vergoeding bieden wij ze een week lang plezier in de buitenlucht. Daar besteed ik heel graag mijn zomervakantie aan.”

Paplepel
De betrokkenheid bij mensen om hem heen is er bij Pieter met de paplepel ingegoten. “Ik ben opgegroeid in een dorp, en daar zorgt iedereen gewoon voor elkaar. Ik geef om andere mensen en zet me graag voor ze in, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Daarnaast vind ik het heerlijk om fysiek bezig te zijn. Voor mijn werk zit ik al genoeg achter een beeldscherm. Dat veel van mijn vakantiedagen opgaan aan het kindervakantiewerk, vind ik daarom niet erg. Maar toch is het wel heel fijn dat ik daar sinds dit jaar twee toekomstdagen voor kan inzetten. Want echt vakantie heb ik op die dagen bepaald niet.”

Maatschappelijke rol
Die maatschappelijke rol was ook een van de redenen waarom Pieter een jaar geleden koos voor APG als werkgever. “De twee toekomstdagen die we krijgen om iets goeds te doen voor een ander zijn daar een voorbeeld van. Maar ook op werkgebied valt het op dat de mensen om ons heen centraal staan. Door de innoverende technieken en methoden waarmee we werken zijn we echt bezig een mooie toekomst te creëren voor de deelnemers. Neem het agile werken bijvoorbeeld, dat helpt echt enorm om de gepensioneerden zo goed mogelijk van dienst te zijn. En dat past dus precies bij hoe ik ben.”

Pieter hoopt dat zijn verhaal collega’s inspireert om ook iets voor anderen te doen. “Ik zou de dagen zeker niet laten liggen maar er echt iets goeds mee doen. Het excuus ‘ik heb er geen tijd voor’ heb je niet meer, want die tijd krijg je gewoon cadeau.”

Volgende publicatie:
“Waarom zou ik mij niet breder oriënteren?”

“Waarom zou ik mij niet breder oriënteren?”

Gepubliceerd op: 14 september 2022

Digitalisering is in een enorme stroomversnelling terechtgekomen en de vraag naar goed IT-personeel is groter dan ooit. Tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel werft APG nieuw talent onder andere via een IT-traineeship in samenwerking met recruitmentpartner Working Talent (zie video). Net afgestudeerden en zij-instromers starten na een bootcamp van acht weken als trainee op verschillende functies binnen Business Improvement & Change. Zo ook DevOps Engineer Ardi Cengo.

 

Na zijn studie Biomedische wetenschappen ging Ardi bij de Universiteit Maastricht aan de slag onderzoeker. Een groot gedeelte van zijn werkzaamheden was het verzamelen en analyseren van data. En doordat data tegenwoordig in steeds grotere volumes en snelheid wordt verkregen, was het noodzakelijk voor Ardi om zich steeds meer te verdiepen in IT-technieken. “Door middel van deze technieken kan de data namelijk beter bijgehouden en verwerkt worden. Wat ik al snel leerde is het grote belang en de kracht van IT hierbij. Dit wekte alsmaar meer mijn interesse. Waarom zou ik dit niet uitbreiden buiten mijn vakgebied en me breder oriënteren, was een vraag die ik me het laatste jaar meermaals stelde. Dit maakte dat ik ervoor heb gekozen de wetenschap te verlaten en een IT-traineeship ben gaan volgen, waarbij ik werd opgeleid tot IT-professional.”

 

En toen koos je voor APG om als IT’er aan de slag te gaan, waarom?
Bij mijn oriëntatie op de verschillende IT-traineeships die landelijk werden aangeboden, stuitte ik al snel op Working Talent, met APG als directe opdrachtgever. APG was mij als organisatie reeds bekend, doordat ik gedurende mijn periode bij de Universiteit Maastricht mijn pensioen opbouwde bij ABP. Het motiveerde mij om voor APG te kiezen, doordat de strategie en het beleid van APG van grote impact kunnen zijn op de maatschappij.”

 

Een keuze uit maatschappelijk oogpunt dus?
“Jazeker. Het hebben van een pensioen zorgt voor een goed inkomen voor later. Hoe mooi is het als ik daar een bijdrage aan kan leveren middels mijn dagelijkse werkzaamheden? Niet alleen voor mezelf, juist ook voor de mensen om me heen. Het is motiverend om te mogen werken voor een organisatie met een duidelijke missie, met impact op de gemeenschap. Daarnaast vind ik het fijn dat er binnen APG ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en er een prettige bedrijfscultuur heerst.”

 

Welke bijdrage wil jij leveren aan de uitdaging waar wij voor staan: het nieuwe pensioenstelsel?

“Ik hoop hieraan te kunnen bijdragen door gedurende mijn IT-traineeship kennis en ervaringen op te doen, die ik vervolgens kan toepassen om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel soepel en zonder risico’s te laten verlopen.”

Waar zet je graag je tanden in?

“Ik wil graag blijven leren en mezelf continue ontwikkelen. Ik kijk er dan ook naar uit mijn tanden te zetten in uitdagende cases. Hier haal ik veel energie uit.”

 

Waar verheug je je op aan het begin van een werkdag?

“Elke dag opnieuw verheug ik me op de uitdagingen die mij te wachten staan. Ik ben momenteel nog volop aan het leren en geniet van dat wat ik elke dag bijleer. Ik heb goed contact met mijn collega’s, zij helpen mij de werkzaamheden onder de knie te krijgen en zorgen voor een fijne werksfeer.”

Wat hoop je te bereiken bij APG?
“Door mezelf continu uit te dagen, te ontwikkelen en op een leuke manier met collega’s samen te werken, hoop ik een mooie toegevoegde waarde te leveren bij APG. Met deze bijdrage bouw ik graag mee aan het toekomstig inkomen van 5 miljoen Nederlanders.”


Dit is de wervingsvideo van APG’s recruitmentpartner Working Talent. Vanaf 0.31 zie je APG en Ardi in beeld.

Ken jij iemand in je netwerk die in de IT werkt of een carrièreswitch wil maken? Laat diegene dan een kijkje nemen op Vacatures bij APG | APG.

Volgende publicatie:
Cross-mentoring: van elkaar leren als leider

Cross-mentoring: van elkaar leren als leider

Gepubliceerd op: 12 september 2022

Van elkaar leren als leider en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs aanpakken. Dat is het doel van het Cross-mentoringprogramma waar APG aan deelneemt. 

 

In het Cross-mentoringprogramma, een initiatief van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en Merel van Vroonhoven (oud-voorzitter van de AFM en tegenwoordig leraar in het speciaal onderwijs, foto), worden basisschooldirecteuren gekoppeld aan een leider uit het bedrijfsleven of de non-profit sector. Als koppel neem je een kijkje in elkaars keuken en spar je over leiderschapsvraagstukken met als doel van elkaar te leren. Vanuit gelijkwaardigheid en wederkerigheid. In 2020 vond de eerste piloteditie plaats met dertien koppels. Dit was zo’n succes dat de ambitie ontstond om binnen drie jaar 1.000 koppels te vormen.

 

Leren van elkaar
Het bedrijfsleven kan veel leren van het onderwijs, en omgekeerd. Door cross-mentoring ontstaat een actief netwerk waarin leiders van scholen, bedrijven en andere organisaties elkaar eenvoudiger  kunnen vinden en helpen.APG is een van de strategische partners van het initiatief en diverse managers van APG doen hieraan mee. Waaronder rvb-voorzitter Annette Mosman. 
“Omdat het bedrijfsleven en het onderwijs twee totaal verschillende werelden zijn, denk je misschien dat er weinig overeenkomsten zijn”, zegt Annette. “Maar hoewel de omgeving en schaal anders zijn, ben je allebei constant bezig met het verbeteren van je organisatie en daarin kun je veel van elkaar leren.”

 

Dialoog
Valérie van Spronsen, hoofd HR Business Partners, heeft bewondering voor de schooldirecteur die zij ontmoette. “Zij is zowel CEO, CFRO, COO als HR-directeur en super accountmanager in één. Ik heb veel respect voor hoe zij zoveel diverse thema’s weet te managen én de kennis en vaardigheden uit zichzelf weet te halen of te ontwikkelen.”
​​​​​​​Waar de schooldirecteur mee worstelt is de dialoog aangaan met medewerkers over prestatie en ontwikkeling. Valerie: “Ik heb haar verteld hoe wij continu de dialoog vormgeven en ik gaf haar tips om dat zelf ook te organiseren.”

Uit je bubbel
De ontmoeting en het coachende karakter van het Cross-mentoringprogramma heeft Valerie als heel waardevol ervaren. Ze moedigt andere leidinggevenden dan ook aan om mee te doen. “Je stapt echt even uit je eigen bubbel en verbreedt je gezichtsveld. Het is anders dan een kijkje nemen bij een ander (financieel) bedrijf, dit is echt drie bruggen verder van onze realiteit.”

 

Hectiek
Ook Michiel, hoofd Corporate Strategie, kijkt terug op een geslaagde ontmoeting. “Van de ontvangst bij de voordeur tot aan de kamer van de directeur kreeg ik al gelijk een beeld van hoe haar dag eruitziet. Op die paar meter vroeg een kind de weg naar de wc en stelde een collega een inhoudelijke vraag. Eenmaal bij de kamer aangekomen, herinnerde de schooldirecteur zich dat ze haar kamer had uitgeleend. We moesten uitwijken naar een andere plek.’’

Het tekent volgens Michiel de voortdurende hectiek op een basisschool en de vraagstukken die spelen. “Van een jas dichtdoen tot de strategie bepalen, het ligt zo dicht bij elkaar.”

Naast de hectiek zag Michiel ook structuur. “De school werkt niet met klassen maar met fases. Kinderen kunnen per vak in een andere fase zitten, ze werken in open ruimtes en hebben in clusters les in rekenen en spelling en tussendoor besteden ze ook tijd aan projecten. Volgend jaar gaan ze naar een nieuw gebouw waarin deze manier van werken nog beter tot zijn recht komt, hoe herkenbaar!”

Het was niet alleen Michiel die iets opstak tijdens deze ontmoetingen. De directeur wilde op haar beurt iets weten over strategie. “We spraken over strategisch denken en hoe je een vraagstuk aanpakt en structureert. Ik liet haar zien dat een matrix met twee assen waarlangs je ordent al het verschil kan maken.”

Uitdagingen
Inmiddels kijkt Michiel uit naar een volgende ontmoeting. “Petje af voor de manier waarop de schooldirecteur alle uitdagingen aangaat. Het is prachtig om op deze manier ervaringen uit te wisselen en de school in bedrijf te zien. Hier zie je onze deelnemers aan het werk en hier worden wellicht ook APG’ers van de toekomst opgeleid.”

 

Vraagstukken
Met dit publiek-private programma wordt het fundament van onze samenleving versterkt en wordt samengewerkt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken die raken aan de ontwikkeling van toekomstige generaties.

Vanaf september start de Herfsteditie van 2022, deze wordt door APG gefaciliteerd.

We hebben goede leiders binnen en buiten het onderwijs nodig om de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd het hoofd te bieden. Het cross-mentoring programma is bedoeld om hieraan bij te dragen. Ben jij of ken jij een leider in het onderwijs of bedrijfsleven die ook samen wil optrekken als cross-mentor? Die openstaat voor wederzijdse coaching, wil sparren over (gedeelde) leiderschapsvraagstukken en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs wil aanpakken? Meld je dan aan!

Volgende publicatie:
Thijs Aaten benoemd tot nieuwe CEO van APG Asset Management Asia

Thijs Aaten benoemd tot nieuwe CEO van APG Asset Management Asia

Gepubliceerd op: 24 augustus 2022

Thijs Aaten wordt per 1 september benoemd tot CEO van APG Asset Management Azië. Hij volgt Wim Hazeleger op, die na tien jaar terugtreedt als CEO Asia Pacific. Hazeleger verlaat APG om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Michael van Ommeren treedt met ingang van 1 september toe tot het leiderschapsteam Asia-Pacific als de nieuwe CFRO. Zowel Thijs als Michael hebben Hong Kong als standplaats, het regionale hoofdkantoor van APG in Asia-Pacific.

 

Thijs Aaten is een senior executive met meer dan 27 jaar ervaring en een brede expertise op het gebied van financiële dienstverlening. Hij trad in 2001 in dienst bij APG en heeft tal van managementfuncties vervuld in Nederland en Hong Kong, meest recentelijk als Chief Finance & Risk Officer (CFRO) van APG Asset Management Azië. In deze rol was Aaten de afgelopen vier jaar verantwoordelijk voor risicomanagement, compliance en financiën. Daarvoor richtte hij het APG Treasury Center op, een beleggingsonderneming die dient als centrale handelsdesk en tegenpartij voor de klanten en fondsen van APG. Aaten is daarnaast bestuurslid van ISDA, de internationale Swaps and Derivates Association.

 

Michael van Ommeren volgt Aaten op als CFRO van APG Asset Management Asia. Zijn vorige positie was die van Chief Operating Officer bij Indosuez Wealth Management, waar hij daarnaast verantwoordelijk was  voor de financiële en treasury-functie. Daarvoor werkte hij onder meer als Chief Operating Officer voor de vestiging Hong Kong van ABN Amro Bank en Standard Chartered Bank in Singapore, waar hij ervaring opdeed in operationeel risicobeheer. Van Ommeren is een doorgewinterd executive met meer dan 20 jaar werkervaring in Azië. Hij is goed op de hoogte van de issues en dossiers binnen de CFRO-column. Ook vertegenwoordigde hij tussen 2016 -2020 op vrijwillige basis de rol van vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Hong Kong.

 

Als CEO van APG Asset Management Asia was Hazeleger verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie van APG Asset Management in Asia-Pacific en de bedrijfsactiviteiten in de kantoren in Hong Kong, Shanghai en Peking. Onder leiding van Hazeleger zijn herstructureringsplannen ontwikkeld en met succes geïmplementeerd, waaronder de optimalisatie van organisatiestructuren, de visie en versterking van het leiderschap.

 

Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management: “We zijn Wim veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij de rol van CEO van APG Asset Management Asia in de afgelopen tien jaar heeft ingevuld. Onder zijn leiding is APG Asset Management Asia in omvang verdrievoudigd tot ongeveer 100 mensen en groeide het beheerd vermogen met 400%+ tot ongeveer US$30 miljard. We hebben zijn toewijding, expertise en vermogen om anderen mee te nemen in transities, enorm gewaardeerd. Namens APG wens ik hem het allerbeste bij de invulling van zijn toekomstige activiteiten.”

 

“We zijn dankbaar dat Thijs de functie van CEO in Asia-Pacific overneemt. Hij is een ervaren financieel expert en APG profiteert al jaren van zijn brede visie en vermogen om kansen te benutten. Zijn ervaring op het vlak van zowel financieel als risicobeheer en zijn vier jaar in Hong Kong zorgen ervoor dat een soepele overgang van het leiderschap en de continuïteit voor onze activiteiten in Asia-Pacific is gewaarborgd.

 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met zowel Thijs als Michael en de succesvolle voortzetting van onze activiteiten in Asia-Pacific.”

Volgende publicatie:
“Ik heb maar één taak: onvoorwaardelijke liefde geven”

“Ik heb maar één taak: onvoorwaardelijke liefde geven”

Gepubliceerd op: 3 augustus 2022

Voor Gijsbert de Lange was de LHBTQIA+ community een ver-van-mijn-bed-show, tot twee van zijn drie kinderen uit de kast kwamen. Inmiddels is hij hun ‘bondgenoot’ en deelt hij zijn verhaal graag met ouders die in eenzelfde situatie belanden. “Het gaat erom dat mijn kinderen gelukkig zijn, niet in welk hokje ik ze kan plaatsen.”

Vorige zomer kwam mijn zoon Emiel (nu 28) uit de kast als biseksueel. Dat was voor mij best een verrassing. Ik had gedacht hij uitsluitend op vrouwen viel. Een paar maanden later vertelde mijn – toen nog – dochter (nu 24) dat ze zich identificeert als non-binair. Die heet nu Parker. Beide kinderen hebben inmiddels hun plekje in de LHBTQIA+ community gevonden, en ik ben ongelooflijk trots op de mooie ontwikkeling die we als gezin hebben doorgemaakt.

Het ontroert me nog steeds als ik erover praat. Dat komt vooral doordat ik zo ongelooflijk trots ben op ons gezin. Trots op het feit dat mijn kinderen de moed vonden om het ons te vertellen en op de manier waarop we daar met z’n allen op hebben gereageerd. Naast mij ook mijn vrouw Mette en mijn tweede zoon Thierry (26). En eigenlijk reageerde de hele familie en alle vrienden er positief op. Dat geeft zo’n heerlijk gevoel, dat kan ik helemaal niet beschrijven.

Verbaasd was ik wel, toen Emiel vertelde dat hij biseksueel is. Het was niet iets waarvan ik het al langer vermoedde. Hij leek me altijd een hetero jongen, af en toe verliefd op meisjes en zij op hem. Naar aanleiding van wat hij erover vertelde ben ik me er meer in gaan verdiepen. En hoewel ik best wist wat biseksueel betekent, realiseer ik me nu steeds meer wat het echt inhoudt. Biseksueel zijn past niet echt in een hokje. Je valt niet 50% op mannen en 50% op vrouwen. Zelfs al zou hij de rest van zijn leven alleen relaties hebben met vrouwen, dan maakt hem dat geen hetero. Ook al heb ik dat in het begin wel eens stiekem gehoopt. Zodat het leven voor hem wat gemakkelijker zou worden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat hij gelukkig is, of dat nou met een man of een vrouw is.

Toen Parker uit de kast kwam als non-binair had dat meer impact. Ik moest afscheid nemen van een dochter van 24. Een dochter die we adopteerden toen ze 2 was, we noemden haar Carmen. We wisten al dat zij lesbisch was, ze had ook al een vriendin gehad. En een typisch meisje met prinsessenjurkjes en make-up was ze nooit. Ravotten in de tuin met haar oudere broers was veel leuker. En ineens namen we afscheid van Carmen en verwelkomden we Parker in ons gezin. Net zo’n prachtig kind als het altijd al was. Alleen geen meisje meer. Parker wil ook aangesproken en bejegend worden als non-binair. Dat laatste is praktisch gezien wel even wennen. Ik heb soms nog de neiging om te spreken over ‘zij’ en ‘haar’. Maar dat past helemaal niet meer. Het is nu ‘die’ en ‘hun’.

In eerste instantie was ik vooral trots op mijn kinderen. Ik vond het geweldig dat ze zo dapper waren geweest om uit de kast te komen. We kregen ook veel complimenten omdat we er zo goed mee om waren gegaan. Natuurlijk was ik ook bezorgd. Ik hoopte dat Emiel en Parker geen vervelende reacties kregen bijvoorbeeld, of zouden worden lastig gevallen op straat. Emiel is een grote, stoere vent, een kickbokser ook, die kan goed voor zichzelf opkomen. Maar Parker is kleiner, kwetsbaarder. Ik realiseerde me ook direct dat het voor mijn kinderen misschien moeilijker wordt om hun weg naar het geluk te vinden. De samenleving is erg ingericht op hetero’s. Maar afgezien van die zorgen had ik de situatie een plekje gegeven en wat mij betreft was alles besproken.

Tot ik me er daarna meer in verdiepte. Door het luisteren van podcasts en series als Heartstopper te kijken realiseerde ik me pas wat een enorme interne worsteling ze hebben gehad. Hoe moeilijk het hele proces was dat ze hebben doorgemaakt om achter hun geaardheid en identiteit te komen. De eenzaamheid en verwarring die ze daarbij moeten hebben gevoeld. Dat raakte me heel erg. Een paar maanden nadat ze uit de kast waren gekomen ben ik daardoor opnieuw met ze in gesprek gegaan. Dat zijn we blijven doen, en ik leer nog elke dag bij.

Wat ik vooral geleerd heb, is dat de romantische voorkeur die je hebt, of je genderidentiteit, heel fluïde kan zijn. Dat is helemaal niet voorgoed in een vakje te stoppen. Het is meer een soort glijdende schaal. Soms voel je je meer man, de andere keer meer vrouw. Of iets daartussenin. Dat kan van dag tot dag veranderen. En de ene keer val je op een vrouw, en de andere keer op een man. Dat besef opende mijn ogen. Want in plaats van die definitie zo helder mogelijk hebben en iemand een label op te plakken, moet je respecteren dat iemand daar voortdurend zijn eigen weg in zoekt. Zo’n label past niet altijd. En het is ook nergens voor nodig.

Iets anders waar ik veel over heb nagedacht, en wat ik ook heb nagevraagd bij mijn kinderen, is mijn eigen gedrag tijdens hun jeugd. Heb ik wel altijd met respect over mensen uit de LHBTQIA+ community gepraat? Welke fouten heb ik allemaal gemaakt waardoor ik het moeilijker voor mijn kinderen heb gemaakt? Ik realiseer me nu dat ik toch een soort druk heb uitgeoefend op mijn kinderen om mij als hetero rolmodel te volgen. Achteraf heb ik signalen genegeerd, waardoor mogelijkheden tot gesprek onbenut bleven. Ik weet ook zeker dat ik ongepaste grapjes heb gemaakt. Ik vond toen dat ik verkeerde grapjes mocht maken omdat ik in mijn hoofd wel de juiste dingen dacht.

Het blijkt achteraf wel mee te vallen. Ik heb niet een enorm hetero-stempel op hun opvoeding gedrukt, zeggen de kinderen. Maar die kwetsende grapjes heb ik wel gemaakt, die kan ik niet meer terugnemen. Nu laat ik ze achterwege. Ik weet nu dat je daarmee mensen onnodig pijn kunt doen. Niet alleen mensen die behoren tot de community. Ook mensen die nog niet uit de kast zijn. Die durven door dat soort ongepaste opmerkingen helemaal niet meer uit te komen voor hun geaardheid.

Als er één plek in de wereld is waar mijn kinderen genomen worden zoals ze zijn, laat dat dan bij hun ouders zijn

Vervelende reacties heb ik nog nooit gehad. Niet op het werk, maar ook niet privé. Al had ik laatst wel een interessant gesprek met een oude vriend die ik na jaren tegenkwam. Hij kende mijn kinderen nog van vroeger en vroeg hoe het met ze was. Ik vertelde hem over de coming out van Emiel en Parker. Hij gaf direct aan dat hij zo moe werd van dat ingewikkelde gedoe. Hij was anti-woke, zo gaf hij aan. Vond het allemaal maar een modegril.
Ik vind dat jammer. Heb hem gevraagd waarom hij, in plaats van de hele politieke discussie over al dan niet woke zijn, niet gewoon naar de mens achter het verhaal kon kijken. Kijken naar wat zo’n kind fijn vindt en waar het gelukkig van wordt. Ik zou tegen mensen zoals hij willen zeggen: open je hart en probeer die empathie en het respect voor anderen te voelen.

 

Mijn rol als bondgenoot, als ally zoals we dat thuis in het Engels noemen, in dat proces is er wat mij betreft maar één: onvoorwaardelijke liefde geven. Waar mijn kinderen ook maar mee komen, ik vind het mijn taak als ouder om een veilige haven in alle chaos van de wereld te vormen. Ik zal mijn kinderen altijd respecteren en nemen zoals ze zijn. Als er dan één plek in de wereld is waar ze genomen worden zoals ze zijn, laat dat dan bij hun ouders zijn.

Op hoofdlijnen is er niet echt iets veranderd in ons gezin. De manier waarop ik mijn kinderen als persoon beleef, waarop ik van ze houd, is niet veranderd. Er is wel een nieuw aspect bijgekomen. We zijn met elkaar door iets moois heen gegaan; de manier waarop we deze ontdekkingsreis met elkaar hebben doorgemaakt. Er is geen wanklank gevallen, geen verkeerd woord geuit.

 

Natuurlijk is het niet alleen maar mooi. Toen Parker vertelde dat die non-binair was, had ik ook wel een soort periode van rouw waar ik doorheen ging. Ik moest afscheid nemen van mijn dochter Carmen en wennen aan de naam Parker. Ik miste Carmen ook wel. Het leek alsof de hele historie die we samen hadden opgebouwd, wegging met het afscheid van die naam. Ik moest mezelf leren om Parker te zeggen, een naam waar ik nog geen gevoel bij had. Maar die net zo goed een plek heeft in mijn hart.

 

Ik vertel dit verhaal omdat ik hoop dat ik misschien iets kan bijdragen voor ouders die een vergelijkbare ontwikkeling doormaken met hun kinderen. Of voor mensen die net uit de kast zijn of aarzelen om daaruit te komen. Misschien draagt mijn verhaal voor hen een steentje bij om zich wat veiliger te doen voelen om hun verhaal naar buiten te brengen. Want ik hoop dat iedereen zich realiseert dat het ongelooflijk spannend kan zijn om het erover te hebben. Als mensen in je omgeving misplaatste opmerkingen maken, kijk dan niet weg, maar spreek ze erop aan. Geef iedereen de ruimte om zijn of haar verhaal te vertellen en oordeel niet zo snel.

Advies voor andere ouders heb ik niet. Dat durf ik niet echt. Wie ben ik om een ander te vertellen wat die moet doen. Dat zou ik aanmatigend vinden. Maar probeer gewoon je hart te openen voor je kinderen. Neem ze zoals ze zijn, ook al heb je er zelf moeite mee of vind je er wat van. Geef liefde en voel empathie op het moment dat ze zich voor je openstellen, dat is het belangrijkste. En later kun je je erin verdiepen. Er is zo veel informatie over te vinden.

 

Volgende publicatie:
“Sindsdien lopen we niet meer hand in hand”

“Sindsdien lopen we niet meer hand in hand”

Gepubliceerd op: 29 juli 2022

APG wil een organisatie zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Altijd, het hele jaar door. Maar bij gelegenheid, zoals Pride Amsterdam, geven we er graag wat extra aandacht aan. Collega Erik neemt ons mee in wat er schuilgaat achter het vrolijke feestgedruis van dit jaarlijkse event.

 

We staan aan de vooravond van Pride Amsterdam. Een periode vol feest, gezelligheid en waarin we vieren hoe ver we gekomen zijn. Een feest waarin we volledig onszelf zijn. Om te laten zien dat het hier mag en kan, en Nederland daarom een geweldig land is om in te wonen. Het land dat als eerste ter wereld het homohuwelijk invoerde. Maar we vieren Pride ook omdat het nodig is. We zijn er namelijk nog niet. Want Pride is meer dan een goed feest. Achter al die vrolijke gezichten zit vaak een verhaal. Pride is óók een protest voor gelijke rechten voor de wereldwijde regenboogcommunity.

 

Dit jaar liep ik mee met Rotterdam Pride. Een groot feest, met veel saamhorigheid. En met allerlei groepen mensen, waarbij de groep LHBTQIA+-vluchtelingen de meeste impact op me had. Hun verhaal over wat er met hen gebeurt in hun thuisland en hoe blij en uitbundig ze hier zichzelf durfden te zijn, was ontroerend. Maar ook hier in Nederland blijkt de sfeer te veranderen. Zo werd pas op het laatste moment de route bekendgemaakt, vanuit veiligheidsoverwegingen. Er gebeurde niks, maar daar schrik je toch van. Dat het geen koek en ei is, ervoeren Feyenoord en zijn LHBTQIA+-supporters ook. Feyenoord hees voor het eerst de regenboogvlag. Een historisch moment. De haat die er online van de eigen achterban ontstond ook richting mensen die het steunden, zoals ik, was ongekend, schokkend en liet zien waarom dit statement nodig is.

 

In de voetbalwereld is sowieso veel homofoob gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de spreekkoren. Vaak hoor je: ‘het is niet tegen de homo’s bedoeld, maar tegen de tegenstander’. Ze lijken niet te snappen wat de impact hiervan is op mensen die het zijn, op acceptatie en op kinderen. Twee jaar geleden nam ik het zoontje van een vriendin en zijn vriendje mee naar FC Utrecht-PSV. Tijdens de wedstrijd komt het spreekkoor waar ik bang voor was. De mannetjes kijken mij verschrikt aan met een gezicht van ‘dit mogen ze toch niet zeggen?, doet dit je geen pijn?’. Ik zeg snel: ‘luister maar niet, het is zo voorbij’. Ik houd van voetbal, maar dit soort dingen trek ik slecht. Woorden doen er toe!

 

Helaas is het ook buiten het voetbal meer zichtbaar. In mijn woonplaats werd ik laatst uit het niets uitgescholden met homofobe uitspraken. En dezelfde week werd er door twee meiden luidruchtig veroordelend over mijn man en mij gesproken, terwijl we gewoon naast elkaar op straat liepen.

 

Maar ook dichterbij, zelfs binnen onze organisatie, zijn er weleens discussies en uitspraken die me raken. Ben ik dan te gevoelig? Moet ik het me niet aantrekken? Misschien, maar als je je onfatsoenlijk gedraagt en mensen veroordeelt op basis van hun identiteit en geaardheid, ben je voor mij af. Hoe de uitspraken ook bedoeld zijn. Hoe uitspraken of gedrag overkomen bij de ander, bepaalt degene die het ervaart, niet degene die het zegt. Er met elkaar over spreken, het goedpraten of dat ik misschien met dergelijke collega’s deel wat het met mij deed, liet mij terugdenken aan nare ervaringen van 8 jaar geleden. De emoties kwamen weer.

 

Toen mijn man en ik elkaar 9 jaar geleden leerden kennen in Valencia, liepen we daar hand in hand, zichtbaar verliefd. We liepen langs stadion Mestalla en duizenden supporters. Ik was alert. Mijn man zei: maak je geen zorgen, dat kan hier. En dat bleek ook, een heerlijk gevoel. In Nederland liepen we later ook af en toe hand in hand. Dat was spannend, maar we deden het gewoon, net als elkaar af en toe een kus geven. Dit was echter snel voorbij.

 

Wat een feestelijk moment had moeten zijn, werd een moment dat ik me nu nog als de dag van gisteren herinner. We zouden die avond uit eten gaan en namen de trein. We waren aan het kletsen en ik gaf mijn man een korte kus. Een jongeman liep op dat moment voorbij en flipte. Hij begon ons uit te schelden, te bespugen en te bedreigen. Het was heel beangstigend. Medepassagiers probeerden te helpen. Aangekomen op het station, ging de dader door het lint, sloeg de gearriveerde politie en ging ervandoor. Geschokt stonden we op het perron, kregen steun en er werd ons geadviseerd aangifte te doen. Mijn man zei geschokt: ik dacht dat Nederland zo tolerant was..

 

Op het politiebureau volgde opnieuw een bizarre situatie. We werden totaal niet serieus genomen. Of we het niet te veel hadden uitgelokt. Dat terwijl we er getuigen waren en meneer zelfs agenten had neergeslagen. Vervolgens zei de agent, toen mijn partner geen ID-bewijs bij zich had, dat hij daarvoor een boete kon krijgen. Terwijl we net bedreigd waren. Toen ik vroeg om een agent van de roze-in-blauw-politie (hiervan hing een poster in de hal), zei hij dat hij daar nooit van gehoord had.

 

Maanden later werd er contact met ons opgenomen voor mediation. Niet voor ons, maar voor de dader. Want hij had het niet zo bedoeld, had een vervelende situatie thuis gehad en omdat we beiden Feyenoordfan waren. Geen enkele empathie en interesse in ons. Wij moesten het gesprek aangaan met iemand waarvan we nog dagelijks bang waren. Uiteindelijk werd de dader opgesloten, omdat hij al eerder iets gedaan had.

 

Sinds dat moment, 8 jaar geleden, lopen mijn man en ik niet meer hand in hand. We tonen amper nog affectie naar elkaar in het openbaar. Door de angst, doordat je geen zin hebt continu te moeten nadenken wat je doet en dat mensen op een of andere manier iets doen wat je kan raken.

 

Ik merk dat dat heel veel mensen geen idee hebben wat LHBTQIA+’ers meemaken en accepteren wat niet oké is. De laatste tijd besef ik dan ook steeds meer hoe ik me anders gedraag, alleen omdat ik getrouwd ben met een man. In het dagelijks leven, zoals welke serie ik kijk in de trein en wie er dan naast me zit. 1,5 jaar geleden kochten we een nieuwe huis. Bij de zoektocht hielden we sterk rekening in welke stad en wijk. Voelden we ons er veilig? En niet op de begane grond! Want als ik thuis ben, wil ik volledig mezelf kunnen zijn en niet bang moeten zijn dat iemand me ziet en veroordeelt. En wanneer we op vakantie gaan, gaan we alleen naar landen die mijn liefde voor mijn partner niet als zondig of crimineel ervaren.

 

Overal in de wereld staan mensenrechten onder druk en neemt de agressie en onbegrip tegen de queer-community toe. Dit wordt bevestigd door de dodelijke aanslag in juni in een LHBTQIA+-bar in Oslo, de transrechtendiscussie in het VK en de abortusuitspraak in de VS, waar al wordt gezegd dat de rechten van LHBTQIA+’ers het volgende onderwerp van het Supreme Court wordt. Maar zie ook al de ‘don’t say gay’-wetgeving in Florida’*. En dat in de VS, waar de Pride is ontstaan. Ruim 50 jaar geleden werd in New York de homobar Stonewall Inn ontruimt. De LHBTQIA+-community vocht terug toen de politie voor de zoveelste keer gewelddadig optrad. Dit was de start van de Pride. Een protestmars, voor gelijke rechten, gelijke behandeling en dat het geweld moest stoppen.

 

Een Pride is er om te laten zien dat het nodig is en mensenrechten niet een gegeven zijn. In veel landen is er geen Pride, omdat het verboden is. In veel landen gaan LHBTQIA+’ers met gevaar voor eigen leven de straat op om te vechten voor hun rechten. In Amsterdam vieren we komende 1,5 week de Pride voor hen, en voor onszelf.

 

Ik loop over het hartverwarmende regenboogpad bij Amsterdam Sloterdijk, en denk aan de jongere generatie voor wie genderidentiteit en romantische voorkeur amper een issue is. Het laat me dromen over een tijd dat we de Pride niet meer nodig hebben. Een tijd dat ik op straat hand in hand kan lopen met mijn man zonder bang te zijn, bekeken of uitgescholden te worden. Dat ik zonder gedoe kan genieten van een voetbalwedstrijd in het stadion. Een tijd dat LGBTQIA+ zijn genormaliseerd is en iedereen het leven leeft zoals zij dat zelf willen, waar ook ter wereld. Een tijd dat Pride geen protest meer is. Een tijd dat liefde overwint.

Vier met ons mee, waar je ook bent! Want Pride is niet alleen nodig, maar vooral ook erg leuk.

Happy Pride!

 

*Wetgeving die scholen verbiedt met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten.

 

#filmtip: film Pride (2014) o.a. KPN, apple

Volgende publicatie:
Een jaar van intensief engagement, belangrijke voortgang en uitdagingen

Een jaar van intensief engagement, belangrijke voortgang en uitdagingen

Gepubliceerd op: 22 juli 2022

APG kijkt bij beleggingen niet alleen naar verwacht rendement, risico en kosten, maar ook hoe duurzaam en verantwoord de belegging is. Dat doen we namens onze pensioenfondsklanten. Want wat heb je straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden, of als je geen deel kunt uitmaken van de samenleving? Die vraag, uit ons Verslag Verantwoord Beleggen 2021, geeft weer waar het bij dit thema om gaat. De belangrijkste punten uit het verslag op een rij.

 

Engagement met bedrijven die op ESG-gebied nog stappen moeten zetten, is een onmisbaar onderdeel van onze aanpak voor verantwoord beleggen. Vorig jaar gingen we namens onze pensioenfondsklanten met in totaal 498 bedrijven in gesprek over hun voortgang op diverse ESG-thema’s. Zo spraken we in 2021 met 66 bedrijven over mensenrechten. Ook gingen we met 70 bedrijven, waaronder Amazon, in dialoog over onder meer veiligheid op het werk en het recht van werknemers zich te verenigen. Op verzoek van bpfBOUW trad APG vorig jaar toe tot het Platform Living Wage Financials (PLWF). Doel hiervan is bedrijven aan te moedigen werknemers een leefbaar loon te betalen. Wij richten ons vooral op voedselproducenten, waaronder Coca-Cola en Mondelēz.

 

SDI Asset Owner Platform
Een ander punt waarop vooruitgang is geboekt, is het verder ontwikkelen van het SDI Asset Owner Platform. Dit in 2020 mede door APG opgerichte platform, stelt met gebruik van kunstmatige intelligentie vast of en hoeveel bedrijven met hun producten en diensten bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Vorig jaar besloot BlackRock – ’s werelds grootste vermogensbeheerder – de data van het platform te gebruiken. Daarmee zijn we weer een stap dichterbij ons doel om het platform tot een standaard voor beleggingen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te maken.

 

CO2-voetafdruk
Ook maakt APG voortgang met het verminderen van de CO2-voetafdruk van de aandelenbeleggingen die we voor onze pensioenfondsklanten beheren. De voetafdruk is met 48 procent gedaald ten opzichte van het peiljaar 2015. In lijn met het beleid van ABP verkocht APG in 2021 de beleggingen in bedrijven die meer dan 30 procent van hun omzet uit kolenmijnen of meer dan 20 procent uit teerzand halen. Daarentegen belegde APG eind vorig jaar namens onze pensioenfondsklanten 20,8 miljard euro in het Duurzame Ontwikkelingsdoel ‘Betaalbare en Duurzame Energie’. Door hierin te beleggen, worden klimaatrisico’s in onze portefeuille verminderd en leveren we -namens onze pensioenfondsklanten- een bijdrage aan de energietransitie. Specifiek voor ABP investeert APG via het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET) in innovatieve oplossingen voor de Nederlandse energietransitie.

 

Uitdagingen
We zien ook nog uitdagingen. Zo willen onze pensioenfondsklanten graag vaart maken met hun duurzaamheidsambities. Ook komt er nieuwe wet- en regelgeving op ons af en hebben we te maken met de toenemende urgentie van klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Om deze uitdagingen succesvol het hoofd te bieden werkt APG waar nodig samen met gelijkgestemde beleggers en andere stakeholders.

Dit jaar scherpen onze pensioenfondsklanten hun duurzame ambities verder aan. Namens de fondsen besteden we in 2022 extra aandacht aan onder meer klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. Op aandeelhoudersvergaderingen wordt een strenger stembeleid toegepast, met speciale aandacht voor het klimaat. Bij bedrijven waarin wordt belegd, wordt kritischer gekeken naar de beloning voor bestuurders en de voortgang op diversiteit.

 

Benieuwd naar het hele Verslag Verantwoord Beleggen? Lees het hier.

Volgende publicatie:
Annette Mosman finaliste Topvrouw van het Jaar 2022

Annette Mosman finaliste Topvrouw van het Jaar 2022

Gepubliceerd op: 21 juli 2022

Annette Mosman is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing voor Topvrouw van het Jaar 2022. De bestuursvoorzitter van APG is een van de drie finalisten, die werden gekozen uit tien genomineerde topvrouwen.

 

Doel van de verkiezing is om aandacht te vestigen op vrouwelijke directieleden van Nederlandse organisaties, zodat zij een rolmodelfunctie kunnen vervullen. “Ik zou het mooi vinden om te kunnen inspireren door invulling te geven aan duurzaam, waardegedreven en inclusief leiderschap,” zegt Annette Mosman in de video waarin ze zich presenteert aan de jury. “Als ik topvrouw van het jaar zou worden, geeft me dat een verantwoordelijkheid en ook de mogelijkheid dat ik meer podia heb om mijn boodschap uit te dragen.”

 

De andere twee finalistes zijn Carina Hilders (Managing Director van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft) en Nadine Klokke (CEO van de online bank Knab). De drie finalistes werden gekozen door een vijfkoppige jury onder leiding van Tweede Kamerlid Khadija Arib.

 

Half september presenteren de finalistes zich persoonlijk voor de jury. Bij de verkiezing wordt vooral gekeken naar de mate van durf, ambitie en leiderschapsstijl van de topvrouwen. Op 29 september maakt de jury de winnares bekend. Dit zal gebeuren tijdens een diner in Theater Amsterdam. Minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip treedt die avond op als keynote speaker.

 

Dit jaar is het de achttiende keer dat de verkiezing wordt gehouden. Eerdere winnaars waren onder meer Mariëlle Bartholomeus (Lid Raad van Bestuur RIVAS Zorggroep en Topvrouw van het Jaar 2020) en Janine Vos (Member Managing board en CHRO Rabobank en Topvrouw van het jaar 2021). Zij vormen dit jaar ook onderdeel van de jury.

 

 

 

Volgende publicatie:
“Ons leven is sindsdien radicaal veranderd”

“Ons leven is sindsdien radicaal veranderd”

Gepubliceerd op: 5 juli 2022

Het aantal mantelzorgers neemt toe - 5 miljoen Nederlanders, 1 op de 6 APG'ers - en door de druk op mantelzorgers is er meer verzuim op de werkvloer. Bij APG kunnen collega's aan elkaar mantelzorguren doneren, die APG nog eens verdubbelt. Om zo de last te verlichten. René Kooij – Van Bugnum maakt hier gebruik van. Naast zijn werk als allround medewerker voor Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, staat hij al vier jaar als mantelzorger klaar voor zijn man Peter. Hij deelt zijn verhaal: “Hij zit gevangen in zijn eigen wereld.”

“Vier jaar geleden waren we in ons vakantiehuis in Spanje toen Peter een herseninfarct kreeg. Twee jaar later, weer in Spanje, werd hij door een tweede infarct getroffen. Ons leven is sindsdien radicaal veranderd.

Na het eerste infarct wisten we nog niet echt wat Peter mankeerde. Hij bleef thuis als ik ging werken en wanneer ik terugkwam trof ik hem daar op de bank waar ik hem in de ochtend had achtergelaten. We gingen het normaal vinden, maar dat was het natuurlijk niet. Ik verzorgde hem, regelde alles. Die twee jaar waren heel zwaar. Na het tweede infarct is Peter eerst naar een verpleeghuis gegaan om te revalideren. Er moest iets gebeuren, want zo ging het niet meer. Helaas woont hij daar nu permanent op een afdeling voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wat het voor mij als partner en mantelzorger niet minder zwaar maakt. 

 

Leuk leven
Ik help Peter bij alles. De afspraken met de artsen, de bezoeken aan het ziekenhuis. Ik moet overal mee naartoe. We doen ook leuke dingen samen, zoals laatst toen we een weekendje in Limburg waren. Ik probeer Peter toch ook een leuk leven te geven. Maar ik durf niet meer samen met hem naar ons huis in Spanje te gaan, te bang dat Peter daar voor de derde keer iets overkomt. Die twee infarcten, de stress eromheen en het ziekenhuisverblijf van een maand, hebben er echt ingehakt bij mij. Wat als hij daar weer in het ziekenhuis terechtkomt, en ik weer lange tijd daar vastzit met hem?
​​​​​​​
Gevangen 
Peter was een extraverte man. Een zanger die iedereen entertainde en alles voor iedereen regelde. Nu is hij het tegenovergestelde, toont geen enkel initiatief. Ik sta in de ochtend op, ik was me, kleed me aan, maak ontbijt, pak de krant, ga naar de winkel. Dat kan hij niet. Peter zit op de bank, in zijn eigen wereld. Hij kan heel de dag naar het scherm van zijn iPad turen. Hij communiceert ook niet uit zichzelf, start geen gesprek. Dat komt ook door de afasie die hij aan de infarcten heeft overgehouden.

Peter is nu 58 jaar, maar in zijn doen en laten is ‘ie een ouwe man. Zijn levenslust is helemaal weg en dat vind ik heel moeilijk om te zien. Hij zit gewoon gevangen in zijn eigen lichaam. Zelf ervaart Peter dat overigens niet zo. Hij vindt dat hij gewoon ‘wat rustiger’ is. Ik kan niet zeggen of dit hem zelf geen verdriet doet. Soms lijkt hij in gedachten verzonken en als ik dan vraag waar hij aan denkt, zegt hij ‘niks’. Alsof hij het niet wil, of niet kan zeggen. En op andere, sporadische momenten denk ik heel even ‘oh daar is mijn Peter weer’. Wat hij wel nog kan is zingen. Soms treedt hij, op zijn manier, op voor bekenden. Dan zie je weer heel even die levenslust in zijn ogen. Tot hij moe wordt en de woorden vergeet. Dan stopt hij met zingen en zit ‘ie ook gelijk weer in zijn eigen wereld. Dat is zo vreemd.

 

Total loss
Peter komt om het weekend thuis en op de maandag erna ben ik vrij. Dat kan niet anders, want na zo’n weekend ben ik total loss. En daar komen de mantelzorguren die collega’s doneren enorm goed van pas. 
Door die extra vrije tijd kan ik dit volhouden​​​​​​​. Ik krijg er elk jaar best wat, hoewel ik wel merk dat het aantal donaties wat afneemt. Dat snap ik ook wel, collega’s hebben de uren zelf nodig. Het ontroert me hoe graag collega’s een ander willen helpen. Ik heb van een collega die ik persoonlijk niet kende, en die uit dienst ging, 32 uur gekregen. Dat schiet natuurlijk wel op, zeker als je bedenkt dat APG dat aantal nog eens verdubbelt. En die collega had het jaar daarvoor ook al spontaan uren gedoneerd. Mensen geven verder wat ze kwijt kunnen, de ene keer vier uur, dan eens acht. Dit is een heel fijne regeling. Mede daardoor heb ik me vorig jaar staande kunnen houden.

Schuldgevoel
Plannen voor later zijn allemaal weg. We zouden na ons pensioen deels in Spanje gaan wonen, maar dat gebeurt niet meer. Om zelf toch ook een beetje te ontspannen, ga ik nu soms in mijn eentje iets leuks doen. Wandelen met een vriendin, een etentje met vrienden, een weekje naar Spanje. Langer niet, dat voelt niet goed. Ik heb dat wel moeten leren, iets voor mezelf te doen. Dat was niet zo makkelijk. Zodra ik iets leuks ging doen, kreeg ik een enorm schuldgevoel. Maar dat gevoel slijt, ik doe mijn ding nu wel. 
​​​​​​​

Ik heb wel nog steeds het gevoel dat ik deze situatie moet verantwoorden, dat ik me moet bewijzen. Want er zijn altijd wel mensen die zeggen dat het allemaal wel meevalt, die Peter alleen op de betere momenten zien. Gelukkig krijg ik daarin ook ondersteuning, van een maatschappelijk werker en goede vrienden. En ook in mijn werk, het contact met mensen en de afwisseling, vind ik afleiding.”

1 op de 6 medewerkers binnen APG is mantelzorger. Zij zorgen minimaal vier uur per week en/of gedurende drie maanden of langer voor een zieke, invalide of gehandicapte naaste: partner, kind, (schoon)ouder, overige familieleden, vriend(en) of buren. Hulp aan mensen zonder een gezondheidsbeperking valt buiten de definitie. APG doneert als werkgever voor elk uur dat jij doneert, één extra uur aan de specifieke mantelzorgcollega. Het maximum dat APG Groep doneert is 1000 uur op jaarbasis voor alle mantelzorgcollega’s.

Volgende publicatie:
APG ontvangt keurmerk socialer ondernemen

“Laat mensen het werk doen dat ze het beste kunnen”

Gepubliceerd op: 30 juni 2022

Directeur Shared IT Services Eric Helsloot ziet gebruikmaken van talenten als kracht voor de organisatie


APG heeft de ambitie om door te groeien naar een nog duurzamere inclusieve organisatie. Het behalen van de Aspirantstatus op de Prestatieladder Socialer Ondernemen draagt hieraan bij. Dit landelijke TNO-keurmerk voor sociaal ondernemen laat zien dat APG een meer dan gemiddelde bijdrage levert aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Eric Helsloot, directeur Shared IT Services, ziet dit als een mooie kans om nog meer talent een plek te bieden: ”In mijn eigen team is altijd ruimte voor unieke individuen.”

 

Het verkrijgen van de Aspirantstatus op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (zie kader) is ‘mooi en staat leuk’ op de website van APG. Maar de volgende, belangrijke stap is de inhoud erachter waarmaken, zegt Eric Helsloot. “Inclusiviteit is zeer waardevol voor een organisatie. Het is nu aan ons om die veilige en uitdagende werkomgeving te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft.”

 

Kleurenpallet
Woorden die Helsloot in de praktijk omzet naar daden. Want om van zijn afdeling Shared IT Services het beste IT-team maken, kon de directeur eigenlijk maar één manier bedenken: zoveel mogelijk gebruikmaken van inzichten en ervaringen van unieke individuen. “Ik ben groot aanhanger van diversiteit en inclusie en dat probeer ik bij SIS tot uitdrukking te brengen.”


En dat is in de ingewikkelde wereld die de IT is, geen voor de hand liggende gedachte, legt Helsloot uit. “Die bestaat immers vooral uit mannen en bij ons toch vaak van wat hogere leeftijd.” En toch heeft de directeur sinds een aantal jaar een managementteam dat voor de helft uit vrouwen bestaat. En van alle leidinggevenden is zelfs meer dan de helft vrouw. “Maar we kijken niet alleen naar gender, we kijken ook naar de teamsamenstelling op basis van karakter en werkhouding, bijvoorbeeld aan de hand van managementdriveprofielen. Met als resultaat dat we in het managementteam van SIS nu een mooi samengesteld kleurenpallet hebben waarbij collega’s complementair zijn aan elkaar, elkaar scherp houden en versterken.” En daar stopt het niet bij. Bij SIS werkt ook een aantal collega’s met een migratieachtergrond. “Door andere culturen in de organisatie te brengen, verrijken we onszelf weer.”

De werkzaamheden bij Shared IT Services zijn heel divers en worden uitgevoerd door in totaal 300 medewerkers. Met uiteenlopend opleidingsniveau en van echte uitvoerders tot heel analytisch ingestelde medewerkers. Volgens Helsloot is het dan ook een afdeling die bij uitstek geschikt is om inclusie op te pakken. “Als je ergens passende werkplekken kunt creëren, dan is dat hier wel. Dus ik doe graag mee aan het invullen van de participatie-ambities die bij de zojuist verkregen Aspirantstatus horen.”

Eric Helsoot
Grote foto: D&I-ambassadeurs Nike Darley en Sterre Ooms met het verkregen certificaat. 

Kernkwaliteiten
Om te illustreren op welke manier je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek kunt bieden, wijst Helsloot naar IT security, een bedrijfsonderdeel waar analyse centraal staat: veel naar data kijken, heel gestructureerd te werk gaan, dingen uitsluiten op basis van reductie. Werkzaamheden waarbij een hoge concentratie bijvoorbeeld een pre is. En dat kan bij mensen met een autismespectrumstoornis juist een van de kernkwaliteiten zijn, weet Helsloot. “Vroeger zou je er misschien niet aan denken om iemand uit die doelgroep aan te nemen. Want ‘dat is iemand met een rugzak’ en zo iemand in je team halen ‘wordt alleen maar lastig’. Maar ik zeg: kom maar door. Ik zet mensen in op hun kwaliteiten en laat ze het werk doen dat ze het beste kunnen.”

Onbekende

Zijn aanpak werpt vruchten af, vertelt de directeur van SIS. “Zo’n training bijvoorbeeld opent de ogen van mensen en zij gaan ook echt aan de slag met die inzichten.” Maar er is ook weerstand geeft hij toe. “Anderen zeggen in alle eerlijkheid ‘wanneer stoppen we met die flauwekul, laten we weer aan het werk gaan’. Ook dat is een afspiegeling van de maatschappij. Aan ons dan de taak om de dialoog aan te gaan zodat we elkaars perspectieven begrijpen. En waar mogelijk de angst voor het onbekende wegnemen.”

 

Bij Helsloot zit de motivatie om op deze manier een maatschappelijke bijdrage te leveren in elk geval diepgeworteld. “Ik ben ook betrokken bij de Buitenboordmotor van APG. Daarin begeleiden we medewerkers naar ander werk. Niet omdat we van ze af willen, maar omdat collega’s misschien in een sector als de zorg, het onderwijs of de installatiebranche wel hun passie vinden. Dat is ook een manier om de juiste mensen met de juiste skills en ervaring op de juiste plek te krijgen. Daar word je als bedrijf beter en als mens gelukkiger van.”

2 vragen over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Wat is het keurmerk PSO?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd  kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau in kaart hoe het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zich verhoudt tot het totaal aantal werkzame medewerkers gedurende een peiljaar. Dit wordt de 'directe sociale bijdrage' genoemd. De indirecte sociale bijdrage is gericht op inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-certificaat.
Naast de totale sociale bijdrage moet een organisatie ook voldoen aan de kwalitatieve eisen. Denk hierbij aan het aanbieden van passend werk aan een medewerker uit deze doelgroep en zorgen voor een goede begeleiding. De PSO is ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: de Aspirantstatus en trede 1, 2 en 3. Het is de ambitie van APG om in 2024 trede 1 te behalen.

 

Waarom zet APG in op het keurmerk PSO en participatiebanen?
APG wil bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Met het creëren en invullen van 10 arbeidsplekken voor collega’s is daar al een eerste invulling aan gegeven. Vanuit de D&I Board heeft voorzitter en rvb-lid Ronald Wuijster het initiatief opgepakt om ook mensen van buiten de organisatie naar passend werk te begeleiden. Mede geïnspireerd door onze klant PWRI, het fonds voor werknemers en gepensioneerden van de sociale werkvoorziening en passend bij de maatschappelijke rol die APG inneemt. De begeleiding gebeurt door het creëren en invullen van minimaal 4 arbeidsplekken in samenwerking met organisaties die ervaring hebben in het bemiddelen en coachen van deze talenten. 

Volgende publicatie:
“Er komt toch wel veel kijken bij het werken in zo’n groot bedrijf”

“Er komt toch wel veel kijken bij het werken in zo’n groot bedrijf”

Gepubliceerd op: 2 juni 2022

Scholier Danique (15) is één dag Baas van Morgen bij APG

 

Eén dag de baas zijn bij een groot bedrijf, hoe cool is dát? Niet naar school maar zelf de touwtjes in handen hebben. Danique Prick nam op 1 juni plaats op de stoel van Jan Nijland, Directeur Risk & Compliance bij APG. Omdat Danique geïnteresseerd is in architectuur haakte ze ook aan bij het team van binnenhuisarchitecten die enkele etages van het APG gebouw in Heerlen renoveren. Ze dacht mee over een prettige inrichting, waarbij zo veel mogelijk wensen van de medewerkers worden meegenomen.

 

“Oei, wat is dit moeilijk,” zucht Danique. “Als binnenhuisarchitect maak je keuzes voor de mensen die hier werken. Als die niet tevreden zijn, maak je hun werk alleen maar moeilijker.” Op een plattegrond tekent ze alle elementen voor een goede werkvloer in. Niet alleen plekken waar je geconcentreerd kunt werken. Mensen moeten ook bij elkaar komen om te overleggen of een kop koffie te drinken. Ze moet rekening houden met veel dingen: de lichtinval bijvoorbeeld of het soort werkzaamheden van de afdeling. En dan moet het er natuurlijk ook zo mooi mogelijk uitzien. “Jullie mogen best een beetje helpen hoor,” spoort ze APG’s facilitair specialisten Manon van den Boorn en Joyce Dekkers aan. De dames snappen wel dat Danique overweldigd is. “Wij hebben al jarenlang ervaring en kennen het gebouw en de medewerkers heel goed. En zelfs dan is het inrichten van een afdeling nog lastig.”

Spannend
Danique is een beetje stil van haar dag als baas van APG. “Er komt echt veel bij kijken als je het goed wilt doen voor iedereen. Het bedrijf is zo groot, en iedereen weet al zo veel. Heel spannend om dan je mening te geven.” Jan Nijland weet zeker dat ze er wel komt. “Danique is nieuwsgierig en weet precies wat ze wel en niet wil. Geen binnenhuisarchitectuur maar gebouwen ontwerpen. Wat mij betreft blijft ze die droom najagen. Goed haar best doen op school en uitdagingen zoals de Baas van Morgen niet uit de weg gaan. Ook al was dat voor haar best spannend.”

 

Ondertussen reikt Danique nog een prijs uit aan een collega die zich inzet voor duurzaamheid binnen APG. Tja, ook dat hoort bij het werk van een directeur.

JINC
De Baas van Morgen is een project van JINC, waarin scholieren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand een steuntje in de rug krijgen voor een eerlijke(re) kans op de arbeidsmarkt. Wat Jan betreft een heel goed initiatief, waar hij graag aan meewerkt. “Als een van de grootste werkgevers in de regio voelen we ons maatschappelijk betrokken bij de ontwikkeling van Heerlen en haar inwoners. Onderwijs en ontwikkeling van leerlingen staat aan de basis daarvan. Dat is ongelooflijk belangrijk.”

Volgende publicatie:
“Die collegialiteit is nog belangrijker dan alle financiële regelingen”

“Die collegialiteit is nog belangrijker dan alle financiële regelingen”

Gepubliceerd op: 1 juni 2022

Ooit was 1 juni niet de Dag van de Ouders, maar de Dag van het Kind. In een aantal landen, zoals Polen, Roemenië, Rusland, Hongarije, Tsjechië, Portugal, China, de VS en Duitsland, wordt Kinderdag nog steeds feestelijk gevierd. Ouders nemen hun kroost dan mee voor een uitje en geven ze cadeaus. In 2012 riepen de Verenigde Naties 1 juni uit tot de Dag van de Ouders. Sindsdien verschoof Kinderdag op de Nederlandse kalender naar 25 juni. Maar vermoedelijk zijn maar weinig ouders hier met deze feestdagen bekend.

Mike Jongerius (38), sinds een half jaar werkzaam bij het HR-team Data & Analytics, had er in elk geval nog nooit van gehoord. Terwijl hij het ouderschap inmiddels toch aardig onder de knie heeft: zijn vrouw en hij hebben twee zoontjes en een dochtertje. Hun oudste kind is 4, de jongste bijna 2 maanden.

 

Volledig doorbetaald

Mike is een betrokken vader. Voor hem is het vanzelfsprekend om nauw bij de zorg voor zijn kinderen betrokken te zijn. Een aantal officiële regelingen helpen daarbij. Zo kreeg hij in april, na de geboorte van Elias, vijf dagen volledig doorbetaald geboorteverlof. Daarnaast is het sinds juli 2020 mogelijk om in het eerste half jaar vijf extra weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Via de Wet arbeid en zorg (WAZO) wordt dan 70 procent van het loon doorbetaald. APG vult deze uitkering echter aan tot 100 procent van het salaris. “Die vijf weken neem ik allemaal op,” vertelt Mike. Het is een populaire regeling: in 2021 maakten 81 verse ouders bij APG hier gebruik van.

 

Onbetaald verlof

En hoe heeft hij het verder geregeld? “Mijn vrouw heeft nu nog kraamverlof, maar gaat straks weer aan de slag. Ik ben op vrijdag bij de kinderen, zij op woensdag. Verder gaan ze twee dagen naar de opvang, en één dag per week zijn opa en oma er. Zonder opa’s en oma’s ben je nergens, hoor.”

Mike en zijn vrouw hebben allebei een contract voor 36 uur. Om op vrijdag voor zijn kinderen te kunnen zorgen, neemt Mike vier uur per week ouderschapsverlof op. Onbetaald. Al verandert dat per 2 augustus. Medewerkers krijgen vanaf die datum de eerste 9 weken ouderschapsverlof betaald. Het UWV keert dan 70 procent van het dagloon van de medewerker uit. Máár: dat percentage is gebonden aan het maximum dagloon dat het UWV heeft vastgesteld. In de praktijk kan dat dus lager uitvallen dan 70 procent van je werkelijke salaris. Een andere voorwaarde is dat die eerste 9 weken ouderschapsverlof in het geboortejaar van het kind moeten worden opgenomen. De overige 17 weken (in totaal heb je recht op 26 weken) kun je tot acht jaar na de geboorte aanvragen – en zijn onbetaald.

Maar die mooie perspectieven lonken pas over een paar maanden. Voorlopig komt het erop aan dat werkgevers zelf een aantrekkelijke werkomgeving voor hun medewerkers realiseren. En daarover is Mike zeer te spreken bij APG.

Flexibel werken

“Dat je flexibel kunt werken, is iets dat je als ouder heel erg helpt. Als het nodig is kan ik thuis wat later starten of pas na de spits naar kantoor vertrekken, als de kinderen naar school zijn of naar de opvang. Die flexibiliteit – en een leidinggevende die meedenkt – is nog belangrijker dan alle financiële regelingen. Met je werk, een baby en twee jonge kinderen is het gewoon best een druk leven. Soms ben je daardoor wat minder scherp. Dan is het fijn als een collega bereid is iets meer te doen op een moment dat het bij mij thuis even niet loopt. Ik kan tot op zekere hoogte zelf mijn werkuren bepalen. Dat je dat binnen je team kunt regelen, dat die onderlinge collegialiteit er is, is heel waardevol om alles voor elkaar te krijgen. Zo wordt de combinatie zorg en werk hanteerbaar als jonge ouder.”

 

Extra kinderopvangbijdrage

Als zijn vrouw weer aan het werk gaat, zal ook Elias, net als zijn zusje, twee dagen per week naar de kinderopvang gaan. Z’n oudste broertje zit na schooltijd op de BSO. Een fikse kostenpost voor ouders – alle kinderopvangtoeslagen ten spijt. Die toeslag wordt door de overheid en de werkgever samen gefinancierd. Hoeveel je maandelijks ontvangt, hangt af van de hoogte van het inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang – waarvoor ook nog eens een maximum uurtarief geldt. Met drie kinderen kan dat aardig in de papieren lopen. “Volgens mij zijn we nu al zelf, voor twee kinderen, rond de 700 euro per maand aan kinderopvang kwijt,” schat Mike. “Het is in elk geval onze grootste kostenpost.”

APG komt daarin tegemoet met een extra kinderopvangbijdrage van 300 euro netto per jaar. Natuurlijk, op het totale bedrag is dat een druppel op de gloeiende plaat. “Maar andere werkgevers doen dat niet,” zegt Mike. “Dus het is wel heel fijn.” Die mening deelde hij met 471 andere werknemers van APG die in 2021 hier aanspraak op maakten.

 

Hogere bijdrage voor werkende ouders
Er glooit wel licht aan de horizon. Het kabinet-Rutte IV wil de vergoeding van de kinderopvang voor werkende ouders in de komende jaren namelijk verhogen tot 95 procent. Dit staat in het coalitieakkoord van het kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Het duurt wel nog even voordat dat voor elkaar is, dus eerst maar eens de Dag van de Ouder vieren. En daarna wellicht de Dag van het Kind, met festiviteiten en cadeautjes? Dat laatste betwijfelt Mike. “Voorlopig houd ik het bij Sinterklaas.”

 

Volgende publicatie:
Hoogste duurzaamheidscore voor Edge West

Hoogste duurzaamheidscore voor Edge West

Gepubliceerd op: 25 mei 2022

Edge West, het Amsterdamse kantoor van APG, krijgt binnenkort de hoogste duurzaamheidscertificering ‘outstanding’ van BREEAM. Het kantoor in Heerlen doet het eveneens goed met ‘very good’. Marga Petridean (Portfoliomanager FS Huisvesting) en Camiel Klein Tuente (Manager FS Support) over het belang hiervan.

Vastgoed is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de totale CO2-uitstoot en 40 procent van het energieverbruik. Er moet dus heel wat gebeuren om dit in lijn te brengen met de doelstellingen van Parijs. Daar houdt APG rekening mee bij investeringen maar ook bij onze eigen huisvesting. Zo streven we voor onze eigen kantoren in Nederland en daarbuiten naar een duurzaamheidscertificaat, waarbij BREEAM de voorkeur heeft. Edge West krijgt binnenkort de hoogste duurzaamheidscertificering ‘outstanding’ van BREEAM. Het kantoor in Heerlen doet het eveneens goed met ‘very good’.

 

BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. Het is een wereldwijd erkend keurmerk en meetinstrument om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen en hét keurmerk waar APG naar kijkt als het investeert in vastgoed. “Dat Edge West als renovatiepand ‘outstanding’ [buitengewoon, red.] heeft behaald is toch wel een uniek staaltje werk”, zegt Petridean. “In Edge West wordt geen gas gebruikt en het casco is energiepositief. Dat betekent dat het gebouw meer energie opwekt dan gebruikt. Dat is mede te danken aan 6.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak en de aanwezig warmte-koude-opslag. De hoge ambities qua duurzaamheid en welzijn van Edge West passen mooi bij die van APG, en waren dan ook een belangrijke reden voor Edge West als kantoor te kiezen.”

 

Verduurzamen
Vorig jaar kreeg het kantoor in Heerlen het certificaat ‘very good’. De komende jaren wil APG met een plan van aanpak zorgen dat het pand eind 2024 nog een niveau hoger scoort, namelijk  ‘excellent’. “Het kantoor in Amsterdam heeft op het gebied van duurzaamheid en welzijn al de hoogst mogelijke beoordelingen behaald en is een van de duurzaamste gebouwen van Nederland”, zegt Klein Tuente. “Het kantoor in Heerlen wordt niet volledig gerenoveerd, zoals Edge West. Als je een pand niet tot op het beton stript en de gevel volledig isoleert, is het niet realistisch de hoogste certificering te halen. Het niveau ‘excellent’ is daarom onze ambitie voor Heerlen. Een voorbeeld van een maatregel die tot dat niveau moet leiden is het aanbrengen van LED-verlichting op de nieuwe Workspace-vloeren. Daarnaast kijken we onder andere naar manieren voor verwarming en koeling waarmee we ‘van het gas af’ kunnen, en andere lokale initiatieven van energieopwekking. Verder onderzoeken we hoe we de biodiversiteit rond of op ons gebouw kunnen vergroten. Voor nu zijn we overigens tevreden met ‘very good’. Dat is al een niveau hoger dan we hadden verwacht.”

Het voldoet aan onze wens van ‘practice what you preach’

Werknemer
Wat merkt een werknemer er eigenlijk van dat het kantoor een hoge BREEAM-beoordeling heeft? “Het is sowieso een comfortabel kantoor”, aldus Petridean. “Zo is de verlichting beïnvloedbaar en is er veel groen aanwezig. Ook nemen de trappen een prominente plaats in, om zo beweging te stimuleren. En dat je op de tv-schermen informatie vindt over wanneer de eerstvolgende trein vertrekt, is ook een BREEAM-criterium, want dat stimuleert het ov-gebruik. Verder is het voor de beoordeling belangrijk dat de waterconsumptie in de gaten wordt gehouden.” Klein Tuente: “Je staat er misschien niet bij stil maar zowel in Heerlen als in Amsterdam zijn de kranen sensor-gestuurd of is een tijdklok aanwezig, zodat de kranen maar een bepaalde hoeveelheid water laten stromen. Dat geldt ook voor de toiletten en douchekoppen.”

 

De aan Edge West en Heerlen toebedeelde BREEAM-certificaten passen bij het streven van APG om in 2030 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. Onderdeel daarvan is energieneutrale huisvesting. Concreet betekent dit dat APG kijkt of zijn kantoren voldoen aan de klimaatafspraken van Parijs. Hiervoor gebruikt APG dezelfde CRREM-methode als voor zijn investeringen in vastgoed. “Edge West voldoet hier volgens onze verwachting al aan en voor Heerlen kijken we nog naar groenere manieren van energieopwekking dan gas”, zegt Klein Tuente. “Ook willen we de geleerde lessen toepassen in onze internationale kantoren. Zo blijft APG werken aan duurzaamheid. Dat is ook een vereiste voor de BREEAM-certificaten, want die verlopen na drie jaar. Bovendien past het bij de strategie van APG en voldoet het aan onze wens van ‘practice what you preach’. We eisen van onze beleggingen steeds meer duurzaamheid, en dat is ook iets waar we als APG koploper in willen zijn. En met Edge West zijn we koploper. Het pand past in die zin helemaal bij APG én bij ons streven om een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Volgende publicatie:
Nieuwe video ‘APG: voor nu, straks en later’ gelanceerd

Nieuwe video ‘APG: voor nu, straks en later’ gelanceerd

Gepubliceerd op: 23 mei 2022

Wat wij als APG’ers doen en betekenen in het leven van ruim 5 miljoen Nederlanders is best ingewikkeld uit te leggen. Daarom is er nu een nieuwe APG-video. In 67 seconden zie en voel je hoe inkomen voor later een rol speelt in het leven van alledag. Een kijkje achter de schermen met Janine Wingenfeld, Ellis Sprokel en Nina Frissen van het productieteam.

 

Voor dat inkomen van de ruim 5 miljoen deelnemers van de acht fondsen die APG als pensioenuitvoerder bedient, zetten zo’n drieduizend APG’ers zich elke dag met veel energie en op veel uiteenlopende vlakken in. Het doel van de nieuwe video is voor de makers dan ook duidelijk: deze kan door collega’s gebruikt worden in presentaties, bijeenkomsten en social media. “Zo vertellen we allemaal hetzelfde verhaal over APG”, legt Nina van het APG Videoteam uit. “Voor ons gaat pensioen over mensen, over leven en over samenleven. Daar zijn we trots op en dat hebben we hier in beeld proberen vast te leggen.”

Hoe is deze tot stand gekomen?

Ellis: “De wens was om de kern van de positionering van APG in beeld te vertalen. In plaats van precies uit te leggen wat we doen, voor wie we werken en hoeveel vermogen beheren, laten we in deze film allerlei dagelijkse situaties zien. En tonen we aan hoe gewoon het is dat mensen met elkaar in gesprek zijn over geld en over inkomen voor later. Zo laten we subtiel zien hoe APG daar een bijdrage aan levert. Een video is uitermate geschikt om emotie te verbeelden. Door de juiste combinatie van beelden, mensen, tekst, tone of voice en muziek geven we de kijker meer gevoel en connectie bij dat wat we willen overbrengen. Samen met onze fondsen dragen we bij aan een goed pensioen in een leefbare wereld.”


Tegen welke uitdagingen liepen jullie aan?

Janine: “Vlak voor de coronacrisis is het idee ontstaan om deze video te gaan maken. Door corona liepen we natuurlijk tegen een aantal uitdagingen aan. Samenkomen met collega’s ging door de maatregelen niet altijd even makkelijk en we konden ook niet op locatie filmen. Voor de uitstraling en geloofwaardigheid van de video is dit wel van belang. Daarom hebben we uiteindelijk 1,5 jaar moeten wachten voordat we écht de scenes konden opnemen. Omdat er natuurlijk een behoorlijke tijd zat tussen het bedenken en de opnames, is het script ook een aantal keren gewijzigd.  
Een andere uitdaging was het vinden van de cast. We kozen voor een mix tussen echte acteur en collega’s om een goede weerspiegeling van de maatschappij te krijgen. Soms moesten we mensen ook teleurstellen, want we konden niet van tevoren garanderen dat iedereen ook daadwerkelijk in de video te zien zou zijn, of hoe lang de scéne duurde. Het enige wat we vooraf konden beloven is dat ze een leuke dag gingen hebben.”

 

Waar zijn jullie trots op?

Nina: “Dit is echt een heel grote productie geweest. We hadden een nieuwe positionering en een huisstijl ontwikkeld. Maar dan is het de uitdaging om de positionering die je bedacht hebt ook te vertalen naar een verhaal en beelden. Voor ons gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. En dat komt in deze video samen. Het start altijd met een idee in een hoofd. De fases die daarna volgen, zoals brainstormen, teksten schrijven, scenes uitschrijven, geschikte mensen selecteren en locaties zoeken, daar gaat veel tijd en energie in zitten. Je bereidt het tot in detail voor, maar het is altijd afwachten hoe het op beeld gaat werken. Heeft een scene het juiste gevoel, komt het goed over, bereiken we hier ons doel mee,  dat is altijd afwachten. En ik kan je vertellen, de eerste edit is nooit goed of wat je had verwacht en gedacht. We hebben dit samen met New Narrative en een aantal collega’s geproduceerd. Er werken een paar collega’s mee in de video. Dat maakt het extra spannend, want het is niet hun dagelijkse werk. Voor de camera staan, met een volledige crew erbij, is altijd spannend. Zij hebben het echt top gedaan! We vinden het belangrijk dat de boodschap goed overkomt en dat het mensen raakt. Dat hebben we allemaal samen gedaan. Deze video delen we met veel trots.”

 

Wat hopen jullie met de video te bereiken?

Ellis: “Een stukje bewustwording van onze collega’s dat we echt mooi en goed werk leveren voor heel veel Nederlanders. Ook al voelt dat niet altijd voor iedereen zo. Je gaat vaak zo op in je dagelijkse werk dat je dat even niet meer beseft. De deelnemer staat voor ons centraal in alles wat we doen. We hopen dat deze video onze collega’s trots maakt. Buiten APG geven we wat meer kleur aan hoe APG in de wereld staat en een rol vervult in het leven van alledag van onze deelnemers. Alles wat we doen via hun fonds met hun geld, dus hun pensioen en inkomen voor later,  beheren en beleggen we zo dat zij en de wereld er later profijt van hebben. En dan heb je ook gelijk de slotzin van de video te pakken.”

 

En dan is er niet maar één, maar zelfs twee video’s gemaakt. Hoe zit dat?

Nina: “Er is inderdaad nog een video; ‘APG: werken aan nu, straks en later’. Deze zetten we in voor onze arbeidsmarktcommunicatie. Het is een uitdaging om de juiste talenten te vinden in deze krappe arbeidsmarkt. In deze video vertellen onze eigen collega’s wat werken bij APG bijzonder maakt.”

10 weetjes over de nieuwe video

 

1 camera

3 draaidagen

6 verschillende locaties

12 crewleden

7 APG collega’s als acteur

4 APG figuranten

Ruim 180 professionele acteurs deden mee aan de audities waarvan uiteindelijk 15 zijn geselecteerd

470 takes

Totaal 1,8 TB aan beeldmateriaal

2 parkeerboetes

Volgende publicatie:
Ronald Wuijster herbenoemd tot lid raad van bestuur APG

Ronald Wuijster herbenoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 31 maart 2022

Ronald Wuijster (55) is voor een tweede termijn benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Hij blijft verantwoordelijk voor de portefeuille Asset Management en daarmee eindverantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen die door APG worden bediend. De benoeming van Ronald Wuijster geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de aandeelhouders. Naast zijn rol als lid raad van bestuur is hij ook directievoorzitter van APG Asset Management. APG Groep beheert ruim 600 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Ronald Wuijster heeft ruim dertig jaar ervaring in de beleggingswereld, waarvan twintig jaar als bestuurder en directeur. Sinds 2006 bekleedde hij bij APG diverse topposities, onder meer als managing director Strategic Portfolio Management en als Chief Investment Officer. Voor hij APG kwam versterken, vervulde hij diverse directeursrollen bij Robeco, onder meer op het gebied van corporate strategie, ontwikkeling en onderzoek. Wuijster studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Annette Mosman, voorzitter raad van bestuur APG: “Ik ben bijzonder blij dat Ronald zich weer voor vier jaar aan ons heeft verbonden. We staan aan de vooravond van de grootste pensioenhervorming ooit en daarmee ook voor een belangrijke transformatie van APG. In het nieuwe stelsel zullen vermogensbeheer en pensioenadministratie veel dichter bij elkaar komen. Dan is Ronalds inhoudelijke kennis en ervaring essentieel. Maar minstens zo belangrijk is het dat hij als professional en persoon bijdraagt aan de stabiliteit en teamgeest in de raad van bestuur. Dat zullen we als raad van bestuur in de komende overgangsjaren goed kunnen gebruiken.”

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen: “Met ruim €600 miljard aan pensioenvermogen onder beheer behoort APG tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, met duurzaamheid als belangrijke randvoorwaarde. Daarom zijn we blij dat we Ronald Wuijster weer voor vier jaar aan ons hebben kunnen binden. Hij beschikt over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van langetermijn verantwoord beleggen. Namens de RvC wens ik hem veel succes voor deze nieuwe termijn.”

Volgende publicatie:
Maarten Blacquière benoemd tot CFRO bij APG

Maarten Blacquière benoemd tot CFRO bij APG

Gepubliceerd op: 29 maart 2022

Maarten Blacquière treedt op 1 april 2022 als Chief Finance & Risk Officer toe tot de raad van bestuur van APG Groep NV (APG). In deze rol is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het financiële beleid en risicomanagement binnen APG. Daarnaast behoort APG’s IT-strategie tot zijn mandaat. Maarten Blacquière volgt Jan Nijland op. Nijland gaf tijdelijk invulling aan de positie van CFRO, nadat Annette Mosman op 1 maart 2021 vanuit die positie werd benoemd als voorzitter van de raad van bestuur van APG. 

 

Blacquière heeft brede bestuurlijke ervaring en kennis van alle aspecten van de financiële bedrijfsvoering. De afgelopen dertig jaar vervulde hij verschillende managementrollen, operationele en staffuncties binnen de energiesector. Zo maakte hij als Chief Financial Officer acht jaar onderdeel uit van de raad van bestuur van netbeheerder Enexis. Als Chief Financial Officer was hij binnen de directie van GasTerra ruim zeven jaar het centrale aanspreekpunt voor financiën en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG: “Maarten is een geroutineerd financieel bestuurder. Hoewel hij niet uit de financiële sector zelf komt, heeft hij veel ervaring met transities en semi-private organisaties en is hij sterk op IT-gebied. Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van het pensioenstelsel ooit, waarin APG vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt. We kunnen de brede visie en competenties van Maarten goed gebruiken om deze transitie, samen met onze pensioenfondsklanten, in goede banen te leiden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.” 

 

“Wij zijn Jan Nijland veel dank verschuldigd voor de tijdelijke invulling van de positie van CFRO. Zijn inzet, deskundigheid en humor hebben wij zeer gewaardeerd. Wij wensen Jan veel succes bij de terugkeer naar zijn oorspronkelijke positie van directeur Group Risk & Compliance (GRC) en zijn blij dat we hem in die hoedanigheid nog vaak tegen zullen komen.” 

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG: “We zijn verheugd met de aanstelling van Maarten Blacquière. Al eerder, bij Enexis, maakte hij als CFO onderdeel uit van een raad van bestuur. Hij heeft deze periode succesvol en met een uitstekende reputatie afgesloten. Hij is zowel strategisch als resultaatgericht en straalt rust en betrouwbaarheid uit. Daarnaast heeft hij veel affiniteit met belangrijke thema’s zoals de energietransitie en duurzaamheid. Namens de rvc wens ik Maarten veel succes in zijn nieuwe rol bij APG.” 

 

Volgende publicatie:
Heleen Kuijten benoemd tot managing director human resources APG

Heleen Kuijten benoemd tot managing director human resources APG

Gepubliceerd op: 8 maart 2022

Heleen Kuijten start per 1 april 2022 als managing director human resources bij APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol zal zij verantwoordelijk zijn voor het HR-beleid en -strategie en de HR-transformatie van APG. Heleen rapporteert rechtstreeks aan Ronald Wuijster, lid van de raad van bestuur en onder meer portefeuillehouder HR.

 

Heleen Kuijten behaalde een bachelor aan Nijenrode Business University en werkte daarna onder meer in leidinggevende HR-functies bij Vedior, MCI Worldcom, Bruna en Royal Schiphol Group. De afgelopen acht jaar was zij werkzaam als director human resources bij Royal Schiphol Group. Zij is lid van de raad van commissarissen van BDO en Otto Workforce.

 

Ronald Wuijster, lid raad van bestuur APG: “Ik ben zeer verheugd dat Heleen met haar gevarieerde en rijke ervaring leiding zal gaan geven aan de HR-discipline van APG. We staan in Nederland en als APG voor de grootste pensioenhervorming ooit. In deze transitie zijn de kennis en kunde van onze mensen cruciaal. Zij maken in de manier waarop ze werken en samenwerken absoluut het verschil. Een sociaal, mens- en ontwikkelgericht HR-beleid is daarvoor niet alleen voorwaardenscheppend, maar ook inspirerend. Daarom ben ik blij dat we iemand van het kaliber van Heleen aan ons kunnen binden. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

 

Volgende publicatie:
Ronald Wuijster nieuwe voorzitter DUFAS

Ronald Wuijster nieuwe voorzitter DUFAS

Gepubliceerd op: 3 maart 2022

Vanaf 1 maart is Ronald Wuijster de nieuwe voorzitter van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association). Hij zet de koers van DUFAS voort, waarbij het accent ligt op het vergroten van het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van de sector.

"Niet iedereen is zich ervan bewust maar meer dan 75% van de huishoudens in Nederland heeft een exposure naar de kapitaalmarkten via het pensioen, verzekeringen of directe beleggingen. Dat is een unieke situatie die in bijna geen van de andere EU-lidstaten voorkomt. Het is belangrijk dat we hiervoor een goede belangenbehartiging doen richting stakeholders in Nederland én daarbuiten", aldus Wuijster op de website van DUFAS.


Hij vormt samen met vice-voorzitter Jaap Westerling het nieuwe dagelijks DUFAS-bestuur. DUFAS  heeft onder meer als doel het bewustzijn van de maatschappelijke relevantie van beleggen te vergroten. Ook ondersteunt de organisatie de ontwikkeling van sectorstandaarden en vertegenwoordigt ze de vermogensbeheersector bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.

Volgende publicatie:
Dina Aleman benoemd tot Managing Director Corporate Affairs & Communicatie APG Groep

Dina Aleman benoemd tot Managing Director Corporate Affairs & Communicatie APG Groep

Gepubliceerd op: 15 februari 2022

Dina Aleman start op 15 April 2022 als Managing Director Corporate Affairs & Communicatie bij APG Groep. In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, gaat Aleman leiding geven aan de afdelingen Group Legal & Governance en Communicatie. Recent is besloten deze afdelingen onder éénhoofdige leiding te brengen. Het doel hiervan is een optimale en integrale bediening van relevante corporate en maatschappelijke stakeholders. Aleman zal in deze functie rechtstreeks aan bestuursvoorzitter Annette Mosman rapporteren.

 

Dina Aleman studeerde rechten in Leiden en werkte daarna als jurist en in diverse strategische
adviesfuncties met focus op financiële dienstverlening. Bij KPMG was zij zeventien jaar partner en verantwoordelijk voor de adviesdienstverlening voor financiële instellingen waaronder verzekeraars en pensioenfondsen. Recentelijk was zij werkzaam als directeur legal, tax en strategie bij pensioenuitvoerder PGGM.

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG Groep: “Ik ben zeer verheugd dat Dina aan deze
afdelingen leiding zal gaan geven. We staan in Nederland en als APG voor de grootste
pensioenhervorming ooit. Deze transitie kunnen we alleen goed doen als we in goede verbinding
staan met onze stakeholders. Natuurlijk de fondsen en deelnemers maar ook de samenleving.
Behouden en vergroten van het vertrouwen in het pensioenstelsel is cruciaal. Daarom ben ik blij dat we iemand van de statuur van Dina aan ons kunnen binden om dit mede vorm te geven en uit te voeren. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

Volgende publicatie:
“We zoeken digitaal talent dat ook maatschappelijk relevant wil zijn”

“We zoeken digitaal talent dat ook maatschappelijk relevant wil zijn”

Gepubliceerd op: 23 december 2021

Om klaar te zijn voor het nieuwe pensioenstelsel, zet APG de komende jaren volop in op digitalisering. Een nieuwe tijd dus, die vraagt om nieuwe medewerkers. Goede en gekwalificeerde mensen met een specialisatie in digitalisering. En dat valt op een krappe arbeidsmarkt niet mee. Weten ook Peter Strikwerda, Head of Digitalization & Innovation AM, en Rein Heddema, directeur HR, die zijn gestart met een nieuwe wervingscampagne.

 

Die krappe arbeidsmarkt, de zogeheten war on talent, is één van de uitdagingen waar APG voor staat. De lage (naams)bekendheid is een extra uitdaging. Binnen de sector is APG erg bekend, maar daarbuiten (en zeker op het gebied van Digital en Data) veel minder. Daarom moet voor het werkgeversmerk APG ‘extra inspanning geleverd worden’. Daarbij veranderen het zoekgedrag, de wensen en behoeftes bij kandidaten ook nog eens snel.

Al die uitdagingen samen worden nu met de nieuwe wervingscampagne te lijf gegaan. Peter Strikwerda, Head of Digitalization & Innovation AM legt uit: “Dit is een strategische verandering. De grootste make or brake voor APG is de komende vijf jaar – minstens – om talent te binden en te boeien. Mensen zijn immers de kern van onze strategie executie. Deze campagne geeft ons de kans om een plek in te nemen op de arbeidsmarkt en die mensen te vinden. Om te laten zien dat we geen stoffig pensioenbedrijf zijn. Hier gebeuren dingen waar high tech bedrijven hun vingers bij af kunnen likken. Maar wel met het signatuur van het pensioenbedrijf dat we zijn.”

 

Nog even terug naar de uitdagingen en de krapte op de arbeidsmarkt. Staat APG er heel slecht voor?
Strikwerda: “Het begint allemaal met laten zien dat we een inspirerend bedrijf zijn. Want als je niet gezien wordt, gebeurt er niks. Daarbij komt nog eens dat een digitaal talent van rond de dertig jaar wereldwijd uit minstens zeven banen kan kiezen. En slechts 6 procent is actief op zoek naar ander werk. Dan moet je wel met iets goeds komen, wil je de aandacht trekken.”

Bij APG gebeuren dingen waar high tech bedrijven hun vingers bij af kunnen likken

En wat wil APG exact bereiken?  
Heddema: “Dat talenten zien dat we bezig zijn met de financiële toekomst van de helft van het aantal huishoudens van Nederland. Ik weet zeker dat het mensen aanspreekt dat we bezig zijn met een pensioenrevolutie die in slow motion wordt uitgevoerd. Dat ze denken: ik kan overal wel coderen, maar ik wil maatschappelijk relevant zijn in een omgeving waar ik mezelf kan zijn en niet struikel over de regels. APG moet ook een plek zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen. We worden een great place to learn. Daar doen we de medewerker een plezier mee, maar zeker ook onszelf. Wij hebben hun ontwikkeling nodig.”  

Wie is de concurrent?
Strikwerda: “Het punt is dat je die niet kunt aanwijzen, ze zitten overal. We concurreren met de hele financiële sector en met alle bedrijven die meer datagedreven willen worden. Talent heeft dus een grote vijver om uit te vissen.”

 

Hoe steken we dan uit boven alle anderen die digitaal talent zoeken?
Strikwerda: “Wij zoeken mensen die met data kunnen werken, die impact willen maken, die zich willen ontwikkelen en die een balans zoeken tussen werk en privé. Mensen die zien dat wat op onze gevel staat een maatschappelijk verschil maakt. En wij bieden hen een fijne werkomgeving, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling. Voor snel of groot geld moet je niet bij ons zijn.”

 

Bij digitaal denken we al gauw aan IT. Is dat ook de hoek waarin jullie zoeken?
Peter: “Ook IT, maar zeker niet alleen. De digitale bekwaamheid die bij deze digitale transformatie van APG hoort, zit straks in het hele bedrijf. Van een dataspecialist tot een medewerker van het klantcontactcentrum of een portfoliomanager. De klassieke scheiding tussen business en IT verdwijnt. We hebben verbindingsofficieren nodig. Een goede dataspecialist die de techniek van de data snapt, maar ook kan praten met een HR-specialist of een portfoliomanager. Dus je krijgt straks binnen APG hyperspecialisten en mensen met een T-profiel die over van alles kunnen praten. Uiteindelijk werken we nu of over een paar jaar allemaal met data. Daar ontkomen we niet aan.”

Volgende publicatie:
Open Universiteit vierde aandeelhouder Brightlands Smart Services Campus

Open Universiteit vierde aandeelhouder Brightlands Smart Services Campus

Gepubliceerd op: 24 november 2021

De Open Universiteit wordt per 1 januari 2022 aandeelhouder van Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Daarmee krijgt de campus naast de founding fathers APG, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg een vierde aandeelhouder. De overeenkomst tussen de Open Universiteit en Brightlands Smart Services Campus is op 23 november ondertekend.

 

Brightlands Smart Services Campus staat voor een community van 80 grote en kleine bedrijven, startups, (kennis) instellingen en organisaties. Naast APG zijn onder andere CBS, Accenture, Conclusion, Nationale Politie, TNO en a.s.r aangesloten bij de campus. Samen innoveren zij op het gebied van de inzet van Data Science en Artificial Intelligence in onder meer de publieke en financiële dienstverlening, duurzaamheid, zorg en onderwijs.


Versnellen
‘Dit is een fantastische ontwikkeling voor onze campus’, aldus Astrid Boeijen, CEO van de campus. ‘De Open Universiteit heeft digitalisering in het hart van de organisatie, is dé expert in Nederland in het digitaliseren van onderwijs en maakt het mogelijk om ambities van bijvoorbeeld de AI-hub Brightlands te versnellen. We zijn hiermee in staat om samen te investeren in de majeure uitdagingen op het gebied van digitalisering in onder meer publieke dienstverlening, financiële dienstverlening, gezondheid en duurzaamheid, op weg naar brede welvaart voor deze regio en Nederland.’

 

Lees hier het persbericht van Brightlands Smart Services Campus.

Volgende publicatie:
Rob Schormans benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering

Rob Schormans benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering

Gepubliceerd op: 2 november 2021

Rob Schormans (42) is per 1 december 2021 benoemd tot Managing Director Pensioenuitvoering. In deze rol geeft hij sturing en leiding aan het bedrijfsonderdeel dat zorgt voor de pensioenadministratie en -dienstverlening, premie incasso en uitbetaling van de pensioenen. Hij rapporteert hierbij aan lid van de raad van bestuur Francine van Dierendonck. Rob Schormans volgt Harry Vossebeld op, die deze functie in het afgelopen jaar op ad-interim basis vervulde.

 

Schormans vervulde in de afgelopen 19 jaar diverse (senior) managementposities in de financiële sector. Bij ABN-AMRO Bank bekleedde hij diverse directiefuncties. In 2018 maakte hij de overstap naar APG, waar hij sindsdien de rol van Managing Director Marketing Operations invult. Hier is hij eindverantwoordelijk voor deelnemer- en werkgeverscommunicatie en -bediening namens de pensioenfondsklanten. Rob Schormans ziet bij zijn overstap naar Pensioenuitvoering vooral een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om de transitie naar het nieuwe pensioencontract in goede banen te leiden.

 

Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG en verantwoordelijk voor Deelnemers- en Werkgeversservices en Fondsenbedrijf: “Onze pensioenfondsklanten, werkgevers en deelnemers rekenen op een vlekkeloze pensioenadministratie en -dienstverlening, incasso en uitbetaling van pensioenen door APG. Ook het zorgen dat data en systemen klaar zijn voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is daarbij een topprioriteit. Met de aanstelling van Rob Schormans als Managing Director Pensioenuitvoering heb ik er het volste vertrouwen in dat we deze opdracht goed en zorgvuldig kunnen realiseren. Met zijn bewezen succes en ervaring in grote transformaties heeft hij alles in huis om APG de komende jaren nog verder te brengen.”

Volgende publicatie:
APG start flexibel werken in volledig vernieuwde kantoorgebouwen

APG start flexibel werken in volledig vernieuwde kantoorgebouwen

Gepubliceerd op: 3 september 2021

Na ruim anderhalf jaar van lockdowns en thuiswerken, zet Nederland langzaam de eerste stappen richting kantoor. Maar is ‘op de zaak’ werken nog wel hetzelfde als voor de pandemie? APG zet volledig in op flexibel werken. Mét flink vernieuwde kantoren in Heerlen en Amsterdam. Maar zo’n andere manier van werken in een nieuwe omgeving: gaat dat wel meteen goed? En hoe gaat die nieuwe werkplek er eigenlijk uitzien?

Het lijkt bijna zo gepland: de grondige renovatie van het APG-pand aan de Amsterdamse Basisweg die grotendeels parallel loopt aan de periode van thuiswerken door de coronapandemie. Toch is het louter toeval. Het project Workspace, waarin APG-medewerkers begeleid worden flexibel te gaan werken in een volledig vernieuwd – en verduurzaamd – pand, startte ver voor corona.

De crisis zorgde wel voor een aanvulling op het oorspronkelijke concept. Paul Donners, programmadirecteur Realisatie Edge West: “Thuiswerken was wel onderdeel van flexibel werken, maar in de praktijk nog zeker niet gangbaar. De lockdowns hebben wel bewezen dat thuiswerken, zeker als je je moet focussen, ideaal kan zijn. Op de nieuwe werkvloeren ligt daar, mede door die ervaring, minder nadruk op.”

Handdoekje leggen

Het moet voor menig medewerker een flinke stap zijn, van een meer klassieke werkomgeving met vaste tijden en werkplekken naar thuiswerken en flexibel werken in een nieuw pand. En dat in krap twee jaar tijd. Een geslaagde uitwerking zie je pas in de praktijk, voorspelt Paul. En die komt met de nodige uitdagingen. “Collega’s zitten straks niet meer heel de dag op dezelfde stoel. Het is zoeken naar de juiste combi tussen activiteit en werkplek. We gaan in elk geval geen handdoek neerleggen. Ga je naar een vergadering? Dan neem je al je spullen mee.”

Zoveel generaties, zoveel wensen
De inrichting van het vernieuwde pand, Edge West (waarin APG één van de huurders is), zal volledig zijn gemodelleerd op dit meer ‘nomadische’ bestaan van de werknemer. Dat geldt overigens ook voor het kantoor in Heerlen. Architectenbureau Fokkema & Partners nam de opdracht aan. Uitdagingen genoeg, vertelt architect Rick Rijkse. Vooral omdat er in een grote organisatie als APG ook veel verschillende stemmen zijn. Rijkse: “APG is een organisatie waarin verschillende generaties werken. Dat leidde tot uiteenlopende en soms ook tegenstrijdige wensen. Juist door de gebruiker te spreken en centraal te stellen, hebben we een passend ontwerp kunnen maken.”

Toekomstbestendig

Een ontwerp met meer diversiteit aan werkplekken én meer ruimte voor videocalls, zegt architect Noëlle Huijgen. “Door corona nam de behoefte toe aan zowel digitale ontmoetings- en overlegmogelijkheden, als aan voorzieningen hiervoor op kantoor. Videoconferencing is een belangrijk communicatiemiddel geworden. Dat wordt gefaciliteerd met clusters op de werkvloer waar teams digitaal kunnen vergaderen. Die combinatie zat gelukkig al in het Workspace-concept. Dat blijkt toekomstbestendig.”

 

Maar hoe gaat dat nu allemaal uitzien? De video hieronder geeft al een mooi beeld.

Volgende publicatie:
APG benoemt Wim Koeleman tot directeur Nieuw Pensioenstelsel

APG benoemt Wim Koeleman tot directeur Nieuw Pensioenstelsel

Gepubliceerd op: 5 juli 2021

Wim Koeleman (55) treedt per 1 oktober 2021 in dienst bij APG als Managing Director Nieuw Pensioenstelsel. In deze rol rapporteert hij direct aan bestuursvoorzitter Annette Mosman. Hij gaat leidinggeven aan het programma om pensioenfondsklanten en aangesloten sociale partners te begeleiden bij het opstellen en vormgeven van de nieuwe pensioenregelingen. Ook het aanpassen van de pensioenketen binnen APG, zodat deze tijdig gereed is voor uitvoering en communicatie, valt onder zijn verantwoordelijkheid. Wim Koeleman volgt Wim Henk Steenpoorte op die APG na de zomer verlaat.

 

Koeleman heeft ruim dertig jaar ervaring in senior managementrollen op het gebied van pensioen. In de afgelopen twintig jaar gaf hij leiding aan de honderd professionals tellende pensioenpraktijk van PwC. Voordat hij bij PwC aantrad, was hij jarenlang Hoofd Pensioenen bij KLM/ Blue Sky Group en daarvoor secretaris Pensioenbeleid bij VNO-NCW. Koeleman studeerde rechten in Groningen en behaalde een MBA aan de Rotterdam School of Management. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Annette Mosman, bestuursvoorzitter APG Groep: “Nederland staat aan de vooravond van de grootste verbouwing van het pensioenstelsel ooit, waarin APG vanzelfsprekend een belangrijke rol speelt. Ik ben verheugd dat we met de aanstelling van Wim Koeleman een zeer ervaren pensioenmanager in huis halen om deze transitie, samen met onze pensioenfondsklanten, in goede banen te leiden. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking.”

 

“Wij zijn Wim Henk Steenpoorte zeer veel dank verschuldigd. In de eerste jaren van zijn tijd bij APG heeft hij als rvb-lid succesvol het Fondsenbedrijf geleid. En in de afgelopen periode heeft hij de grote lijnen uitgezet voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Zijn enorme kennis, ervaring en passie op het gebied van pensioenregelingen, uitvoeringsaspecten en deelnemersgerichtheid hebben wij zeer gewaardeerd. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Volgende publicatie:
Roger van Boxtel verlaat raad van commissarissen APG

Roger van Boxtel verlaat raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 26 maart 2021

Roger van Boxtel verlaat per 1 april 2021 de raad van commissarissen van APG Groep NV (APG). Na de beëindiging van zijn rol als CEO bij NS in het najaar van 2020, heeft Roger besloten zich te beraden op het samenstel van zijn nevenfuncties. Na zes jaar commissaris te zijn geweest bij APG, is de vaststelling van de nieuwe strategie een gepast moment voor vertrek bij APG. Roger heeft er het volste vertrouwen in dat APG de implementatie van de strategie tot een succes zal maken.

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG Groep: “Met het vertrek van Roger van Boxtel verliezen wij een gewaardeerde collega in de raad van commissarissen. Met zijn kennis en ervaring heeft hij mede bijgedragen aan de ontwikkeling van APG tot toonaangevende pensioenuitvoerder. Daarvoor zijn wij hem zeer erkentelijk.”

 

Roger was sinds 16 juli 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. Zijn werkzaamheden worden na zijn vertrek voorlopig verdeeld tussen de andere leden van de raad van commissarissen.

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 april 2021 zal als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter) Claudia Zuiderwijk, José Meijer en Maes van Lanschot.

Volgende publicatie:
Annette Mosman benoemd tot bestuursvoorzitter van APG

Annette Mosman benoemd tot bestuursvoorzitter van APG

Gepubliceerd op: 15 februari 2021

Annette Mosman is per 1 maart 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van APG Groep. Zij volgt Gerard van Olphen op, die per 1 april dit jaar terugtreedt. Annette is als CFRO al sinds februari 2018 lid van de raad van bestuur van APG. Door te kiezen voor Annette, heeft APG voor het eerst een vrouwelijke bestuursvoorzitter.

 

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen, is blij met de benoeming van Annette: “Voor de pensioensector breekt met het Nieuwe Pensioencontract een belangrijke en uitdagende periode aan waarin ook een groot beroep op pensioenuitvoerders als APG wordt gedaan. Ik ben blij dat een ervaren en verbindende kracht als Annette in deze periode aan het roer staat. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.”

En ook is er dank voor Gerard: “Wij en APG zijn Gerard van Olphen veel dank verschuldigd. Gerard leidde vanaf het begin van zijn aantreden een intensief proces waarin hij aan de wieg heeft gestaan van een duidelijke strategie voor APG. Hierin is het deelnemersbelang tot in alle vezels van onze organisatie doorgedrongen. Hij heeft mede vorm gegeven aan die nieuwe strategie, waarmee de raad van bestuur en het hele team van APG voort kan op de ingeslagen weg. Wij wensen hem en zijn thuisfront het allerbeste voor de toekomst.”

 

De raad van bestuur van APG Groep is per 1 maart 2021 als volgt samengesteld:
Annette Mosman (Voorzitter),
Ronald Wuijster (Voorzitter Asset Management),
Francine van Dierendonck (Voorzitter Deelnemers- en werkgeversservices, Voorzitter Fondsenbedrijf a.i.),

vacature (Chief Finance and Risk Officer).

 

Benieuwd naar Annette en haar plannen in haar nieuwe functie? Bekijk deze video

Volgende publicatie:
Sarah Russell nieuwe commissaris bij APG en APG Asset Management

Sarah Russell nieuwe commissaris bij APG en APG Asset Management

Gepubliceerd op: 12 januari 2021

Sarah Russell (1962) is per 15 mei 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen van zowel APG Groep NV als van APG Asset Management NV.

Zij volgt Maes van Lanschot op, die op dezelfde datum afscheid neemt na twee termijnen van vier jaar.

 

Sarah Russell is al meer dan 25 jaar werkzaam in de internationale financiële sector en het wereldwijde vermogensbeheer, zowel in Europa als in haar geboorteland Australië. Inmiddels woont ze al meer dan 20 jaar in Nederland.

Zij is afgestudeerd in de toegepaste financiën aan de Macquarie University in Sydney. Sarah Russell was CEO van Aegon Asset Management van 2010 tot 2019, en lid van de raad van bestuur van Aegon NV van 2016 tot 2019. Momenteel is zij niet-uitvoerend bestuurder van Nordea Bank (sinds 2010) en commissaris bij The Currency Exchange Fund (sinds 2019).

 

Pieter Jongstra, voorzitter rvc APG Groep: “Met Sarah Russell verwelkomen we een zeer ervaren en deskundig lid binnen de rvc. Zij heeft in haar loopbaan uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van financiële dienstverlening, vermogensbeheer en risk management. Het is bijzonder belangrijk dat zij ook toetreedt tot de rvc van APG AM en als verbindingspersoon tussen beide rvc’s kan optreden. We kijken uit naar een plezierige samenwerking. Tegelijkertijd maak ik van de gelegenheid gebruik om Maes van Lanschot zeer hartelijk te danken voor zijn waardevolle inzet en gewaardeerde bijdrage gedurende de afgelopen acht jaar.”

 

Samenstelling rvb APG en AM

Met de komst van Sarah Russell zal de rvc van APG Groep uit 3 vrouwen en 3 mannen bestaan. De rvc van APG AM bestaat na de start van Sarah Russell uit 1 vrouw en 2 mannen. Dit betekent dat APG dan voldoet aan het streefcijfer waarbij ten minste 30% van de rvc uit vrouwen bestaat.

De rvc van APG Groep is per 15 mei 2021 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Claudia Zuiderwijk, José Meijer en Sarah Russell.
Die van APG AM is per 15 mei 2021 als volgt samengesteld: Bart Le Blanc (voorzitter), Knut Kjaer en Sarah Russell.

Volgende publicatie:
Gerard van Olphen treedt in voorjaar 2021 terug als bestuursvoorzitter APG

Gerard van Olphen treedt in voorjaar 2021 terug als bestuursvoorzitter APG

Gepubliceerd op: 7 september 2020

De raad van commissarissen van APG Groep maakt bekend dat Gerard van Olphen zal terugtreden als bestuursvoorzitter van APG. Naast privéredenen voor deze beslissing, ziet hij de nieuwe strategie die is ontwikkeld als een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Gerard van Olphen blijft tot het voorjaar 2021 aan zodat een soepele overdracht mogelijk is. De raad van commissarissen is de procedure voor het zoeken naar een opvolger inmiddels gestart.

 

Gerard van Olphen begon in maart 2016 als bestuursvoorzitter bij APG. In de afgelopen jaren gaf hij sturing aan een transformatieproces om de pensioenwaarde van de deelnemers van de pensioenfondsen waarvoor APG werkt te maximaliseren. Onder zijn leiding is de uitvoering van de pensioenadministratie verbeterd, is de positie van APG als wereldwijd leidende beleggingsorganisatie versterkt en zijn niet-kernactiviteiten verkocht.  

 

Gerard van Olphen: “Met de ontwikkeling van de inspirerende toekomststrategie 2025 is er voor mij een natuurlijk moment voor persoonlijke verandering ontstaan. De afgelopen maanden hebben mij tot de conclusie gebracht dat ik meer aandacht wil geven aan privé. Dat is een weloverwogen besluit, waarbij ik mij de impact op APG realiseer. Tegelijkertijd kan ik deze beslissing met een gerust hart nemen omdat ik weet dat APG in handen is van een team uiterst gemotiveerde en deskundige mensen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat APG de uitdagingen waarvoor de pensioensector staat volop aankan. Voor de komende maanden kijk ik uit naar de verdere samenwerking met mijn team en een goede overdracht aan mijn opvolger.”

 

Pieter Jongstra, voorzitter raad van commissarissen APG Groep: “Graag hadden wij langer gebruik willen maken van de betrokken bestuursvoorzitter die Gerard voor APG is, maar uiteraard respecteren wij de overwegingen en het besluit van Gerard. Gerard leidt vanaf het begin van zijn aantreden een intensief proces waarin het deelnemersbelang tot in alle vezels van onze organisatie is doorgedrongen. Hij geeft mede vorm aan de nieuwe strategie 2025, waarmee de raad van bestuur en het hele team van APG voort kan op de ingeslagen weg. Het is te vroeg om Gerard nu al te bedanken voor zijn enorme bijdrage aan APG, want hij is de komende maanden nog onze bestuursvoorzitter, ook om een zorgvuldig opvolgingsproces zeker te stellen.”

Volgende publicatie:
“Wie wil er nou niet de toekomst voorspellen?”

“Wie wil er nou niet de toekomst voorspellen?”

Gepubliceerd op: 29 juli 2020

Wie zijn de mensen die jou telefonisch te woord staan als je een pensioenvraag hebt? En wie zorgen ervoor dat je jouw pensioenoverzicht ieder jaar krijgt? Wat komt erbij kijken om ervoor te zorgen dat er straks voldoende geld is voor jouw pensioenuitkering? We nemen je even mee achter de schermen.

 

Caroline Bruls (30) is actuaris, ofwel de toekomstvoorspeller van het pensioenfonds.

 

Wat doet een actuaris in hemelsnaam?

“Als verzekeringswiskundigen houden mijn collega’s en ik ons onder meer bezig met de uitkeringen die een pensioenfonds moet doen. Zo berekenen we de premie die nodig is voor volgend jaar. We bekijken bijvoorbeeld hoeveel mensen pensioen gaan opbouwen. En we gaan na hoeveel er met pensioen gaan, hoeveel pensioen ze krijgen en of ze partners als potentiële nabestaanden hebben. De uitkomsten hiervan zetten we af tegen hoeveel geld het fonds beschikbaar heeft. Zo komen we uit op de dekkingsgraad. Zolang die tenminste honderd procent is, kan een pensioenfonds tot in de verre toekomst de pensioenen blijven betalen.”

 

Heb je er altijd van gedroomd om actuaris te worden?

“Nee, ik ben er een beetje ingerold. Ik wist eerst niet eens precies wat het was. Pas tijdens een tweejarig starterstraject bij APG liep ik er tegenaan. Het beviel me meteen goed. Inmiddels doe ik dit werk al vijf jaar. Hiervoor studeerde ik. Eerst economie, vervolgens econometrie. Daarna heb ik een post-doctorale opleiding actuariaat gedaan.”

 

Waar ben je vooral druk mee?

“We ontwikkelen rekenmodellen voor toekomstige uitkeringen. Dat doen we aan de hand van veronderstellingen voor de risico’s die het pensioenfonds loopt. Hoe lang leven mensen doorgaans, is er een partner en zijn er jonge kinderen? Verder gebruiken we statistieken om de kans op overlijden en arbeidsongeschiktheid in te schatten. En we checken achteraf ook of onze aannames correct waren.”

 

Is dat niet saai?

“Nee, dat is het allesbehalve. Wij proberen de toekomst te voorspellen in een steeds veranderende wereld, en wie wil dat nu niet? Mensen denken misschien dat we nog steeds zitten te zwoegen met papier en rekenmachine. Maar door de technologische vooruitgang en de beschikbaarheid van alsmaar méér data, kunnen we steeds snellere en geavanceerdere rekenmodellen maken. Hierdoor kunnen we veel uitgebreidere risicoanalyses doen en onze opdrachtgevers meer inzicht geven. Maar als actuaris moet je natuurlijk wel van cijfers houden.”

 

En jij bent dol op cijfers?

“Ik vind rekenen, het bedenken van oplossingen en het overbrengen van informatie heel leuk. En dat we pensioenfondsen direct informatie leveren waarmee zij hun beleid kunnen bepalen.”

 

Wat merkt de deelnemer van het actuarissenwerk?

“Wij rekenen uit hoe hoog de pensioenpremie moet zijn. En we calculeren de dekkingsgraad. Die geeft aan of er ruimte is voor indexatie, of dat pensioenen juist moeten worden verlaagd, en met hoeveel. Voor verlaging en de maximale compensatie voor inflatie zijn er overigens wettelijke regels.”

 

Hoe ver kijk je in de toekomst?

“De pensioenfondsen moeten een levenslange uitkering garanderen. Ook als mensen meer dan honderd jaar oud worden. Daarom proberen we tot wel honderd jaar in de toekomst te kijken.”

 

Hoe weten jullie hoe oud deelnemers worden?

“We gebruiken de voorspelling van de gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Op dit moment leeft de Nederlander die nu met pensioen gaat nog zo’n twintig jaar. Maar wij passen die informatie specifiek aan per pensioenfonds op basis van gegevens in onze eigen administratie. Want de ambtenaren van het ABP blijken zo’n drie jaar langer te leven dan het landelijk gemiddelde als ze met pensioen gaan. Bouwvakkers bij pensioenfonds BpfBouw zitten ongeveer op het gemiddelde.”

 

Rekenen jullie ook de individuele pensioenuitkeringen uit?

“Nee, maar wij calculeren wel de basis voor de afzonderlijke uitkeringen. Het computersysteem berekent de individuele pensioenen.”

 

Wat is de grootste uitdaging in je werk?

“Om de verre toekomst te voorspellen, met behulp van veel wiskunde en statistiek. En om de uitkomsten vervolgens uit te leggen aan het bestuur van een pensioenfonds. Dat geldt ook voor de effecten op de dekkingsgraad en de pensioenpremie als een bestuur zijn beleid wil aanpassen. Of als werkgevers en werknemers een pensioenregeling willen veranderen.

Het leukste vind ik het als het lukt om die informatie goed over te brengen. Als zij hun beslissingen kunnen nemen met behulp van onze gegevens. Het maakt me ook blij als ik het gezicht van collega’s zie oplichten, en ze zeggen: ‘Nu snap ik het.’”

 

 

Volgende publicatie:
José Meijer benoemd tot lid raad van commissarissen APG Groep NV

José Meijer benoemd tot lid raad van commissarissen APG Groep NV

Gepubliceerd op: 20 mei 2020

José Meijer (65) is per 5 september 2020 benoemd tot lid raad van commissarissen van APG Groep NV (APG), de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. De aandeelhouders hebben ingestemd met de voordracht van José Meijer door de raad van commissarissen van APG. De ondernemingsraad van APG heeft een versterkt aanbevelingsrecht voor deze voordracht en is nauw betrokken geweest bij het zoekproces. José Meijer volgt Edith Snoeij op, die na acht jaar afscheid heeft genomen van de raad van commissarissen.

 

José Meijer heeft in de afgelopen veertig jaar diverse (bestuurs)functies vervuld bij de vakbond, overheid, in de verslavingszorg en de pensioensector. Sinds 2013 is José Meijer vicevoorzitter van pensioenfonds ABP, een rol die ze tot begin juni 2020 zal vervullen. Vanaf 2014 is zij lid van het algemeen bestuur van de Pensioenfederatie. Sinds april 2020 vervult zij het waarnemend voorzitterschap van de Pensioenfederatie. Verder is ze lid van het pensioenteam van FNV. José Meijer studeerde organisatiesociologie en -kunde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

 

Pieter Jongstra, voorzitter van de raad van commissarissen van APG: “Met José Meijer verwelkomen we een zeer gedreven en deskundig lid binnen de raad van commissarissen. Zij heeft in haar loopbaan uitgebreide kennis opgedaan op het gebied van pensioen en heeft brede ervaring als bestuurder en toezichthouder. Haar uitgebreide netwerk en goede reputatie bij sociale partners en vakbonden zullen zeker van pas komen in de komende jaren, waarin APG naar verwachting een grote rol zal spelen bij het verder uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel en -contract. We kijken uit naar een plezierige samenwerking.”

 

Martijn Kleijer, voorzitter van de ondernemingsraad van APG: “De afgelopen jaren is gebleken dat de ondernemingsraad de belangen van de achterban beter kan behartigen als er gebruik wordt gemaakt van de relaties met diverse stakeholders, waaronder de raad van commissarissen. De ondernemingsraad is verheugd een kandidaat te hebben gevonden die ruime ervaring heeft in de sector en qua signatuur perfect past bij de rol van een commissaris, waarbij de ondernemingsraad zijn versterkt aanbevelingsrecht kan toepassen. José Meijer erkent het belang van regelmatig klankborden met de ondernemingsraad en heeft aangegeven het commissariaat samen met de ondernemingsraad te willen invullen. De ondernemingsraad kijkt uit naar een prettige en constructieve samenwerking.”

De raad van commissarissen van APG is per 5 september 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Claudia Zuiderwijk en José Meijer.

Volgende publicatie:
René Steenhart Managing Director Business Improvement and Change

René Steenhart Managing Director Business Improvement and Change

Gepubliceerd op: 30 april 2020

René Steenhart (56) is per 1 mei 2020 benoemd tot Managing Director Business Improvement and Change bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol wordt hij verantwoordelijk voor het aansturen van de totale en geïntegreerde Change organisatie voor APG ten behoeve van Deelnemer & Werkgever Services, Fondsenbedrijf en Staven. René zal zich onder meer gaan bezighouden met de verdere implementatie van Value Streams binnen APG. Verder zal hij leiding geven aan de transformatie naar het nieuwe werken.

 

René heeft in een periode van meer dan 20 jaar diverse senior directiefuncties bij Rabobank vervuld in complexe, internationale omgevingen. In deze rollen heeft hij ruime ervaring opgedaan met het leiden van grootschalige veranderprogramma’s op het snijvlak van Operations, IT, Finance en Risk.  Rene werd in 2008 benoemd tot Directeur Operations Wholesale & International, CIOO Asia & North America. Tussen 2015 en 2018 was hij tevens CEO van RaboHypotheekBank. Zijn laatste functies voor zijn benoeming bij APG waren Directeur Operations Financieren Particulieren en Bedrijven en CFRO/COO bij RaboGroenBank. René volgde diverse opleidingen op het vlak van ICT en management en behaalde in 2006 een Executive MBA aan Nijenrode University. René is getrouwd en heeft vier kinderen.

Volgende publicatie:
Anne-Marie Le Doux start 1 mei als hoofd GroeiFabriek APG

Anne-Marie Le Doux start 1 mei als hoofd GroeiFabriek APG

Gepubliceerd op: 15 april 2020

Anne-Marie Le Doux-Janssen (40) start op 1 mei aanstaande als hoofd van APG’s GroeiFabriek. Le Doux is nu nog werkzaam als hoofd Agile Center for Enablement bij APG en werkte daarvoor bij APG in IT-, change- en HR-functies. Zij studeerde International Business en Change Management aan Maastricht Universtity. Zij volgt Inge Murrer op.

 

De GroeiFabriek is in 2015 opgestart om innovatie binnen APG en binnen de pensioensector te vergroten. Nu vijf jaar later verschuift de focus van technologische en exploratieve experimenten met een langere termijn horizon, naar experimenten die op middellange termijn businesswaarde opleveren voor APG en haar fondsklanten en focussen o.a. op het nieuwe pensioencontract en  innovaties rondom behoeften van deelnemers, werkgevers en fondsen.


Francine van Dierendonck, lid van de rvb en verantwoordelijk voor Deelnemer- en Werkgeversservices (DWS), Strategie en Communicatie: “APG transformeert van een administratiegerichte organisatie naar een deelnemergerichte organisatie: een beheerste pensioenuitvoerder waarbij vanuit de behoeftes van de deelnemer continu wordt verbeterd en geïnnoveerd. Wij willen ons opstellen als een vertrouwde gids, die mensen laagdrempelig inzicht biedt in hun inkomen van nu, straks en later. Door meer focus aan te brengen zal de GroeiFabriek concreter bijdragen aan onze strategie en strategische thema’s. Daarbij zijn executiekracht en co-creatie in partnerships belangrijke speerpunten. Op deze wijze zijn wij voorbereid op de toekomst die gekenmerkt zal worden door de wijzigingen in het pensioencontract en pensioenstelsel. Ik ben erg blij dat Anne-Marie DWS en de GroeiFabriek komt versterken. Met haar kennis en kunde, drive en aandacht voor mensen is zij de juiste persoon om voort te bouwen op het succes van de GroeiFabriek en deze met hernieuwde focus naar de volgende fase te brengen”

Anne-Marie Le Doux-Janssen: “Ik wil graag een concrete bijdrage leveren die direct wordt gevoeld door onze klanten. En dat kan bij de GroeiFabriek, waar we met nieuwe producten, processen en diensten experimenteren om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te blijven voor onze deelnemers, werkgevers en fondsen”.

Volgende publicatie:
Pieter Jongstra nieuwe voorzitter raad van commissarissen APG

Pieter Jongstra nieuwe voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 27 januari 2020

Pieter Jongstra RA (63) is door de raad van commissarissen van APG Groep NV (APG) unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jaap van Manen op, die per 1 januari 2020 terugtrad als voorzitter. Jongstra was in de afgelopen weken al plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. APG beheert 534 miljard euro aan pensioenvermogen voor verscheidene pensioenfondsen en zorgt ervoor dat 4,6 miljoen deelnemers erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Pieter Jongstra is sinds februari 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. Hij heeft een groot gedeelte van zijn loopbaan bij EY gewerkt, waarvan meer dan 14 jaar in (inter)nationale bestuursfuncties. Van medio 2015 tot medio 2018 was Jongstra voorzitter van de beroepsorganisatie van accountants (NBA) Hij bekleedt diverse nevenfuncties. Hij is lid van het bestuur en penningmeester van Stichting Ondersteuning Nederlandse Bachvereniging en lid van de raad van commissarissen Mazars NV en van CZ.

 

Dick van Well, vicevoorzitter van de raad van commissarissen van APG: “Met Pieter Jongstra krijgen we een zeer ervaren en deskundige voorzitter van de raad van commissarissen. Hij is al geruime tijd commissaris en heeft veel kennis van APG en de sterk veranderende omgeving. Bovendien heeft hij een goede verstandhouding met de raad van bestuur. We kijken uit naar een plezierige continuering van de samenwerking.”

 

De raad van commissarissen van APG Groep is nu als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (voorzitter), Dick van Well (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Marjolein de Jongh nieuwe Managing Director Strategy & Change

Marjolein de Jongh nieuwe Managing Director Strategy & Change

Gepubliceerd op: 20 januari 2020

Marjolein de Jongh (46) is per 20 januari 2020 benoemd tot Managing Director Strategy & Change bij APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. In deze rol is zij verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de visie, strategie en lange termijn doelen van de onderneming. Daarnaast gaat zij de veranderstrategie verder vormgeven en uitvoeren, in lijn met de nieuwe positionering van APG. Marjolein rapporteert rechtstreeks aan lid van de raad van bestuur Francine van Dierendonck.

Marjolein heeft ruime ervaring op het gebied van grootschalige strategieprojecten en transformaties in de bancaire sector. Zij vervulde in de afgelopen 15 jaar diverse internationale managementposities bij onder meer Royal Bank of Scotland, ING en Standard Chartered Bank. Daarvoor werkte ze bij de Rijksoverheid in diverse strategische beleidsfuncties. Haar laatste rol was Global Head of Trade Transformation bij HSBC. Marjolein studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is getrouwd en heeft twee dochters.

 

Francine van Dierendonck, lid raad van bestuur APG Groep, verantwoordelijk voor Strategie & Change, Corporate Communicatie, Innovatie en DWS: “Onze sector is in verandering en APG wil als grootste pensioenuitvoerder deze verandering mede vormgeven. Pensioen gaat immers over mensen, over leven en over samen leven.

 

Wij willen ervoor zorgen dat niet alleen wij, maar ook onze ouders en kinderen een goed inkomen hebben voor nu, straks en later. Als autoriteit op het gebied van pensioen en deelnemers, kunnen wij verschil maken, mits we heldere strategische keuzes maken en de organisatie wendbaarder wordt. Ik heb er vertrouwen in dat Marjolein, met haar ervaring op het gebied van strategie en verandermanagement, een belangrijke bijdrage zal leveren om deze doelen te realiseren. Ik kijk uit naar onze samenwerking.”

Volgende publicatie:
Jaap van Manen treedt terug als lid en voorzitter raad van commissarissen APG

Jaap van Manen treedt terug als lid en voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 7 januari 2020

Jaap van Manen heeft besloten om zich terug te trekken als lid en voorzitter van de raad van commissarissen van APG per 1 januari 2020. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Zijn rol als voorzitter wordt waargenomen door Pieter Jongstra, de huidige vicevoorzitter van de raad van commissarissen.

 

Van Manen was voorzitter sinds 1 januari 2019. De raad van commissarissen beraadt zich over de permanente invulling van de rol van voorzitter.

 

Namens APG dankt de raad van commissarissen Jaap van Manen voor zijn inzet voor APG.

 

De raad van commissarissen van APG is per 1 januari 2020 als volgt samengesteld: Pieter Jongstra (waarnemend voorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Francine van Dierendonck in NRC: ‘Óveral zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.’

Francine van Dierendonck in NRC: ‘Óveral zijn vrouwen ondervertegenwoordigd.’

Gepubliceerd op: 8 november 2019

Vrouwen krijgen in de regel nog altijd niet dezelfde kansen als mannen met gelijke kwaliteiten, stelt Francine van Dierendonck in het NRC. In een interview met de krant spreekt ze over ‘de hardnekkige ondervertegenwoordiging van vrouwen in de top van het bedrijfsleven, wetenschap en politiek, die weer het gevolg zou zijn van het ontbreken van een gelijk speelveld’.

APG is anders, met twee vrouwen en een ‘diversity officer’ (een man) in de vijfkoppige raad van bestuur en twee vrouwen in de raad van commissarissen, en het aanpassen van de loonkloof afgelopen zomer. „Voor ons heeft dit prioriteit. Daarin zijn we een stuk verder dan de commerciële wereld.” 

Francine, lid van de raad van bestuur, verantwoordelijk voor bedrijfsonderdeel Deelnemers en Werkgevers Service en recent voorgedragen als commissaris bij ingenieursbedrijf Royal Haskoning vertelt in het NRC ook over haar carrièrestap, van Marktplaats, Miss Etam en Xenos naar APG, over diversiteit en over de seksistische en ‘niet gepaste’ opmerkingen waar ze binnen en buiten bestuurskamers nog steeds mee te maken krijgt. 

En pratende over het nut van een vrouwenquotum voor topfuncties, maakt ze korte metten met het tegenargument dat vrouwen die door een quotum komen bovendrijven gezien worden als excuustruus. “Wat een onzin. Dan mis je de essentie van waarom je zo’n maatregel tijdelijk - want het moet wel tijdelijk zijn, een jaar of 8 bijvoorbeeld, twee termijnen - zou doorvoeren. Namelijk om een gelijk speelveld te creëren en een patroon te doorbreken, door versneld kansen te creëren voor een groep die nu onvoldoende doorstroomt en ondervertegenwoordigd is in de top. Die excuustruus, daar moeten we echt vanaf.” 

 

Lees hier het hele interview met Francine van Dierendonck in het NRC. 
 

  • „Ik ben van het motto: richt je energie op wat je wél kunt veranderen, waarmee je impact kunt hebben. Iedere keer zeggen dat je iets niet zo leuk vond, valt daar niet onder.”

Volgende publicatie:
Wendela van Uchelen benoemd tot General Counsel APG

Wendela van Uchelen benoemd tot General Counsel APG

Gepubliceerd op: 17 mei 2019

Wendela van Uchelen is per 1 mei 2019 benoemd tot General Counsel bij APG Groep. In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, gaat Van Uchelen leiding geven aan de afdeling APG Legal. Hierin zullen de afdelingen Group Legal en Bestuurszaken opgaan. Er zal een sterke en samenhangende APG Legal afdeling inclusief bestuurssecretarisfunctie worden gecreëerd.

 

Wendela van Uchelen (1966) was hiervoor General Counsel bij de Nederlandse Spoorwegen. Daarvoor bekleedde ze vergelijkbare functies bij Danone, Numico en BP, in zowel binnen en buitenland. Zij studeerde rechten in Amsterdam en Cambridge, Engeland. Na haar studie startte ze bij Nauta Dutilh als advocaat. Zij is commissaris bij PZEM en bestuurslid bij Kids Rights.

 

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG: “Gezien de complexiteit van de toezichthoudende gremia binnen en buiten APG, hebben we een grote behoefte aan een sterke en samenhangende Legal functie die interne en externe governance borgt. We zijn zeer verheugd dat Wendela aan deze nieuwe afdeling leiding wil gaan geven en ook verantwoordelijkheid wil dragen voor een optimale inrichting ervan. Met haar opleiding en brede ervaring heeft zij alles in huis om dat hier bij APG tot een succes te maken. Ik zie uit naar de samenwerking met haar.”

Volgende publicatie:
a.s.r. rondt overname Loyalis af

a.s.r. rondt overname Loyalis af

Gepubliceerd op: 1 mei 2019

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) heeft de overname van Loyalis afgerond. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld zijn is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt. De ondernemingsraden van a.s.r. en APG hebben advies uitgebracht.

 

a.s.r., Loyalis en APG kondigden december vorig jaar de overname van Loyalis aan. Het schadeverzekeringsbedrijf van Loyalis blijft gevestigd in Heerlen en blijft onder de naam Loyalis actief. a.s.r. wil Loyalis verder laten groeien als inkomensverzekeraar. Daarnaast krijgen klanten van Loyalis toegang tot aanvullende diensten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, door de kennis en samenwerkingsverbanden die a.s.r. heeft op het gebied van vitaliteit, preventie en re-integratiebegeleiding. Ook zal a.s.r. in de toekomst blijven samenwerken met APG op het gebied van kennisdeling, productontwikkeling en klantbediening. Inmiddels is a.s.r. gestart met de voorbereidingen van de integratie van de leven- activiteiten van Loyalis. De volledige integratie zal gefaseerd plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 zijn afgerond.

 

Jos Baeten, CEO a.s.r.: “Deze overname past in de kern van onze strategie. a.s.r. speelt met het merk De Amersfoortse een leidende rol op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, met een focus op duurzame inzetbaarheid. De overname van de complementaire portfolio van Loyalis versterkt de marktpositie van a.s.r. en biedt ons kansen om in nieuwe segmenten verder te groeien. Klanten van Loyalis kunnen er op vertrouwen dat de dienstverlening en de solide bedrijfsvoering onverminderd zullen worden voortgezet en ik heet de Loyalis-collega’s van harte welkom bij a.s.r.”

 

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG Groep: “Met de afronding van de overname van Loyalis door a.s.r. breekt een nieuwe fase aan. Zowel voor iedereen bij Loyalis als voor ons. We nemen met een dubbel gevoel afscheid. Enerzijds omdat we jaren goed en prettig hebben samengewerkt, anderzijds omdat het een bewuste strategische keuze is om Loyalis te verkopen. APG kan zich daardoor meer richten op haar primaire taken zoals pensioenuitvoering en het vermogensbeheer voor onze pensioenfondsen. Met de overgang naar a.s.r. is de continuïteit en zekerheid voor klanten van Loyalis geborgd. Via een samenwerkingsovereenkomst blijven we met a.s.r. en Loyalis verbonden en we zien uit naar deze samenwerking. We bedanken iedereen bij Loyalis voor de inzet in de afgelopen jaren en wensen hen vanzelfsprekend veel succes voor de toekomst.”

Volgende publicatie:
Jaap van Manen benoemd tot voorzitter raad van commissarissen APG

Jaap van Manen benoemd tot voorzitter raad van commissarissen APG

Gepubliceerd op: 20 december 2018

Prof. dr. Jaap van Manen is door de aandeelhouders van APG Groep per 1 januari 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Hij volgt Bart Le Blanc op, die in juli jl. aan het einde van zijn termijn, terugtrad als voorzitter van de raad van commissarissen. Pieter Jongstra, vicevoorzitter van de raad van commissarissen, nam de taken van Le Blanc in de tussenliggende periode waar. De benoeming van de heer Van Manen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door toezichthouder DNB. APG beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Jaap van Manen (1950) is als partner verbonden aan het Strategic Management Centre, dat zich bezighoudt met vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsbestuur, strategie en processen in de boardroom. Hij richt zich daarbij op bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Zijn senioriteit en expertise op de genoemde gebieden maakten hem de ideale voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die zich in de afgelopen jaren bezighield met een herziening van de code voor goed ondernemingsbestuur. 

 

Van Manen is verder onder meer voorzitter van de Commissie Code Goed Bestuur van de Vereniging van Universiteiten (VSNU), lid van de raad van commissarissen van Bornet Groep Rotterdam BV, bestuurslid van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, bestuurslid van de Stichting Endowment bij het Museum Boijmans van Beuningen en emeritus-hoogleraar ondernemingsbestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jaap van Manen was tot 1 oktober vicevoorzitter van de raad van commissarissen van DNB.

 

Hij is afgestudeerd als registeraccountant aan de universiteit van Groningen en gepromoveerd in de economische wetenschappen aan diezelfde universiteit. Jaap van Manen werkte vrijwel zijn gehele loopbaan voor PwC (en haar rechtsvoorgangers). Voordat Coopers & Lybrand fuseerde met Pricewaterhouse, was hij voorzitter van Coopers & Lybrand Accountants Nederland. Na de fusie werd hij onder meer voorzitter van de sectie Financial Services.

 

Pieter Jongstra vicevoorzitter raad van commissarissen APG: “Ik ben bijzonder blij dat wij zo’n ervaren en deskundige voorzitter van onze raad van commissarissen krijgen. Jaap van Manen heeft uitgebreide kennis en een uitmuntende reputatie op het gebied van corporate governance, vennootschapsrecht en financieel toezicht. Ook heeft hij een brede ervaring als bestuurder en commissaris. Vanuit de raad van commissarissen kijken wij uit naar de samenwerking met hem.”

 

De raad van commissarissen van APG Groep is per 1 januari 2019 als volgt samengesteld: Jaap van Manen (voorzitter), Pieter Jongstra (vicevoorzitter), Roger van Boxtel, Maes van Lanschot, Edith Snoeij, Dick van Well en Claudia Zuiderwijk.

Volgende publicatie:
Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Francine van Dierendonck benoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 1 november 2018

Francine van Dierendonck (42) is per 1 november 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij wordt verantwoordelijk voor de ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’, een nieuwe portefeuille binnen de raad van bestuur van APG, die daarmee wordt uitgebreid van vier naar vijf leden. Met ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ wordt ingespeeld op de verwachte veranderende rol van deelnemers en werkgevers in het pensioenstelsel. Kernelementen daarbij zijn informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, wordt zij ook verantwoordelijk voor de portefeuille ‘Innovatie & Ventures’, die deel uitmaakt van ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. APG Groep beheert 485 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Francine van Dierendonck was van 2016 tot mei 2018 CEO van Xenos. Na haar studie startte ze in 2000 als strategieconsultant bij Boston Consulting Group. Daarna werkte ze onder meer bij eBay en Marktplaats als directeur marketing, Philips als Senior Director, verantwoordelijk voor het direct to consumer-kanaal en digitale strategie en bij Etam Groep als Chief Commercial Officer en CIO. Van Dierendonck studeerde biotechnologie aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen en de Technische Universiteit van Delft. Samen met haar partner heeft ze drie zoons.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen en daarover helder te communiceren. Welke vorm het nieuwe pensioenstelsel ook zal krijgen, zeker is dat er op dit laatste aspect, helder communiceren, nog meer nadruk dan voorheen zal komen te liggen. Ook omdat het de verwachting is dat deelnemers en werkgevers zelfstandig meer keuzes zullen moeten maken over inkomen voor later. Daarom is het goed dat Francine deze belangrijke nieuwe portefeuille gaat invullen. We voegen zo andersoortige kennis en ervaring toe aan onze Raad van Bestuur die zo ook diverser en jonger van samenstelling wordt. Ik zie er naar uit om met Francine samen te werken.”

 

Pieter Jongstra, waarnemend voorzitter raad van commissarissen van APG: “APG behoort tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, maar meer en meer ook aan de communicatie over pensioenen. Kernelementen zijn daarbij het informeren, adviseren en ondersteunen van werkgevers en deelnemers. In het licht van het feit dat op dit terrein de dienstverlening nog volop in ontwikkeling is, maakt ook Innovatie & Ventures onderdeel uit van deze portefeuille, waarbij de focus ligt op experimenteren en innovatie. Juist daarom zijn we blij dat we Francine van Dierendonck hebben kunnen benoemen. Ze beschikt over uitgebreide ervaring in de consumentenmarkt en de relevante digitale ontwikkelingen. Dat zij van buiten onze branche komt beschouwen wij in combinatie met haar retail en digitale ervaring als een enorme pré.”

 

Francine stelt zich voor...

Volgende publicatie:
APG'er wint prijs beste klantcontactcentrum manager

APG'er wint prijs beste klantcontactcentrum manager

Gepubliceerd op: 4 oktober 2018

Rob Krijgsman, manager van het klantcontactcentrum van APG, mag zich Contact Center Manager of the Year 2018’ noemen. Tijdens een spannende finale op 3 oktober waarin vier genomineerden zich aan de zaal en een zevenkoppige jury presenteerden, viel de keuze unaniem op Krijgsman. Volgens de jury is hij ‘een inspiratie voor de sector die innovatie in de dagelijkse praktijk weet toe te passen’.

 

De CCMA Awards – Manager of the Year is een jaarlijks terugkerend event met als doel de beste en meest vooruitstrevende customer contact manager in de spotlight te zetten. Aan de verkiezing van Krijgsman ging een uitgebreide selectie en presentatieronde vooraf. Een jury van zeven experts selecteerde het klantcentrum van APG uit een longlist van 85 nominaties.  Na een telefonisch intakegesprek en het invullen van een vragenlijst, kwam hier uiteindelijk een top 10 uit. Deze 10 kandidaten namen deel aan de halve finale, waarna de jury de 4 finalisten bekend maakte. Tijdens de finale-avond presenteerden 4 finalisten zich voor de laatste maal tegenover de jury en de 130 aanwezige klantcontactspecialisten.

 

De winnaar roemde in zijn dankwoord vooral zijn team. ‘De afgelopen tijd heb ik het vaker gezegd, maar zonder goed team ben je nergens. Ik ben dan ook enorm trots op de collectieve prestatie die wij als team hebben geleverd en hoe wij de afgelopen periode hebben doorlopen’.

 

Lees meer over de CCMA Awards

Volgende publicatie:
Peter Branner benoemd tot CIO van APG Asset Management

Peter Branner benoemd tot CIO van APG Asset Management

Gepubliceerd op: 31 juli 2018

APG Asset Management heeft Peter Branner (54) met ingang van 1 september 2018 aangesteld als Chief Investment Officer (CIO). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de algehele investeringsactiviteiten en het verder optimaliseren van duurzame en lange termijn rendementen, in overeenstemming met de strategie van APG. Branner rapporteert aan Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van APG Asset Management, verantwoordelijk voor asset management. De aanstelling van Peter Branner, per 1 september 2018, is goedgekeurd door de AFM. APG Asset Management is onderdeel van APG Groep NV, de grootste pensioenbelegger- en uitvoerder van Nederland. APG Groep beheert €479 miljard aan pensioenvermogen en zorgt dat 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden geïnvesteerd, beheerd en uitbetaald.

 

Peter Branner heeft meer dan 25 jaar ervaring als vermogensbeheerder. Voordat hij bij APG in dienst trad, was hij CEO/CIO van het Zweedse SEB Investment Management in Stockholm. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het algehele investeringsproces van het bedrijf met een beheerd vermogen van meer dan €100 miljard in alle belangrijke beleggingscategorieën. Eerder werkte Peter als CIO bij de Multi Management Division van Fortis Investments in London. Daarvoor was hij Managing Director van IKANO Fund Management in Luxemburg en bekleedde hij investeringsfuncties binnen de IKANO Group. Peter Branner studeerde aan de Copenhagen Business School en behaalde daar een BSc in economie en een Msc in bedrijfskunde.

 

Ronald Wuijster, CEO van APG Asset Management en lid van de raad van bestuur van APG Groep, verantwoordelijk voor asset management: “Bij APG geloven wij in een goed pensioen in een duurzame wereld. In de afgelopen jaren hebben wij zeer goede rendementen behaald. Deze resultaten zijn van cruciaal belang voor het uitbetalen van pensioenen van deelnemers, vandaag en in de toekomst. Tenslotte wordt van iedere uitbetaalde pensioeneuro, ongeveer 80 cent met rendement uit investeringen betaald. Tegelijkertijd werken wij nauw samen met pensioenfondsen om onze investeringen steeds duurzamer te maken. Ik ben erg blij dat Peter Branner ons team versterkt als CIO en ik kijk ernaar uit om samen onze ambitieuze doelen te realiseren.”

 

Bart Le Blanc, Voorzitter van de Raad van Commissarissen bij APG Asset Management “APG is één van de beste investeerders ter wereld met meer dan €479 miljard aan beheerd pensioenvermogen. Onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers verwachten dat onze investeringsactiviteiten van de hoogste kwaliteit zijn. Daarom zijn we blij met de indiensttreding van Peter Branner, een ervaren manager in onze branche. Hij heeft een brede internationale ervaring op het gebied van lange termijn investeringen. Wij hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om het verschil te maken voor onze fondsen en hun deelnemers, waar het om vermogensbeheer gaat.”

Volgende publicatie:
Bart Le Blanc treedt terug als voorzitter raad van commissarissen APG Groep

Bart Le Blanc treedt terug als voorzitter raad van commissarissen APG Groep

Gepubliceerd op: 20 juli 2018

Bart Le Blanc (71) treedt per 22 juli terug als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van APG Groep. Hij was sinds 2014 lid van de rvc en rondt zijn termijn nu volgens planning af. Tot het moment dat een opvolger wordt aangesteld neemt Pieter Jongstra, vicevoorzitter van de rvc, zijn taken in de tussenliggende periode waar. Bart Le Blanc blijft lid van de rvc van APG Asset Management en wordt per 22 juli benoemd tot voorzitter van die raad.

 

De raad van commissarissen van APG Groep is dan als volgt samengesteld: Pieter Jongstra, waarnemend voorzitter, Dick van Well, waarnemend vicevoorzitter, Edith Snoeij, Maes van Lanschot, Claudia Zuiderwijk en Roger van Boxtel.

De raad van commissarissen van APG Asset Management bestaat uit: Bart Le Blanc, voorzitter, Maes van Lanschot, vicevoorzitter en Knut Kjaer.

Volgende publicatie:
Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Knut Kjær in rvc APG Asset Management

Gepubliceerd op: 16 april 2018

De algemene vergadering van aandeelhouders van APG Asset Management N.V. heeft de heer Knut Kjær (1956, Noorse nationaliteit) benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van APG Asset Management voor een termijn van vier jaar. Zijn commissariaat gaat in op 11 april 2018.

 

APG Asset Management is zeer verheugd dat zij Knut Kjær bereid heeft gevonden zitting te nemen in haar Raad van Commissarissen. APG Asset Management beheert zo’n € 475 miljard voor Nederlandse Pensioenfondsen.
APG Asset Management is een onder toezicht staande beleggingsinstelling en heeft een AIFMD vergunning en een eigen Raad van Commissarissen.

De heer Kjær kan bogen op ruime internationale ervaring in de financiële wereld en in asset management in het bijzonder. Hij behaalde zijn Master Degree Economie aan de Universiteit van Oslo. Van 1997 tot 2008 was hij oprichter en CEO bij Norges Bank Investment Management. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het management van het grootste deel van de Noorse buitenlandse (olie)reserves.
Voor zijn bijdrage aan het management van het Overheidspensioenfonds, de Noorse economie en de toekomstige financiering van pensioenen, werd hij in 2008 geridderd door koning Harald van Noorwegen.

Sinds 2011 is hij Chairman en partner bij FSN Capital Partners, een Noorse Private Equity firma. Sinds 2017 is hij voorzitter van Sector Asset Management. Momenteel bekleedt de heer Kjær adviesfuncties bij onder andere de Government of China Investment Corporation en de Monetary Authority of Singapore. Van 2008 tot 2016 was de heer Kjær lid van het Investment Committee van ABP.

De Raad van Commissarissen en de Directie van APG Asset Management zeggen over de benoeming:
“Wij zijn erg blij dat Knut toetreedt tot onze Raad van Commissarissen gezien zijn grote kennis en ervaring op het gebied van top class investment management. Wij zijn ervan overtuigd dat Knut een zeer waardevolle bijdrage kan leveren aan de governance van APG Asset Management. Daarnaast is het plezierig dat hij ons bedrijf al goed kent door zijn voormalig lidmaatschap van het Investment Committee van ABP. Wij zien uit naar de samenwerking met hem.”

 

De Raad van Commissarissen van APG Asset Management bestaat na de benoeming van de heer Kjær uit 3 leden:Maes van Lanschot, voorzitter, Bart Le Blanc, vice voorzitter, Knut Kjær, lid.

Volgende publicatie:
Ronald Wuijster benoemd tot lid raad van bestuur APG

Ronald Wuijster benoemd tot lid raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 5 april 2018

Ronald Wuijster (51) is benoemd tot lid van de raad van bestuur van APG Groep NV. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuille Asset Management en is daarmee eindverantwoordelijk voor advisering over en uitvoering van het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen die door APG worden bediend. De benoeming van Ronald Wuijster geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouder. Naast zijn rol als lid raad van bestuur is hij ook directievoorzitter van APG Asset Management. APG Groep beheert 475 miljard euro pensioenvermogen en zorgt ervoor dat ruim 4,5 miljoen mensen erop kunnen vertrouwen dat hun opgebouwde pensioenrechten op de juiste manier worden belegd, geadministreerd en uitgekeerd.

 

Ronald Wuijster heeft zo’n dertig jaar ervaring in de beleggingswereld, waarvan twintig jaar als bestuurder en directeur. Sinds 2006 bekleedde hij bij APG diverse topposities, onder meer als managing director Strategic Portfolio Management en als Chief Investment Officer. Hij was sinds medio 2017 waarnemend lid van de raad van bestuur van APG Groep met als portefeuille Asset Management. Voor hij APG kwam versterken, vervulde hij diverse directeursrollen bij Robeco, onder meer op het gebied van corporate strategie, ontwikkeling en onderzoek. Wuijster studeerde bedrijfseconomie en rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald Wuijster is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur APG: “Wij hebben de opdracht om voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers de hoogste rendementen tegen de laagste kosten te behalen. De afgelopen jaren hebben we met onze beleggingen goede rendementen kunnen realiseren. Dat is nodig om de pensioenen van deelnemers nu en straks te kunnen betalen. Intussen werken we met de fondsen hard aan het verder verduurzamen van onze beleggingsactiviteiten. En juist daarom ben ik blij dat Ronald onze raad van bestuur komt versterken. Ik ben echt onder de indruk van zijn kennis op het gebied van duurzaam beleggen en vermogensbeheer. Ik ben er ook trots op dat we iemand uit onze eigen organisatie in de raad van bestuur mogen verwelkomen.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen: “Met €475 miljard aan pensioenvermogen onder beheer behoort APG tot de wereldtop van beleggingsinstellingen. Onze pensioenfondsklanten stellen terecht hoge eisen aan onze beleggingsactiviteiten, met duurzaamheid als kernthema. Daarom zijn we blij dat we Ronald Wuijster hebben kunnen benoemen. Hij beschikt over unieke kennis op het gebied van lange termijn beleggen en heeft aandacht voor kwaliteit van het beleggingsproces. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om met Asset Management voor onze fondsen en hun deelnemers het verschil te maken.”

 

Met de benoeming van Ronald Wuijster als lid van de raad van bestuur van APG Groep is een vacature ontstaan voor de positie van CIO bij APG Asset Management. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels in een vergevorderd stadium.

Volgende publicatie:
APG verkoopt Inadmin aan RiskCo

APG verkoopt Inadmin aan RiskCo

Gepubliceerd op: 28 maart 2018

APG Groep zal Inadmin, de dochter voor ‘defined contribution’ pensioenadministratie, verkopen aan RiskCo. De activiteiten van Inadmin passen niet langer bij de strategische koers van APG. RiskCo zal alle activiteiten van Inadmin overnemen. Een overeenkomst voor deze transactie is op vrijdag 23 Maart getekend. Afronding wordt verwacht in Mei, na goedkeuring door de relevante instanties.

 

RiskCo, opgericht in 2005, ontwikkelt systemen voor het managen van lange termijn, complexe administraties zoals die van pensioenfondsen en levensverzekeraars. Aanvankelijk verkocht de onderneming deze oplossingen aan pensioenfondsen en verzekeringsadministratiekantoren.

Wim Henk Steenpoorte, lid van de Raad van Bestuur van APG: Wij zijn blij deze transactie te kunnen aankondigen want die zal leiden tot een solide en vooruitstrevende onderneming. Dit is goed voor de klanten en medewerkers van Inadmin. APG zal doorgaan met het bedienen van zijn grote pensioenfondsklanten met topklasse en innovatieve oplossingen voor investeringen en administratieve oplossingen. Als gevolg van deze transactie zullen geen ontslagen vallen. De standplaats blijft Amsterdam.

 

Over RiskCo

RiskCo ontwikkelt systemen voor het managen van complexe, lange-termijn administraties van pensioenfondsen en levensverzekeraars en positioneert zich als het ‘high-tech, low-cost’ alternatief voor eigen pensioenadministraties. RiskCo heeft de kosten voor het onderhouden van deze complexe, steeds veranderende administraties omlaag gebracht door het toepassen van zijn eigen software en architectuur en door 100% transparantie te realiseren. Dit zorgt voor snellere analyses, eenvoudigere compliance-verslaglegging en betere voorspellingen.

RiskCo heeft 90 medewerkers en heeft kantoren in Nederland, Canada en Portugal.

 

Kijk voor meer informatie op www.riskco.nl

Volgende publicatie:
APG benoemt Marloes Sengers tot directeur Human Resources

APG benoemt Marloes Sengers tot directeur Human Resources

Gepubliceerd op: 27 maart 2018

Marloes Sengers (36) is door de raad van bestuur van APG per 1 april 2018 benoemd tot directeur Human Resources. In deze functie is zij verantwoordelijk voor het HR-beleid van heel APG en vervult ze een cruciale rol in het huidige veranderproces van pensioenuitvoerder APG.

 

APG heeft in 2017 een nieuwe missie en visie gepresenteerd en doorvertaald in een groepsbrede strategie. De ambitie van APG is dat (pensioen)fondsen en deelnemers in 2025 vanzelfsprekend naar APG gaan voor grip op hun financiële toekomst. Om deze ambitie te realiseren, is APG volop in ontwikkeling.

 

De motor van de verandering zijn de eigen medewerkers en om die reden kiest de raad van bestuur voor een HR-directeur die de eigen organisatie goed kent en een succesvolle bijdrage levert aan het veranderprogramma. Zo is Marloes Sengers de drijvende kracht achter The Making of You, het programma waarmee APG de kwaliteit van haar dienstverlening verbetert door de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers te stimuleren. The Making of You is één van de resultaten  van de constructieve cao onderhandelingen die werden gevoerd en afgerond in 2017 en die vanuit APG onder leiding stonden van Marloes.

 

Bestuursvoorzitter Gerard van Olphen: “We willen APG in de komende jaren nog wendbaarder maken om zo onze pensioenfondsen en hun deelnemers optimaal te kunnen bedienen. De rol van de HR-directeur is hierbij van groot belang en ik ben dan ook bijzonder verheugd, dat wij Marloes Sengers in deze cruciale positie kunnen benoemen. Ook ben ik trots dat we met eigen talent dit soort topposities kunnen vervullen. Marloes heeft al een belangrijke bijdrage aan ons veranderproces geleverd en ik zie uit naar de voortzetting van onze samenwerking met haar in deze nieuwe rol.”

 

Marloes Sengers, momenteel Manager Human Resources, werkt sinds 2014 voor APG. Voor haar komst naar APG werkte zij onder meer bij Delta Lloyd. Zij studeerde Fiscaal Recht en Psychologie aan de Universiteit van Utrecht.

Volgende publicatie:
Annette Mosman nieuwe CFRO van APG

Annette Mosman nieuwe CFRO van APG

Gepubliceerd op: 23 oktober 2017

APG maakt vandaag bekend dat Annette Mosman na afronding van de transactie van Generali Nederland wordt benoemd tot de nieuwe Chief Finance and Risk Officer (CFRO) in de raad van bestuur van APG Groep (APG). Zij is sinds 2011 lid van de raad van bestuur van Generali Nederland, vanaf 2015 in de functie van CEO. Zij volgt Angelien Kemna op, die vanaf 2014 CFRO van APG Group was. Haar tweede benoemingstermijn liep af op 1 november 2017. De aanstelling van Annette Mosman is goedgekeurd door de toezichthouder.

 

Annette Mosman (1967) heeft ruime bestuurservaring in de financiële sector. Sinds 2011 maakte zij deel uit van de raad van bestuur van verzekeraar Generali Nederland; eerst als CFRO, sinds 2015 als CEO. Van 2006 tot 2009 was zij verantwoordelijk, als associate partner bij KPMG Advisory, voor de CFO advisory services aan grote banken en verzekeraars. Tussen 1997 en 2006 adviseerde zij vanuit KPMG Consulting (later Atos Consulting) bedrijven in de financiële sector over het inrichten van een efficiënte en effectieve finance functie. Van 1992 tot 1997 controleerde Annette als auditor bij KPMG Accountants grote Nederlandse bedrijven in verschillende industrieën. Annette is bestuurslid en penningmeester van NOC*NSF, lid van de raad van toezicht op het Jeroen Bosch Ziekenhuis en lid van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

De raad van bestuur van APG Groep wordt na de start van Annette Mosman gevorms door Gerard van Olpen (voorzitter), Annette Mosman (Chief Finance and Risk Officer), Ronald Wuijster (waarnemend Voorzitter Asset Management) en Wim Henk Steenpoorte (Voorzitter Fondsenbedrijf).

 

Gerard van Olphen, voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep: 'We zijn zeer verheugd met de aanstelling van Annette Mosman. Haar grote deskundigheid en ervaring op zowel financieel als risk management gebied zullen van grote waarde zijn voor APG. Ik heb met Angelien de afgelopen periode meer dan plezierig samengewerkt. Ik heb haar niet alleen als een professionele bestuurder, maar ook als een fijne collega leren kennen. Ik dank haar voor haar ondersteuning het afgelopen jaar.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter van de raad van commissarissen van APG Groep: 'APG en de Raad van Commissarissen zijn Angelien veel dank verschuldigd. Zij heeft als CEO van Asset Management een grote bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de organisatie van APG’s vermogensbeheer en aan het beleggingsbeleid in lijn met de lange termijn doelstellingen van onze pensioenfonds-klanten. Als CFRO heeft zij in de afgelopen jaren de Finance & Risk functie van APG Groep verder ontwikkeld en toekomstvast gemaakt. De raad van commissarissen is ook veel dank verschuldigd voor haar bereidheid en leiderschap gedurende de periode dat zij het voorzitterschap van de raad van bestuur tijdelijk heeft waargenomen in begin 2016.  Wij zijn enthousiast met de komst van Annette en wensen haar veel succes in haar nieuwe rol.”

Volgende publicatie:
APG benoemt Wim Henk Steenpoorte tot lid RvB

APG benoemt Wim Henk Steenpoorte tot lid RvB

Gepubliceerd op: 21 september 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers

In de rol van lid van de RvB met portefeuille Fondsenbedrijf is Wim Henk Steenpoorte verantwoordelijk voor de pensioenuitvoering en draagt hij zorg voor de ongestoorde dienstverlening aan de pensioenfondsen en hun deelnemers. Verder is hij eindverantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve uitvoering van de pensioenadministratie en deelnemerscommunicatie in de tweede pijler. Ook het verder reduceren van complexiteit en vergroten van de efficiëntie van de operatie behoort tot zijn aandachtsgebieden.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Sinds maart 2017 is hij Chief Operations Officer (COO) a.i. bij APG. Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk Steenpoorte is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Maximale pensioenwaarde

Gerard van Olphen, voorzitter RvB van APG: “Wij willen deelnemers van pensioenfondsen maximale pensioenwaarde geven. Daarom richten we onze pensioenuitvoering- en communicatie de komende jaren nog effectiever en efficiënter in. Wim Henk Steenpoorte is als geen ander in staat om deze belangrijke taak op zich te nemen en het belang van de deelnemer voorop te stellen.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: “APG haalt met Wim Henk Steenpoorte een zeer ervaren en kundig bestuurder binnen. Na een zorgvuldige procedure kwam Wim Henk Steenpoorte als beste kandidaat naar voren. We hechten zeer aan de stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en deelnemerscommunicatie. Bovendien zijn verdere efficiencyslagen noodzakelijk, zonder in te boeten op kwaliteit. We hebben er alle vertrouwen in dat Wim Henk Steenpoorte de juiste bestuurder is om deze uitdagingen op te pakken.”

Volgende publicatie:
APG’s Marta Jankovic nieuwe voorzitter Invest Europe

APG’s Marta Jankovic nieuwe voorzitter Invest Europe

Gepubliceerd op: 23 juni 2017

Helaas is dit artikel niet in het Nederlands beschikbaar.

Volgende publicatie:
Eduard van Gelderen verlaat APG

Eduard van Gelderen verlaat APG

Gepubliceerd op: 19 mei 2017

APG maakt bekend dat Eduard van Gelderen per 1 augustus 2017 zal aftreden als Chief Executive Officer (CEO) van APG Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van APG Groep, om in dienst te treden bij het investeringsfonds van de University of California.

 

Eduard begon in 2010 bij APG AM als hoofdverantwoordelijke voor de beursgenoteerde beleggingen (Chief Investment Officer Capital Markets), waarna hij in september 2014 de rol van CEO van APG AM overnam van Angelien Kemna en daarmee in de Raad van Bestuur van APG Groep kwam.

 

Gerard van Olphen, voorzitter Raad van Bestuur APG Groep: "Met het vertrek van Eduard verliezen wij een topbelegger en een goede collega. Onder zijn leiding heeft APG Asset Management € 100 miljard aan rendement behaald voor onze pensioenfondsen en hun deelnemers. Wij hebben begrip voor de uitdagingen in deze nieuwe rol in de VS en wij wensen hem veel succes."

 

Bart Le Blanc, voorzitter Raad van Commissarissen APG Groep: “De Raad van Commissarissen dankt Eduard voor zijn inspanningen voor APG in de afgelopen jaren. Van de internationale samenwerkingsverbanden en innovatieprogramma’s die hij heeft opgezet, zal APG nog lang voordeel hebben.”

 

In de periode tot aan 1 augustus zal Eduard van Gelderen samen met de directie van APG Asset Management zorgdragen voor een zorgvuldige transitie.

Volgende publicatie:
De grootste belegger van Nederland, een interview met Eduard van Gelderen

De grootste belegger van Nederland

Gepubliceerd op: 15 april 2017

Een interview met Eduard van Gelderen, door Camil Driessen.

 

'Dat is natuurlijk niet het verhaal'

‘Het pensioen wordt al jaren niet geïndexeerd, dus het zullen wel de beleggers zijn die de boel verkloot of vergokt hebben.” Eduard van Gelderen heeft er zichtbaar moeite mee dat de pensioensector maar niet krijgt uitgelegd dat ‘het’ niet hun schuld is. De krantenkoppen over pensioenen die niet geïndexeerd worden, de tv-items over pensioenkortingen. „Voor de buitenwereld is het dan makkelijk om tot de conclusie te komen dat de pensioenfondsen er een zootje van maken, maar dat is natuurlijk niet het verhaal.”

 

Van Gelderen heeft als topman van APG Asset Management 450 miljard euro onder zijn hoede. Het maakt hem de grootste belegger van Nederland. APG belegt het pensioengeld van 4,5 miljoen Nederlanders, onder wie bijna alle (oud-)ambtenaren en leraren. 

 

Hoog in een toren aan de Amsterdamse Zuidas houdt Van Gelderen kantoor. Aan de muur hangt een grote foto van fotograaf Hans Wilschut. „In deze kille omgeving mag er wel wat warmte bij”, grapt Van Gelderen over de keus voor een foto van de skyline van zijn geboortestad Rotterdam.

 

Terwijl pensioenfondsen het al jaren zwaar hebben, gaat het bij APG Asset Management crescendo. Uit het deze maand gepresenteerde jaarverslag blijkt dat het in 2016 een rendement van 9,9 procent behaalde en het vermogen van de pensioenfondsen waarvoor het belegt met meer dan 40 miljard lieten groeien.

 

Voor dat opmerkelijke contrast met het negatieve pensioennieuws heeft Van Gelderen twee verklaringen. Enerzijds moeten pensioenfondsen van de wet toekomstige uitkeringen berekenen met de huidige historisch lage rente. Anderzijds worden mensen steeds ouder waardoor de pensioenuitkeringen langer doorlopen. „Daar is zelfs met deze resultaten niet tegenop te beleggen.”

 

Lage rente

„De gedachte was: als we de geldkraan maar wijd genoeg open zetten, dan stroomt dat geld via de kapitaalmarkten naar de reële economie. Geld lenen wordt zo goedkoop dat bedrijven en consumenten wel weer meer gaan lenen en spenderen. Nou dat laatste is de facto eigenlijk niet gebeurd.”

 

Van Gelderen legt uit dat al die miljarden in de kapitaalmarkten bleven rondcirkelen, waardoor beurskoersen recordhoogtes bereikten. Of die huidige hoge koersen nog wel gerelateerd zijn aan de economische activiteiten van de bedrijven noemt hij „twijfelachtig”.

 

Verantwoord beleggen

„We komen uit een tijd waarin het allemaal heel goed is gegaan. De afgelopen vijf jaar hadden we een rendement van gemiddeld 9,4 procent per jaar. Maar als je nu kijkt naar de markt met een hele lage rente en hoge aandelenkoersen, dan is het de vraag of je het rendement in de toekomst op hetzelfde niveau kunt houden.”

 

En dus is de topman „nadrukkelijk” bezig met het uitstippelen van een nieuwe beleggingsstrategie voor APG. Als het rendement niet in obligaties en westerse aandelen zit, moet het ergens anders vandaan komen. De toekomst ligt volgens Van Gelderen meer in „direct beleggen in projecten in de reële economie, ver weg van het handelen op de beurs”. Recent kocht APG nog Belfast City Airport en voegde het Scandinavische waterkrachtcentrales samen. Ook wil APG veel meer in China gaan beleggen.

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds, dat zo ongeveer in ieder beursgenoteerd bedrijf ter wereld belegt, kiest APG bewust voor ‘maar’ een paar duizend bedrijven. Met die bedrijven heeft het veel contact en voert het een ‘dialoog’ over kwesties als arbeidsomstandigheden, milieu en beloningsbeleid. 

 

Op de kantoren van APG in Amsterdam, New York en Hongkong werken mensen die niets anders doen dan praten met bedrijven waarin APG belegt „om ze te beïnvloeden en aandacht te vragen voor onze kijk op dingen”, legt Van Gelderen uit. Zo werd Shell door APG gemaand niet bij de Noordpool te gaan boren naar olie, H&M geattendeerd op een foute fabriek in Birma en Volkswagen met klem verzocht om de cultuur te veranderen. APG kreeg Samsung zover dat het voortaan de financiële cijfers voor de jaarvergadering in het Engels publiceert en het bestuur aanpast. 

 

U heeft ook het Chinese conglomeraat Dalian Wanda aangesproken op corruptie. Denkt u dat ze zich daar echt iets van aantrekken? Is dat niet naïef? „Nou dat is misschien naïef, maar dat denken we wel. In dialoog gaan is niet altijd effectief, laten we daar duidelijk over zijn. Zeker in Azië hebben bedrijven nog veel meer de neiging om te zeggen: voor jou tien anderen. Als je het niet met ons eens bent, verkoop je de aandelen toch. Nou dat doen we dus niet, we blijven als aandeelhouder zitten en we blijven die dialoog volhouden. We merken dat er steeds meer naar ons geluisterd wordt in China omdat ze daar langzaam de deuren opengooien en er meer bewustzijn is dat de westerse beleggers en investeerders die daardoor binnenkomen andere standaarden hanteren.”

 

U heeft de APG-aandelen in de Amerikaanse farmaceut Mylan verkocht omdat die een spierverslapper maakt die gebruikt wordt bij voltrekking van de doodstraf in de VS. Waarom stapte u wél uit Mylan, maar niet uit bedrijven die ondanks uw appèl doorgaan met steenkool? „Daar hebben we echt veel discussies over gehad, want die spierverslapper is ook gewoon een regulier geneesmiddel. De moeilijkheid zat erin dat het geleverd werd aan gevangenissen in de VS waar het gebruikt wordt om de doodstraf ten uitvoer te brengen. Dat gaan wij niet ondersteunen, dat willen onze klanten ook pertinent niet. Wij hebben Mylan gevraagd: willen jullie stoppen met het leveren van dat middel aan de gevangenissen, zodat wij geen aandeelhouder zijn van een bedrijf dat actief meehelpt aan het uitvoeren van de doodstraf? Dat gebeurde niet, dus was het voor ons heel duidelijk.”

 

Waarom investeert u eigenlijk in tabaksbedrijven zoals Philip Morris? Van Gelderen neemt een slok water. „Dat zal vanwege het rendement zijn.” U kijkt er ongemakkelijk bij. Is rendement een vies woord? „Nee, nee, absoluut niet. De belangrijkste drijfveer is gewoon het rendement. Ik zat moeilijk te kijken, want tabak is typisch een van die paar thema’s waar je ontzettende bomen over kunt opzetten. Bij ons is het minder een discussie, maar ik kan me goed voorstellen waarom het dat bij PGGM wel is, want die beleggen het geld van de hele gezondheidszorg.”

 

Beloning

Uit het deze maand gepresenteerde jaarverslag blijkt dat APG Asset Management in 2016 31,5 miljoen euro aan bonussen uitkeerde: een stijging van 15 procent. Het aantal werknemers dat meer dan een miljoen euro verdiende, verdubbelde naar zes. 

 

Vrijwel jaarlijks laait de discussie over de beloning binnen APG en andere grote pensioenbeleggers op. U verdient ruim zes ton. Hoe staat u in die discussie? „Ik vind het een hele lastige discussie. We zouden die discussie kunnen ontlopen door alle beleggingen uit te besteden aan externe partijen, maar dat is niet in het belang van de pensioendeelnemers, want dan zijn zij vijf tot tien keer meer kwijt aan kosten dan wij nu aan salarissen betalen." „Als je inzoomt kom je misschien tot de conclusie dat wat sommige mensen bij ons verdienen best fors is ten opzichte van de Balkenende-norm, maar het is economisch gezien wel een hele logische keuze om zo iemand in te huren. Wij moeten concurreren op een extreem competitieve markt. Wij opereren wereldwijd, ons vermogen zit wereldwijd verspreid over allerlei mogelijke belegging categorieën.

 

„U raakt nu mijn salaris, maar volgens mij verdienen de bestuursvoorzitters van financiële instellingen binnen Nederland fors meer dan ik. En ik geloof ook niet dat ik in de top-10 sta van de grootverdieners in corporate Nederland, die zitten met aanzienlijk andere pakketten.”

 

Lees het hele artikel op NRC (account nodig). 

Volgende publicatie:
APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als COO a.i.

APG stelt Wim Henk Steenpoorte aan als COO a.i.

Gepubliceerd op: 17 februari 2017

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. (APG) deelt mee dat Wim Henk Steenpoorte per 14 september jl. is benoemd tot lid van de raad van bestuur (RvB) met portefeuille Fondsenbedrijf. Wim Henk Steenpoorte neemt in deze rol permanent zitting in de RvB van APG. De benoeming van Wim Henk Steenpoorte geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en aandeelhouders van APG.

 

Wim Henk Steenpoorte (1964) heeft ruime ervaring als bestuurder in de financiële en verzekeringswereld. Van 2015 tot 2017 werkte hij als onafhankelijk managementadviseur en toezichthouder. Tussen 2001 en 2015 vervulde hij diverse management- en bestuursfuncties bij SNS en VIVAT, waarvan de laatste vier jaar als lid van de raad van bestuur (CTO en CEO Verzekeraar). Wim Henk Steenpoorte studeerde bedrijfskunde en behaalde later een Master Informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Wim Henk is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We zijn verheugd dat we op deze korte termijn een kundige bestuurder hebben kunnen vinden om deze positie ad interim in te vullen. Ik ken hem als een krachtige en menselijke teamspeler. Zijn ruime kennis van operatie, ICT, customer care en changemanagement in de financiële dienstverlening zullen ons helpen om de volgende stap te zetten richting een nog meer deelnemer- en consumentgerichte organisatie.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “De procedure voor waarneming van de positie van de COO hebben we snel en zorgvuldig doorlopen omdat we zeer hechten aan stabiliteit en continuïteit in de aansturing van de pensioenuitvoering en IT. Wij hebben er alle vertrouwen in dat met de aanstelling van de zeer ervaren Wim Henk Steenpoorte hieraan invulling wordt gegeven.”

Volgende publicatie:
Hans Rademaker beoogd Chief Fiduciary Officer bij APG Asset Management

Hans Rademaker beoogd Chief Fiduciary Officer bij APG Asset Management

Gepubliceerd op: 9 februari 2017

APG Asset Management is voornemens om Hans Rademaker te benoemen als Chief Fiduciary Officer (CFi). In deze rol, die nieuw is voor de organisatie, wordt Rademaker lid van de directie van APG Asset Management en gaat hij leidinggeven aan de nieuwe Fiduciaire afdeling.

 

Met de inrichting van deze afdeling krijgt APG Asset Management de beschikking over een functie die de klantopdracht vertaalt in concrete voorstellen voor de strategische allocatie en mandaten, tactisch en operationeel vermogensbeheer inclusief de bijbehorende monitoring en feedback. In het licht van nieuwe uitdagingen uit het pensioenstelsel en internationale financiële markten acht APG Asset Management deze wijziging in de organisatiestructuur noodzakelijk. De definitieve benoeming van Hans Rademaker is in afwachting van goedkeuring door de AFM.

 

Hans Rademaker (1962) heeft ruime internationale bestuurservaring op het gebied van asset management en pensioenen. Hiervoor was hij zes jaar Global CIO bij Robeco Group. Daarvoor bekleedde hij de rol van Managing Director Fiduciary Management bij Kempen Capital Management. Verder werkte hij ruim dertien jaar tijd bij de pensioenuitvoerder MN Services onder meer als Directeur Beleggingen. Rademaker studeerde bedrijfseconometrie in Tilburg en volgde later een postdoctorale opleiding op het gebied van Investment Management aan de VU in Amsterdam. Hans Rademaker is getrouwd en heeft drie kinderen.

 

Eduard van Gelderen, CIO APG Groep: “We zijn zeer verheugd over de beoogde aanstelling van Hans Rademaker als CFi. Hij brengt een schat aan internationale ervaring mee. Bovendien heeft hij in het recente verleden Fiduciary Management bij een grote vermogensbeheerder opgezet. Daarmee heeft hij alles in huis om dat ook bij APG Asset Management tot een succes te maken.”

Volgende publicatie:
Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Mark Boerekamp, COO APG, vertrekt als lid van de raad van bestuur APG

Gepubliceerd op: 8 februari 2017

APG maakt vandaag bekend dat Mark Boerekamp, Chief Operating Officer (COO), vertrekt als lid van de raad van bestuur van APG Groep (APG).

 

Grote veranderprojecten op het gebied van Communicatie, Pensioenadministratie en ICT naderen hun afronding, waarmee een nieuwe fase aanbreekt binnen APG. Mark Boerekamp heeft besloten dit moment aan te grijpen om zich te oriënteren op een volgende stap in zijn carrière met de nadrukkelijke focus op digitale transformatie processen, technologische ontwikkelingen en andere innovaties, al dan niet in combinatie met ondernemerschap.

 

Er zijn mede door Mark Boerekamp de laatste jaren aansprekende resultaten behaald, waarmee het fundament is gelegd voor een verlaging van de uitvoeringskosten per deelnemer, een ‘agile’ manier van werken, technologische vernieuwingen en andere innovaties zoals de Brightlands Smart Services Campus. Dit is een unieke samenwerking tussen APG, de Provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Mark zal APG de komende periode blijven ondersteunen op het gebied van innovatie en de verdere ontwikkeling van de Brightlands Smart Service Campus. APG zal Mark voordragen als haar vertegenwoordiger in de raad van commissarissen van deze Campus.

 

De taken van Mark Boerekamp in de raad van bestuur zullen ad interim worden waargenomen door Gerard van Olphen. De raad van bestuur en de raad van commissarissen respecteren het besluit van Mark Boerekamp en zijn hem erkentelijk voor zijn grote inzet in de achterliggende jaren en de resultaten die onder zijn leiding zijn behaald.

 

Gerard van Olphen, voorzitter raad van bestuur van APG: “We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet om de organisatie nog deelnemergerichter te maken. Marks kennis op het terrein van innovatie en technologie hebben tot een efficiëntere uitvoering en effectievere deelnemercommunicatie geleid. Wij danken hem voor zijn grote inzet in de afgelopen jaren.”

 

Bart Le Blanc, voorzitter raad van commissarissen van APG: “Sinds 2012 heeft Mark op bezielende en succesvolle wijze leiding gegeven aan het proces van vernieuwing in de operaties van APG’s pensioenfondsklanten. Wij zijn erg blij met zijn voortdurende betrokkenheid bij de Brightlands Smart Services Campus en wensen hem veel succes bij zijn volgende carrièrestap.”

Volgende publicatie:
Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Dick van Well nieuw lid van de raad van commissarissen APG Groep

Gepubliceerd op: 21 november 2016

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Dick van Well (1948) benoemd tot lid van de raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. Zijn aanstelling is goedgekeurd door DNB. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en is op 14 november 2016 ingegaan. Dick van Well heeft ruim 35 jaar ervaring in diverse management en bestuurlijke posities bij Dura Vermeer. Hij was daar geruime tijd voorzitter van de hoofddirectie en later voorzitter van de raad van bestuur. Sinds 2012 is hij lid van de RvC bij Dura Vermeergroep N.V. Verder is hij onder meer lid van de RvC bij Stedin Netbeheer BV en Multi Corporation BV.

 

Dick van Well heeft zeer veel ervaring in het bedrijfsleven en in het bijzonder in de bouwsector. Zijn kennis op het gebied van strategisch kostenmanagement, productontwikkeling en marketing dragen verder bij aan de nagestreefde diversiteit in de samenstelling van de RvC van APG Groep.

 

Het benoemen van een commissaris die inhoudelijk affiniteit met de bouw(wereld) heeft, is belangrijk voor APG. BpfBOUW is immers een grote opdrachtgever van APG.De RvC is zeer verheugd met zijn komst en verwacht dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan het toezicht op en advies aan de raad van bestuur van APG Groep NV.

 

Met deze benoeming bestaat de RvC van APG Groep uit de volgende leden: Bart Le Blanc (voorzitter), Pieter Jongstra (vice-voorzitter), Edith Snoeij, Maes van Lanschot, Roger van Boxtel, Claudia Zuiderwijk en Dick van Well.

Volgende publicatie:
Over lage rente, het pensioenstelsel en de ambitie van Gerard van Olphen

Over lage rente, het pensioenstelsel en de ambitie van Gerard van Olphen

Gepubliceerd op: 30 juni 2016

In een interview in het Financieele Dagblad gaat Gerard van Olphen onder meer in op de lage rente, veranderingen in het pensioenstelsel en zijn doelstellingen bij APG.

 

Gerard van Olphen: 'Pensioenfondsen kunnen de Europese Centrale Bank niet de schuld geven van hun problemen. Ook zonder het stimuleringsbeleid van de ECB zou de rente laag zijn, wat funest is voor pensioenfondsen. Doordat de beroepsbevolking krimpt en de economische groei laag is in Europa, is de rente structureel laag. Het ECB-beleid helpt natuurlijk niet, maar is niet bepalend.'

 

Met betrekking tot het toekomstige pensioenstelsel merkt Gerard het volgende op: ‘Ik ga er niet over. Net als bij voetbal heeft Nederland bij pensioenen 15 miljoen bondscoaches. Het is echter aan de pensioenfondsen, sociale partners en de politiek om te beslissen hoe het stelsel eruit moet zien’.

 

Over wat hij met APG wil bereiken, zegt hij: ‘Op hoofdlijnen drie dingen: we moeten ernaartoe dat deelnemers op dagbasis hun pensioen kunnen volgen. Daarnaast moet het vermogensbeheer worden aangepast aan de situatie en eisen van deze tijd. De afgelopen dertig jaar zijn er ondanks de crisis mooie beleggingsresultaten gehaald, maar het is de vraag of we dat op dezelfde manier kunnen blijven doen. Ik verwacht dat we meer rechtstreeks in de economie moeten gaan investeren, bijvoorbeeld in infrastructuur, om dezelfde rendementen te kunnen blijven halen, op een verantwoorde manier. Tot slot moet het verandervermogen van APG omhoog, om mee te kunnen gaan met de veranderingen die ons te wachten staan.’

 

Lees hier het volledige interview.

Volgende publicatie:
Gerard van Olphen nieuwe bestuursvoorzitter APG

Gerard van Olphen nieuwe bestuursvoorzitter APG

Gepubliceerd op: 27 januari 2016

De raad van commissarissen (RvC) van APG Groep N.V. deelt mee dat Gerard van Olphen per medio maart 2016 wordt aangesteld als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van APG Groep N.V. (APG).

 

In deze rol zal hij verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten van APG, dat in opdracht van een aantal grote pensioenfondsen de pensioenregelingen voor 4,5 miljoen mensen in Nederland uitvoert. De benoeming van Gerard van Olphen geldt voor een periode van vier jaar en is goedgekeurd door de toezichthouders en door de aandeelhouders van APG.

 

Gerard van Olphen (1962) vervulde in de afgelopen 25 jaar diverse bestuurs- en managementfuncties in de financiële sector. In 2002 werd hij benoemd tot Chief Finance & Risk Officer bij Achmea, waar hij in 2008 ook als vicevoorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld. In 2013 werd Gerard Van Olphen door het Ministerie van Financiën gevraagd om voorzitter van de raad van bestuur van SNS Reaal te worden. Hij voltooide succesvol de herstructurering van dat bedrijf. Zijn laatste functie was voorzitter van de raad van bestuur van Vivat verzekeringen, tot september 2015.

 

Bart Le Blanc, voorzitter RvC van APG: "APG haalt met Gerard van Olphen een uiterst deskundige en ervaren bestuurder binnen. Gerard zal samen met zijn collega’s van de raad van bestuur leiding geven aan APG in de komende jaren, waarin mogelijk vergaande veranderingen zullen optreden in het pensioenstelsel. Dit zal nieuwe eisen stellen aan de aard van de dienstverlening van APG en de kwaliteit van de pensioenuitvoering. Met zijn uitgebreide ervaring in de financiële wereld zal Gerard daarbij van grote waarde zijn voor APG, onze klanten en hun deelnemers. Wij heten Gerard van harte welkom en vertrouwen op een inspirerende samenwerking.”

 

Beloning

APG beoogt een goed salaris te bieden, teneinde kwalitatief sterke bestuurders aan te kunnen trekken. Om dit salarisniveau te bepalen, geldt niet uitsluitend de beloning in de financiële dienstverlening als maatstaf, maar de beloning in een bredere, zorgvuldig samengestelde, referentiegroep van sectoren, waarbij ook organisaties uit de semipublieke dienstverlening significant meewegen. De nieuwe bestuursvoorzitter zal een vast salaris en een pensioenbijdrage ontvangen, maar geen variabele beloning of bonus. Het bruto salaris zal € 500.000 bedragen; de pensioenbijdrage zal € 66.000 bedragen. Ten opzichte van het salarisniveau van de voorganger is sprake van een daling met circa 10%.