Obligaties

Obligaties

APG belegt een deel van het pensioenvermogen in obligaties. En die zijn er in verschillende soorten en maten. Van staatsleningen tot heuse Covid-19-obligaties. Daar valt veel over te vertellen. En dat doen we dan ook graag op deze plek.

Thema
Lange termijn beleggen
Collectie inhoud
7 Publicaties

APG ontwikkelt leidraad voor Covid-19 obligaties

Gepubliceerd op: 13 mei 2020

APG heeft een leidraad (Engelstalig) gepubliceerd die bedrijven inzicht geeft welke Covid-19 gerelateerde uitgaven mogelijk kwalificeren als sociale of duurzame obligatie.

 

Een groeiend aantal banken, bedrijven en overheidsinstanties heeft de laatste maanden zogenaamde Covid-19 obligaties uitgegeven. De opbrengst hiervan wordt onder meer gebruikt voor het financieren van noodmaatregelen en steunpakketten voor het midden- en kleinbedrijf. Sinds eind maart heeft APG namens haar pensioenfondsklanten meer dan € 350 miljoen belegd in Covid-19 obligaties.

 

“Voor bedrijven die obligaties willen uitgeven is het niet altijd duidelijk welke Covid 19-gerelateerde activiteiten kunnen worden aangemerkt als ‘sociaal’ of ‘duurzaam’”, zegt Joshua Linder, credit analist Vastrentende Waarden bij APG Asset Management. “Om een ​​deel van die onzekerheid weg te nemen, hebben we een leidraad ontwikkeld waarin staat hoe we denken over maatregelen die mogelijk kunnen worden gefinancierd met de uitgifte van sociale en duurzame obligaties. We menen dat het nuttig is om voorbeelden te laten zien van activiteiten die mogelijk in aanmerking komen. ”

 

Het doel van APG is om de richtlijnen met andere partijen in de markt te delen om zo de uitgifte van Covid-19 obligaties te stimuleren en tegelijkertijd de integriteit van de markt te handhaven. Als verantwoorde langetermijnbelegger draagt ​​APG actief bij aan uitbreiding van de markt voor green bonds. Tegelijkertijd benadrukken we het belang van transparantie en hoge kwaliteitsnormen voor verantwoorde, duurzame groei.

 

Volgende publicatie:
APG breidt beleggingen in corona-obligaties uit tot 350 miljoen

APG breidt beleggingen in corona-obligaties uit tot 350 miljoen

Gepubliceerd op: 22 april 2020

APG heeft recent haar beleggingen in Covid-19 obligaties uitgebreid tot bijna € 350 miljoen. De opbrengst van deze 'corona-obligaties’ wordt onder meer gebruikt voor de financiering van noodmaatregelen voor de gezondheidszorg en financiële ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf in Europa en de rest van de wereld.

 

Bestrijding van de pandemie én de gevolgen

 

Recent nam APG – namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – deel aan de uitgifte van corona obligaties door de Wereldbank (IBRD; € 211 miljoen). Uitgifte van deze obligatie draagt bij aan een noodpakket van € 13 miljard voor ondersteuning van middeninkomens landen die getroffen zijn door de corona-pandemie. Met de opbrengst wordt onder andere de uitbreiding van de testcapaciteit, training van medisch personeel en de aankoop van beschermingsmiddelen gefinancierd.

APG kocht onlangs ook corona obligaties uitgegeven door de Inter-American Development Bank (IADB; € 14 miljoen) en de United Services Automobile Association (USAA; € 32 miljoen), een organisatie die Amerikaans defensiepersoneel betaalbare verzekeringen en bankdiensten biedt. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor steun aan militairen en hun gezinnen die in financiële problemen zijn geraakt, bijvoorbeeld door verzekeringspremies kwijt te schelden of rentebetalingen op de hypotheek op te schorten.

 

Noodmaatregelen

 

Op 31 maart gaf de Nordic Investment Bank als eerste een obligatie uit waarvan de opbrengst specifiek was bedoeld voor bestrijding van de Covid-19 pandemie en de gevolgen daarvan. Andere instanties volgden al snel, zoals de ontwikkelingsbank van de Raad van Europa en de Europese investeringsbank. De opbrengst wordt onder andere gebruikt voor het opschalen van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid.

 Alle genoemde obligaties worden uitgegeven door gerenommeerde instellingen die zijn beoordeeld met een AA of AAA-rating. Het kredietrisico van AAA-obligaties is vergelijkbaar met dat op Nederlandse staatsobligaties. De rente is iets hoger dan die op vergelijkbare obligaties.

 

Verantwoordelijke belegger

 

Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, vastrentende waarden specialist bij APG Asset Management. “De maatschappelijke en economische impact van het virus is enorm en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen.”

 APG is een van ’s werelds grootste beleggers in groene obligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven of (semi-)overheden om groen, sociale of duurzame projecten te financieren. Eind 2019 hadden we ruim € 9 miljard belegd in groene, duurzame en sociale obligaties. Deze beleggingen dragen bij aan de ambities van onze klanten op het gebied van duurzaam beleggen, met name de doelstellingen van ABP (20% van het vermogen belegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eind 2025) en bpfBOUW (€12 miljard eind 2020).

Volgende publicatie:
APG steekt € 90 miljoen in Covid-19-obligaties

APG steekt € 90 miljoen in Covid-19-obligaties

Gepubliceerd op: 9 april 2020

Om de coronapandemie en de sociaal-economische gevolgen ervan te bestrijden, heeft APG namens zijn pensioenfondsklanten bijna € 90 miljoen geïnvesteerd in Covid-19-obligaties. De opbrengst van deze 'corona-obligaties’ wordt onder meer gebruikt voor de financiering van noodmaatregelen voor de gezondheidszorg en financiële ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf.

Sinds eind maart heeft APG – namens ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG – deelgenomen aan de uitgifte van corona-obligaties door de Nordic Investment Bank (€16 miljoen), de Europese Investeringsbank (€39 miljoen) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (€34 miljoen). In alle drie de gevallen was de vraag onder beleggers naar de obligaties veel groter dan het aanbod.

 

Noodmaatregelen

De opbrengst van de corona-obligaties is bestemd voor de financiering van een reeks noodmaatregelen, waaronder uitbreiding van de gezondheidszorg, steun aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en een tijdelijke verhoging van de uitgaven aan sociale zekerheid. In sommige gevallen bieden corona-obligaties ook financiële hulp aan lokale overheden, producenten van medische apparatuur en andere bedrijven in de gezondheidszorg die te maken hebben met een ongekende vraag als gevolg van de pandemie.

Alle drie de obligaties worden uitgegeven door gerenommeerde instellingen die beoordeeld zijn met een AAA rating, de hoogste rating voor kredietwaardigheid. Het kredietrisico is vergelijkbaar met dat op Nederlandse staatsobligaties. De rente is iets hoger dan die op vergelijkbare obligaties. 

 

Verantwoordelijke belegger

Het is goed dat instellingen speciale corona-obligaties uitgeven, zegt Oscar Jansen, vastrentende waarden-specialist bij APG Asset Management. "De maatschappelijke en economische impact van het virus is enorm en er is veel geld nodig om de crisis te bestrijden. Als verantwoord belegger willen we hierin een actieve rol spelen."

APG is een van 's werelds grootste beleggers in groene obligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven of (semi-)overheden om groene, sociale of duurzame projecten te financieren. Eind 2019 hadden we ruim € 9 miljard belegd in groene, duurzame en sociale obligaties. Deze beleggingen dragen bij aan de ambities van onze klanten op het gebied van duurzaam beleggen, met name de doelstellingen van ABP (20% van het vermogen belegd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eind 2025) en bpfBOUW (€12 miljoen eind 2020).

Volgende publicatie:
APG stapt in Chinese obligaties

APG stapt in Chinese obligaties

Gepubliceerd op: 29 november 2019

Samenwerking met E Fund biedt toegang tot groeiende markt

 

APG gaat samen met partner E Fund, de grootste fondsbeheerder in China, in Chinese vastrentende waarden beleggen, waaronder obligaties van bedrijven en locale overheden. De strategie is gelanceerd onder de naam ‘China Fixed Income Strategy’ en vergroot de toegang van APG tot een interessante markt, waarin steeds meer internationale investeerders actief zijn. Omdat de Chinese standaarden voor milieu, mensenrechten (zoals arbeidsrechten) en goed ondernemingsbestuur (corporate governance) lager liggen dan in het Westen, is het een bepalende factor in de China Fixed Income Strategy. We laten Sandor Steverink, Head of Treasuries bij APG, aan het woord over deze nieuwe stap.

 

Het zal geen verrassing zijn dat Sandor positief is over de nieuw gelanceerde strategie: “Als pensioenbelegger zijn we altijd op zoek naar aantrekkelijke beleggingen die stabiele, lange termijn rendementen opleveren voor onze pensioenfondsklanten en hun deelnemers. De rentestand is erg laag nu, dus we verwelkomen  beleggingen die naast solide rendementen  relatief laag risicoprofiel hebben. Nu de Chinese markt steeds meer wordt opengesteld voor internationale investeerders, is dit een goede kans voor ons. Onze partner E Fund adviseert ons voor deze beleggingsstrategie, die we samen met hen ontwikkelen. Daarmee vergroten we ons beleggingsuniversum in een belangrijke markt. ”

 

Een vastrentende strategie, wat houdt dat in?

“In dit geval doelen we daarmee op een specifieke beleggingsstrategie voor obligaties -leningen dus- in China, zonder onderscheid te maken tussen bedrijfsobligaties en obligaties van lokale overheden. Dat komt doordat de grenzen hiertussen in China minder scherp zijn. Belangrijk in deze strategie is de aandacht voor ESG (Environment, Social and Governance, red.)-factoren. Iets wat voor ons bij APG heel normaal is, maar in China een nieuw concept is.”

 

Wat levert het onze pensioenfondsen en deelnemers op?

“Zoals gezegd, dit type beleggingen  levert een goed rendement op bij een laag risico. Daarbij komt nog dat deze strategie een goede wereldwijde spreiding in je beleggingen biedt wanneer je hem combineert met andere vastrentende beleggingen. Want China heeft ondanks de verdergaande globalisatie nog altijd haar eigen dynamiek, wat dus diversificatie in je beleggingsportefeuille oplevert omdat niet alles tegelijk in dezelfde richting beweegt. Daarnaast is de Chinese vastrentende markt een once-in-a-lifetime opportunity. Het is niet eerder is voorgekomen dat een markt van deze omvang ineens open gaat zoals dat in China nu het geval is. Tot nu toe is China zwaar ondervertegenwoordigd in onze beleggingsportefeuille; en dat voor de tweede economie van de wereld. Nu de Chinese financiële markten zijn geopend en China steeds vaker en steeds meer in wereldwijde benchmarks is opgenomen, is er steeds meer reden om het aandeel aan Chinese beleggingen een weerspiegeling te laten zijn van de vooraanstaande positie van China in de wereldeconomie.”

 

In China is ESG nog minder ontwikkeld. Hoe gaan wij daar mee om?

“ESG is een heel belangrijke factor in de strategie. Omdat het ESG concept in China nieuw is en de ESG standaarden daar lager liggen dan in de westerse wereld, moeten we meer onderzoek doen naar de instanties waarin we beleggen. Daarom beginnen we met een meer geconcentreerde portefeuille dan gebruikelijk binnen vastrentende beleggingen, waar risicospreiding zeer essentieel is. Doordat we samenwerken met E Fund hebben we direct toegang tot de kennis over deze bedrijven en instanties. We zijn druk bezig om met name de ESG-kennis over China uit te breiden en daarmee zal de diversificatie in de portefeuille ook toenemen. Daar komt bij dat het rapporteren over ESG en verantwoord beleggen ook in China meer voet aan de grond krijgt – door regelgeving vanuit de Chinese overheid, en door de internationalisatie van China’s financiële markten.


APG en E Fund willen bij de voorhoede van spelers horen binnen deze ontwikkeling. In 2016 hebben we de krachten al gebundeld met hen voor het beleggen in China A-shares* die volledig voldoen aan de door onze pensioenfondsklanten gehanteerde eisen voor verantwoord beleggen die onze pensioenfondsklanten. En nu gaan we dus hetzelfde doen voor het beleggen in vastrentende waarden via de China Fixed Income strategie. Daarmee hopen en verwachten we dat de Chinese partijen die de obligaties uitgeven, zich steeds meer bewust worden van het belang van verantwoord beleggen.

 

We implementeren het beleid voor verantwoord beleggen van onze klanten in alle markten waarin we actief zijn, inclusief China. Dit betekent dat we alle bedrijven waarin we kunnen investeren beoordelen op algemene en sectorspecifieke ESG-criteria. Gezien het groeiende belang van China op de internationale kapitaalmarkten en de specifieke uitdagingen op het gebied van ESG-openbaarmaking en -bewustzijn in die markt, zijn wij van mening dat het essentieel is om een ​​sterke lokale aanwezigheid en 'boots on the ground' te hebben. Daarom openen we een speciaal kantoor in Beijing en bundelen we lokale expertise en ervaring met E Fund.”

 

Hoe verwacht je dat deze strategie zich verder gaat ontwikkelen?

“China Fixed Income is een eerste allocatie (toewijzing van vermogen aan een specifieke categorie beleggingen, red.) naar China, waarbij we over tien jaar eerder denken aan een gelijke weging tussen de drie grootste vastrentende markten: US, Euro en China. Maar we hanteren hier het principe ‘start small and learn fast’.”

 

Lees het persbericht

 

* Chinese A-aandelen zijn de aandelen van bedrijven die zijn gevestigd op het vasteland van China en worden verhandeld op de twee Chinese aandelenbeurzen, de Shanghai Stock Exchange (SSE) en de Shenzhen Stock Exchange (SZSE).

Volgende publicatie:
APG belangrijke belegger in eerste SDG-obligatie

APG belangrijke belegger in eerste SDG-obligatie

Gepubliceerd op: 7 oktober 2019

APG heeft belegd in een bijzondere obligatie, uitgegeven door het Italiaanse energiebedrijf Enel. APG doet dit namens zijn pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW en SPW. De Enel-obligatie is de allereerste die rechtstreeks verband houdt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Enel heeft investeerders beloofd dat 55% van zijn elektriciteitsopwekkingscapaciteit eind 2021 hernieuwbaar zal zijn. Voldoet het bedrijf niet aan deze verplichting, dan ontvangen beleggers 0,25% extra rente op hun obligaties.

 

Als het grootste elektriciteitsbedrijf in Italië en een van de grootste ter wereld, is Enel een belangrijke ontwikkelaar van hernieuwbare energiebronnen. De energiecentrales van het bedrijf bevinden zich over de hele wereld.

 

Primeur
Met de nieuwe obligatie gaat Enel een stap verder dan groene of duurzaamheidsobligaties. De opbrengsten van deze laatste worden gebruikt om groene of sociale projecten te financieren. Maar een obligatie die rechtstreeks verband houdt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, was er nog niet – en die heeft Enel nu uitgegeven. Met deze doelstellingen - in totaal 17 – willen de VN een betere en duurzamere toekomst voor iedereen realiseren en grote wereldwijde uitdagingen aanpakken, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Enel heeft investeerders beloofd dat 55% van zijn elektriciteitsopwekkingscapaciteit eind 2021 hernieuwbaar zal zijn. Dit draagt ??bij aan SDG 7: betaalbare en schone energie. Als Enel niet aan deze verplichting kan voldoen, ontvangen beleggers 0,25% extra rente op hun obligaties. Op 30 juni 2019 was 46% van de capaciteit van Enel geclassificeerd als hernieuwbaar.

 

Driemaal overschreven
De deelname van APG werd goed ontvangen door het bedrijf en de banken die betrokken waren bij de marketing van de deal.  Ze waren op zoek naar een anchor investor, dat wil zeggen een belegger die als eerste mag inschrijven op een nieuwe obligatie of aandeel om het vertrouwen van andere potentiele beleggers te vergroten.  Hoewel de deal bijna driemaal werd overschreven, ontving APG de volledige toewijzing van USD 50 miljoen Dit onderstreept de positie van APG in de markt als toonaangevende verantwoordelijke belegger, maar ook  zijn langdurige relatie met Enel.

De deal toont ook de actieve rol van APG op de markt voor duurzame financiering. In het afgelopen jaar was het credit-team (verantwoordelijk voor obligatiebeleggingen) van APG voortdurend in gesprek met de betrokken partijen over de structuur van de transactie. APG was een van de beleggers waarmee Enel wilde bespreken welke specifieke kenmerken van een SDG-gekoppelde obligatie APG en andere beleggers zouden ondersteunen.

 

Signaal
In de toekomst hoopt Enel dat meer van zijn obligaties dit soort SDG-verplichtingen zullen bevatten, wellicht ook verbonden aan andere SDG’s. Op deze manier geeft het bedrijf een signaal af aan de beleggersgemeenschap dat het duurzaam  opereert en zich serieus inzet voor de SDG's. Ook is dit initiatief een aansporing voor andere bedrijven om zelf met vergelijkbare obligaties te komen.

Volgende publicatie:
APG zet in op verdere groei van groene obligaties

APG zet in op verdere groei van groene obligaties

Gepubliceerd op: 21 mei 2019

APG ziet de uitgifte van de eerste groene Nederlandse staatsobligatie als een indicatie dat de markt voor groene obligaties steeds volwassener wordt. Als toonaangevende, verantwoorde langetermijnbelegger, ondersteunen we initiatieven voor vergroting en verbreding van het aanbod van groene obligaties.

 

APG maakte vandaag bekend dat het bijna € 250 miljoen belegt in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie. Met deze belegging dragen we bij aan het realiseren van de ambities van onze pensioenfondsklanten op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen, in het bijzonder de ambitie van ABP en bpfBOUW voor een verdubbeling van hun beleggingen in de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen in 2020.

 

Drie focusgebieden
Onze inzet voor de verdere ontwikkeling van de markt voor groene, sociale en duurzame obligaties (‘green bonds’) richt zich op het vergroten van het aanbod, het bewaken van de kwaliteit en het aangaan van een dialoog met bedrijven, instanties en overheden, verduidelijkt Oscar Jansen, senior portfolio manager Credits. “We kijken hoe we meer kunnen beleggen in groene obligaties zonder concessies te doen op risico en rendement.”

Tegelijkertijd met de uitgave van de Nederlandse staatsobligatie publiceerde APG de Guidelines for Green, Social and Sustainable Bonds. Jansen: “Het is belangrijk dat wij duidelijk onze verwachtingen overbrengen op bedrijven, instanties en overheden die overwegen groene obligaties uit te geven. Daar vragen zij ook om. Dat kan zorgen bij hen over de mogelijke reactie van de markt wegnemen en daarmee bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de markt voor groene obligaties.”

 

Groene staatsobligaties
Steeds meer landen geven groene staatsobligaties uit en ook dat biedt mogelijkheden om de beleggingen verder uit te breiden. Onlangs organiseerde APG samen met de Wereldbank een workshop in Washington DC over dit onderwerp. We gaan met overheden in gesprek over onze verwachtingen, de voortgang op het gebied van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen en de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, en de potentiële rol van groene obligaties bij de financiering.
Onlangs organiseerde APG samen met de Wereldbank een workshop In Washington DC over dit onderwerp.

 

Grote belegger in groene obligaties
APG is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties. Eind 2018 hadden we ruim € 6,8 miljard belegd in groene, sociale en duurzame obligaties namens onze pensioenfondsklanten ABP, bpfBOUW, SPW en PPF. We nemen deel aan het Climate Bonds Initiative en ondersteunen actief initiatieven om de markt verder te ontwikkelen. Ook hebben we bijgedragen aan het voorstel voor een Europese standaard, en delen we onze kennis en ervaring met bureaus over de manier waarop zij groene obligaties beoordelen.

De vraag van beleggers naar groene obligaties blijft onverminderd groot. In de Verenigde Staten wordt de groei van de markt belemmerd door beperkt aanbod in vergelijking met Europa. In maart organiseerde APG voor de tweede keer een ronde-tafel met institutionele beleggers en banken in New York over uitdagingen en mogelijke oplossingen voor de verdere ontwikkeling van de markt. Deze keer was er speciale aandacht voor de voedingssector.

Zie ook: ‘Growing the US corporate green and social bond market – Findings & Recommendation'

Volgende publicatie:
APG spoort Amerikaanse bedrijven aan: geef meer groene obligaties uit

APG spoort Amerikaanse bedrijven aan: geef meer groene obligaties uit

Gepubliceerd op: 18 december 2018

De vraag van beleggers naar groene obligaties blijft onverminderd groot, maar in de Verenigde Staten (VS) wordt de groei van de markt belemmerd door beperkt aanbod. Uitdagingen voor verdere ontwikkeling van de Amerikaanse markt: de concentratie van ‘green bonds’ in slechts enkele sectoren, de onzekerheid bij bedrijven over de eisen die aan zulke obligaties worden gesteld, en de geringe omvang van veel uitgiftes van groene obligaties.

 

APG bereikte vorige maand de mijlpaal van $ 1 miljard in groene, sociale en duurzame (‘groene’) obligaties in de Amerikaanse obligatieportefeuille. Bijna twee derde daarvan is uitgegeven door bedrijven. ‘Hieruit blijkt dat onze inspanningen om het aanbod te vergroten vruchten afwerpen’, zegt Ann-Marie Griffith, Managing Director US Credits portfolio. ‘Maar er moet nog meer gebeuren. Samen met onze partners en andere grote beleggers maken we ons sterk voor een breder aanbod van Amerikaanse groene bedrijfsobligaties.’

APG organiseerde eerder dit jaar een ronde-tafel met twintig institutionele beleggers en banken in de VS. Op basis daarvan ziet APG de volgende oplossingsrichtingen:

 

Communiceer de voordelen

Amerikaanse bedrijven nemen een afwachtende houding aan als het gaat om het uitgeven van green bonds. Dat komt onder andere omdat het beeld bestaat dat de eisen van potentiele beleggers aan groene obligaties de uitgifte daarvan ingewikkeld maken. De positieve impact op de reputatie van het bedrijf en andere voordelen worden vaak niet goed gecommuniceerd. Investeerders moeten benadrukken dat het aantrekken van een diverse groep beleggers voordelen heeft voor het bedrijf. Ook kan worden gewezen op succesvolle green bonds uitgegeven door lokale overheden en semi-overheidsinstellingen, zoals hypotheekbedrijf Fannie Mae.
 

Stel je op als klankbord

Onduidelijkheid over wat een ‘groene obligatie’ nou precies is, wordt vaak gezien als een obstakel. Toch is er veel vooruitgang geboekt bij het omschrijven en indelen van groene beleggingen. APG heeft daarvoor een methode ontwikkeld (Taxonomy on Sustainable Development Investments (SDIs)). Bedrijven kunnen dat raamwerk gebruiken bij het ontwikkelen van obligaties en andere financiële producten die voldoen aan de eisen van investeerders. Daarnaast kunnen APG en andere grote beleggers een klankbord zijn om nog voor uitgifte van een obligatie met een bedrijf in gesprek te gaan, feedback te geven op hun plannen en duidelijk te maken wat zij van een groene obligatie verwachten.
 

Voeg projecten samen

Voor de aanschaf van green bonds gelden dezelfde eisen wat betreft rendement, risico en kosten als bij ‘gewone’ obligaties. Vaak is de uitgifte van een groene obligatie te klein om vanuit het oogpunt van risicobeheersing aantrekkelijk te zijn voor institutionele beleggers. Bedrijven zouden kunnen nagaan op welke manier ze groene en sociale projecten kunnen samenvoegen in

Verantwoord beleggen leidt tot meer rendement en een betere beheersing van de risico’s in de beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd kunnen we hiermee namens onze klanten en hun deelnemers bijdragen aan een duurzame wereld. Beleggen in groene obligaties helpt onze klanten bij het realiseren van hun ambities; met name de ambitie van APB en bpfBOUW om hun investeringen in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te verdubbelen in 2020. Eind 2017 had APG wereldwijd bijna € 4,5 miljard belegd in groene obligaties en sindsdien is dat verder toegenomen.

Als een toonaangevende, verantwoorde langetermijnbelegger, pleit APG voor verantwoorde en duurzame groei van de markt voor green bonds. We nemen deel aan het Climate Bonds Initiative en dragen actief bij aan initiatieven om omvang en transparantie van de markt te vergroten.