Beursgenoteerd

Beursgenoteerd

APG belegt op verschillende manieren. Van private beleggingen tot grote beursgenoteerde ondernemingen. Daar zit natuurlijk een gedachte achter: ons beleid. Want waarin beleggen we wel en waarin niet? Aan welke eisen moeten bedrijven voldoen? En pakt dat altijd goed uit? Die verhalen en achtergronden vind je hier.

Thema
Lange termijn beleggen
Collectie inhoud
3 Publicaties

Waarom rendeert Nederlands pensioengeld toch zo goed?

Gepubliceerd op: 27 november 2020

Van alle OESO-landen heeft Nederlands pensioengeld in 2019 het op één na beste beleggingsrendement laten zien. Ook met het gemiddelde rendement over de afgelopen vijftien jaar behoorde Nederland tot de beter presterende landen, blijkt uit een eerder deze maand gepubliceerd OESO-rapport. Wordt hier dan zoveel beter belegd? Ronald Wuijster, lid raad van bestuur bij APG en verantwoordelijk voor Asset Management, is genuanceerd: ‘Ja, we beleggen kwalitatief hoogwaardig in Nederland. Maar we profiteren ook in flinke mate van de min of meer verplichte renteafdekking’.
 

Wat als eerste in het oog springt in het eerder deze maand uitgebrachte OESO-rapport ‘Pension Markets In Focus 2020’, is het beleggingsrendement dat in Nederland is behaald op pensioenvermogen (in de tweede en derde pijler, dus pensioenfondsen resp. verzekeraars). Met een rendement van 13,7 procent hoefde Nederland alleen Ierland (18,5 procent) voor zich te dulden.

Een superieure prestatie? Ronald Wuijster tempert het enthousiasme: “Het rendement over één jaar zegt me sowieso niks. De verplichtingen van onze klanten hebben een langetermijnkarakter, dus belegt APG ook voor de lange termijn. De rendementen over vijf, tien en vijftien jaar, díe zijn voor ons relevant."

Sterke logica

Wat betreft het gemiddelde jaarrendement over een periode van vijftien jaar, presteerden Colombia (6,2 procent), de Dominicaanse Republiek (6,8 procent) en Uruguay (5,2 procent) het best. Maar ook Nederland en Canada behoorden met een cijfer van rond de 5 procent tot de wereldwijde koplopers. Dat blijkt niet alleen maar te danken aan kunde. Wuijster: “Zeker, we hebben een goed gestructureerd beleggingsbeleid, er is goed over nagedacht via ALM (Asset and Liability Management, het afstemmen van je beleggingen op je korte- en langetermijnbetalingsverplichtingen, red.).

 

We hebben een langetermijnoriëntatie, goede gerichte beleggingsoplossingen, en we spelen in op duurzaamheid. Die kwaliteit als belegger draagt zonder meer bij aan de sterke Nederlandse performance in de afgelopen vijftien jaar. Maar die performance heeft óók te maken met het feit dat Nederlandse pensioenfondsen als enige een rentehedge (manier om blootstelling aan het beleggingsrisico van een dalende of stijgende rente te beperken, red.) hebben. Die hedge is op zichzelf niet verplicht, maar er gaat wel een zeer sterke logica uit van het FTK (Financieel Toetsingskader, onderdeel van de Nederlandse Pensioenwet) om deze toe te passen.”

Serieus bijgedragen

In het FTK zijn de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen vastgelegd. De richtlijnen van het FTK vereisen dat een pensioenfonds haar beleggingen (en dus ook de risico’s daarvan) beoordeelt in relatie tot haar verplichtingen. Voor een betalingsverplichting die ver in de toekomst ligt, kun je nu bijvoorbeeld meer beleggingsrisico nemen dan voor een uitkering die je over een maand doet.  Wuijster: “Als gevolg van het FTK is het gebruikelijk voor een pensioenfonds om ongeveer 50 procent van de rentegevoeligheid af te dekken. En dat is een onverwachte factor geweest die over de afgelopen 10-15 jaar serieus heeft bijgedragen aan het beleggingsrendement van Nederlandse pensioenfondsen.”

 

In ‘Pension Markets In Focus 2020’ geeft de OESO een wereldwijd overzicht van het bijeen gespaarde pensioenkapitaal van de 37 lidstaten en beschrijft het de belangrijkste ontwikkelingen. De belangrijkste financiële indicatoren worden op een rij gezet, zoals het totale opgebouwde pensioenvermogen, waarin dit vermogen is belegd, en het daarbij behaalde rendement.

Volgende publicatie:
APG start met beleggen in Chinese aandelen

APG start met beleggen in Chinese aandelen

Gepubliceerd op: 19 december 2017

APG gaat voor pensioenfondsklanten en hun deelnemers in Chinese aandelen beleggen. De eerste investering van 250 miljoen wordt zeer binnenkort gerealiseerd.

 

Investeringen met E Fund

De investeringen worden gedaan in samenwerking met E Fund, één van de grootste beleggers van China. APG en E Fund wisselen kennis uit op het gebied van vermogensbeheer, ICT en pensioenadministratie. Het partnership met E Fund past in de strategie van APG en haar pensioenfondsklanten om nadrukkelijk in duurzaamheid en groeimarkten te investeren. Daar verwacht APG op de lange termijn meer rendement voor deelnemers te realiseren.

Bij de selectie van bedrijven kijken APG en E Fund zowel naar het risico-rendement profiel als duurzaamheids-criteria. Doordat APG direct investeert, zonder tussenkomst van externe partijen, zijn ook de kosten van de belegging in Chinese aandelen relatief laag.

 

Aantrekkelijke investeringskansen

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter APG Groep: “Door slim en duurzaam te beleggen werken we aan een goed pensioen voor deelnemers van pensioenfondsen. De Chinese economie groeit razendsnel en biedt zeer aantrekkelijke investeringskansen. Het partnership met E Fund levert aan beide zijden voordelen op. APG brengt als duurzame pensioenbelegger veel kennis en ervaring op het gebied van ESG met zich mee. E Fund heeft als grote Chinese belegger veel kennis van de lokale markt. APG wil deze kennis in de toekomst ook delen met andere institutionele beleggers.”

Volgende publicatie:
APG komt samen met E Fund met Chinees aandelenfonds

APG komt samen met E Fund met Chinees aandelenfonds

Gepubliceerd op: 20 september 2017

APG en de grote Chinese vermogensbeheerder E Fund lanceren een esg-fonds dat belegt in Chinese aandelen. Volgens de initiatiefnemers is dit het eerste in zijn soort.

 

‘De samenwerking met E Fund als sterke lokale partner maakt het mogelijk te beleggen in Chinese A shares en esg-criteria te hanteren’, aldus Harmen Geers, woordvoerder van APG. ‘Het fonds biedt toegang tot de aandelenmarkten op het vasteland van China. Het belegt in een beperkt aantal bedrijven.’

 

Op dit moment belegt APG nog niet in deze aandelen. APG belegt in Chinese bedrijven via de beurs in Hong Kong waar veel grote Chinese ondernemingen staan genoteerd. Klanten van APG hebben in eerste instantie €250 mln toegezegd. Het valt bij die pensioenfondsen onder de noemer aandelen opkomende markten. APG verwacht dat het fonds nog verder zal groeien in de komende jaren. Een team bestaande uit beleggers van APG en E Fund zwaait de scepter over het nieuwe fonds. Dit team kijkt bij de selectie van bedrijven zowel naar het risico-rendement profiel als de esg-criteria.

 

In een verklaring stelt Ronald Wuijster, cio ad interim van APG, dat de vermogensbeheerder graag optreedt als een verantwoorde lange termijn belegger voor zijn klanten. ‘Onze verantwoorde beleggingsaanpak in combinatie met de lokale kennis biedt unieke beleggingskansen in China.’ Wuijster verwacht dat de trend meer te beleggen in China zal doorzetten en wil opgedane kennis delen met andere institutionele beleggers.