Wanneer wordt het nieuwe stelsel van kracht?

Op 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. En dat betekent dat de nieuwe regels voor pensioen vanaf dan voor iedereen gelden. Sommige pensioenfondsen zullen al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen, maar voordat we daar zijn, moet er nog veel gebeuren. De overgang van het oude naar het nieuwe stelsel moet zorgvuldig gebeuren. Een aantal grote stappen richting 2027 zijn:

2020 – 2023
Uiterlijk op 1 juli 2023 moet de nieuwe pensioenwet van kracht worden. Daar gaat een heel wetgevingsproces aan vooraf dat is gestart in de tweede helft van 2020. In april 2022 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gegaan en in januari 2023 is - na akkoord van de Tweede Kamer - het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gegaan. De nieuwe pensioenwet gaat in als ook de Eerste Kamer akkoord heeft gegeven. De verwachting is dat de wet per 1 juli 2023 ingaat.

2023 – 2024
Wanneer de wet van kracht is geworden, zijn de sociale partners – vakbonden en werkgeversorganisaties – aan zet. In 2023 gaan zij aan de slag om concrete afspraken te maken tussen werkgevers en werknemers. De verwachting is dat er uiterlijk begin 2024 voorlopige afspraken zijn gemaakt. Uiterlijk op 1 januari 2025 moeten de afspraken helemaal zijn afgerond. Dan is duidelijk wat de overeenkomst van de sociale partners betekent voor werkgevers en voor mensen die pensioen opbouwen of hebben opgebouwd bij dat specifieke fonds.

2025 – 2027
In de periode 2025/2027 voeren de verschillende pensioenfondsen de nieuwe regels in. In deze periode verhuist uw pensioen mee naar het nieuwe stelsel.  

1 januari 2027
Per 1 januari 2027 moeten alle pensioenfondsen zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel. Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor pensioen voor iedereen.